КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ «ЗАРУБІЖНА ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 5 ЗА ТЕМОЮ «ЗАРУБІЖНА ПРОЗА ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ XX ст.» - ДРУГА СВІТОВА ВІЙНА У ДЗЕРКАЛІ ЛІТЕРАТУРИ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про особливості зарубіжної прози другої половини ХХ ст.; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Сантьяґо більше не снилися ані шторми, ані бійки; коли він засинав, то часто бачив уві сні:

а) свою дружину; б) левів;

в) велику рибину; г) свою молодість.

2. «Мандруючи» у морі впродовж трьох днів, Сантьяґо:

а) зовсім не помічав природи довкола себе;

б) нервував через самотність;

в) постійно «спілкувався» з природою;

г) читав молитви

3. Свою літературну творчість Ґ. Ґ. Маркес розпочав з:

а) публіцистичних нарисів; б) малої прози;

в) віршування; г) драматичного жанру.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Саламандри у романі К. Чапека намагаються:

а) співіснувати з людьми; б) перейняти у людей знання;

в) зруйнувати суходіл; г) поділитися з людьми знаннями.

5. Зазначте одну з основних проблем твору Е. Хемінґуея «Старий і море»:

а) взаємини батьків і дітей; б) взаємини людини і природи;

в) крах романтичних ілюзій; г) втрата сенсу життя

6. Якого символічного значення набуває фінал оповідання Ґ. Ґ. Маркес «Старигань із крилами»?

а) Приреченість людей, які не спроможні піднятися над «багном» свого існування;

б) сподівання на відродження духовності людей;

в) воскресла віра людей у надприродні сили;

г) утвердження добра в людському житті

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Художній світ Е. Хемінґуея вирізняють:

а) тема «втраченого покоління»;

б) апокаліптичні настрої, які втілено в картинах криз і катастроф;

в) «герой кодексу», який виявляє мужність і стоїцизм перед силами зла;

г) аскетичність художнього зображення в поєднанні з «сухим, телеграфним» стилем;

д) дивовижні, схожі на сновидіння сюжети.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як ви розумієте термін «магічний реалізм»? Наведіть приклади.

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Сантьяґо, якому довелося протягом трьох днів чимало пережити, відчував до риби:

а) жаль і повагу; б) злість і ненависть;

в) роздратованість; г) повну байдужість

2. Коли велика рибина потягла Сантьяґо у відкрите море, старий сподівався, що:

а) його врятують моряки; б) риба швидко втомиться;

в) наловить багато риби; г) риба притягне його до берега

3. Який життєвий досвід Ґ. Ґ. Маркеса обумовив поєднання в його творчості реального та фантастичного, міфологічного та історичного?

а) Знайомство із зібранням творів фольклору в бібліотеці батьків;

б) враження від казок і легенд, почутих від бабусі, та розповідей дідуся про війну;

в) прилучення до скарбів народної традиції в Національному коледжі;

г) захоплення фольклором під час навчання в університеті

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Символом чого є образ саламандри у романі К. Чапека?

а) Таланту, уміння вчитися; б) спільності всього живого на планеті;

в) дегуманізації людства; г) гуманізму.

5. Сантьяґо почувався:

а) нікому не потрібним; б) бідним;

в) самотнім; г) нещасним

6. Якого символічного значення набуває образ янгола в оповіданні Ґ. Ґ . Маркеса «Старигань із крилами»?

а) Утрати віри людей в існування надприродного;

б) кари небесної за гріховне життя;

в) дива, на яке духовно спустошені люди не реагують;

г) трагізму людського буття

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Для художнього світу Ґ. Ґ. Маркеса характерні:

а) тема розладу людських взаємин у світі, що перебуває у стані насильства;

б) зовнішній схематизм та одноманітність у змалюванні образів;

в) прагнення відтворити «моделі» національного буття, національної історії;

г) тема морального суду над людством;

д) тяжіння до умовного, гротескного, фантастичного, різноманітних форм поетичної символізації

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як основні духовні та

естетичні ідеї знайшли своє втілення в зарубіжній прозі другої половини ХХ ст.? Наведіть приклади.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Повторити вивчене за темою.

2. Індивідуальне (4-5 учнів): підготувати повідомлення про «театр абсурду» та драму-притчу