ОГЛЯД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ҐАБРІЕЛЯ ҐАРСІА МАРКЕСА. «МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

ОГЛЯД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ҐАБРІЕЛЯ ҐАРСІА МАРКЕСА. «МАГІЧНИЙ РЕАЛІЗМ» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про постмодернізм та його вплив на літературу; знання про життя та творчість Ґ. Ґ. Маркеса; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до почуттів і думок оточуючих; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: постмодернізм, «магічний реалізм».

Обладнання: портрет Ґ. Ґ. Маркеса, видання його творів, ілюстративний матеріал, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Життя людини — це не те, що з нею сталося, а те, що вона пам'ятає і як вона це пам'ятає....

Ґ. Ґ. Маркес

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

Учитель заслуховує 2-3 твори за повістю Е. Хемінґуея «Старий і море».

2. літературний диктант

♦ Скільки днів поспіль повертався старий рибалка без вилову? (84.)

♦ Ким був Маноліно для Сантьяґо? (Сусідом, учнем, другом.)

♦ Яку спортивну гру любили Сантьяґо і хлопчик, уболівали за її лідерів? (Бейсбол.)

♦ Як називався ресторанчик, у якому обідали рибалки, а Маноліно носив із нього старому їжу? («Тераса».)

♦ Де жив старий рибалка? (У бідній халупці з пальмового листя.)

♦ Яку рибу використовували рибалки для приманювання великих риб? (Сардини.)

♦ Який сон часто снився старому? (Африка, леви.)

♦ Скільки днів тривав двобій із рибою? (Три.)

♦ Із ким розмовляв старий Сантьяґо в човні? (Із самим собою, із пташкою, рибою, акулами.)

♦ Що їв рибалка в морі? (Сиру рибу.)

♦ Хто переслідував човен рибалки і як той на це реагував? (Акули; бився, відганяв як міг.)

♦ Що пообіцяв Маноліно старому й чому? (Що виходитиме з ним у море, щоб багато чого навчитися )

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Кажуть, що література може розвиватися тільки у тій країні, де для цього створено всі умови. Однак, ви знаєте про сплеск модерністської поетичної хвилі у революційній Росії на початку ХХ ст., коли, здавалось би, важливішим було питання про виживання. Такою ж літературною загадкою є держави Латинської Америки, адже у напівколоніальних країнах (майже «варварських») почали раз у раз з’‎являтися літературні твори найвищого ґатунку, відзначені неповторною своєрідністю. Саме про один із таких феноменів, талант, що вразив увесь світ, ми сьогодні поговоримо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Ґабріель Ґарсіа Маркес — видатний колумбійський письменник, автор романів, повістей, новел. У його творчості виявилися найхарактерніші риси латиноамериканської літератури ХХ ст., яка, сприйнявши здобутки й досягнення всесвітньої літератури, сама стала важливою складовою загальнолюдської культури. Водночас Маркеса вважають найяскравішим представником літератури «магічного реалізму». Саме про це він казав: «Ми народжуємося й живемо у світі фантастичної реальності».

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

«Магічний реалізм» — це реалізм, у якому органічно поєднано елементи реального та фантастичного, побутового та міфічного, дійсного та уявного, таємничого Уже в самому терміні криється поєднання двох протилежних понять: «реалізм» (матеріальне, те, чого можна торкнутися, буденне, звичайне) і «магічний» (фантастичне, несподіване, незвичайне, містичне, нез’‎ясовне). Звісно, письменники у своїх творах не прагнули повною мірою відтворити міфологічну свідомість, та взяли від неї найголовніший художній принцип — зображення казкового, фантастичного як такого, що реально існує, і тому зрозумілого, буденного . Реальність і фантазія тісно переплетені в їхніх творах, і фантазія так само реальна, як і сама реальність

3. Огляд життя та творчості Ґ. Ґ. Маркеса (запис до зошитів)

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

Учні занотовують найсуттєвіше з почутого.

4. Тематика та особливості стилю письменника

Учитель. Основна тема творчості, яка проявилась уже в перших літературних спробах Маркеса,— тема самотності, відчуженості людини. У найвідомішому романі автора, «Сто років самотності», навіяному біографічними образами дитинства та історичним контекстом життя країни, змальовано шість поколінь роду Буендіа — від його заснування і до повного виродження. Причиною цього виродження стає замкнутість, ізольованість від часу та проблем, якими живе решта людей, а у глибшій смисловій перспективі роману вимирання роду символізує деградацію, духовний занепад людства, яке дедалі більше індивідуалізується й усамітнюється, утрачаючи духовну єдність, ту солідарність, що є запорукою виживання і розвитку.

Ще одна провідна тема творчості Ґ. Ґ. Маркеса — це проблема влади, її філософського та психологічного обґрунтування та причин її переродження в некеровану законами і мораллю деспотичну тиранію.

Основними стильовими рисами творів Маркеса є взаємопроникнення елементів реальності та фантастики, поєднання філософських здобутків сучасної латиноамериканської культури з мотивами та образами індіанської, негритянської й іспанської міфології, експресивний метафоризм, тяжіння до символічних узагальнень і притчевої манери оповіді, лаконізм та «снайперська влучність мовлення».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ (див. с. 109 цього посібника)

1. робота з епіграфом до уроку

♦ Поясніть, як ви розумієте значення запропонованого епіграфа.

2. Самостійна робота. розгорнуті відповіді на запитання (за вибором учнів)

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати «Старигань із крилами» Ґ. Ґ. Маркеса.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.