(ВАРІАНТ І). СИСТЕМА ОБРАЗІВ, СЮЖЕТНА ЛІНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СВОБОДИ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДРАМІ М. ФРІША «САНТА-КРУС». СИМВОЛІКА ДРАМИ - ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.

(ВАРІАНТ І). СИСТЕМА ОБРАЗІВ, СЮЖЕТНА ЛІНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СВОБОДИ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДРАМІ М. ФРІША «САНТА-КРУС». СИМВОЛІКА ДРАМИ - ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про західноєвропейську драматургію другої половини ХХ ст. (на прикладі п'єси М. Фріша); навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: драма-притча, символ, «театр рефлексії».

Обладнання: портрет М. Фріша, тексти драми «Санта-Крус».

Я часто думаю: що якби розпочати життя заново, до того ж свідомо? Тоді кожен із нас... намагався б перш за все не повторювати самого себе...

М. Фріш

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

♦ Назвіть характерні особливості західної драматургії другої половини ХХ ст.

♦ Розкажіть про «театр абсурду».

♦ Назвіть характерні ознаки драми-притчі.

♦ Що було основним об’‎єктом зображення у п’‎єсах драматургів-абсурдистів?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «Людська душа — ось постійний ігровий майданчик!» — стверджував М. Фріш. Можливо, тому часто місце дії у його п’‎єсах чітко визначити неможливо (так само, як неможливо чітко визначити, де саме у нас знаходиться душа). У примітках до п’‎єси, що стала своєрідним прологом до «театру рефлексії» М. Фріша, автор наголошував: ««Санта-Крус» — це назва чужого, вочевидь, іспанського порту, проте не варто шукати його на карті, швидше,— якщо взагалі можливо його десь знайти,— у власному досвіді, у царині тієї приголомшливої істини, яку пізнає кожний, коли потрапляє у певну життєву ситуацію та усвідомлює: все це я вже колись пережив, я не знаю, коли і де, але по суті точно так, і там, куди я іду, я буду знову й знову це переживати. Це і є Санта-Крус». Саме про цю п’‎єсу ми сьогодні поговоримо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— У центрі драми «Санта-Крус» — ситуація «переживання колись пережитого» Ця ситуація подрібнюється на кілька свідомостей, розтягується на ціле людське життя, обмежене думками Тоді й Тепер, оздоблюється м’‎якими лірико-іронічними фарбами, у які мимоволі пірнає пензель, що змальовує картину колишніх щасливих сподівань.

Тема п’‎єси «Санта-Крус» (наскрізна у творчості Фріша) — невідповідність всього укладу і норм сучасного життя внутрішнім можливостям людини.

2. Бесіда за змістом літературного твору

♦ Коли і де відбувається дія п’‎єси? (Дія відбувається протягом семи днів і протягом сімнадцяти років; спочатку у шинку (пролог), потім — у замку.)

♦ Який природний катаклізм стався? Коли він почався? (Сім днів безупинно йде сніг; снігопад почався, коли до замку прибув незнайомець.)

♦ Ким виявився мандрівний Співак? Як відбулася зустріч із ним?

♦ Про що ми дізнаємось із розповіді поета Педро?

♦ Що згадав Ротмістр завдяки Пелегрінові?

♦ Чому Пелегрін залишив Ельвіру?

♦ Чому Ротмістр не відплив разом із Пелегріном?

♦ Про що розповідав Пелегрін у замку?

♦ Хто така Віола?

♦ Якого висновку дійшли Ельвіра та Ротмістр наприкінці п’‎єси?

♦ Що сталося з Пелегріном?

♦ Якими є «заключні акорди» п’‎єси?

♦ Ким була остання постать біля тіла Пелегріна?

3. Проблемно-змістовий аналіз твору (дослідницько-аналітична робота в групах)

♦ Виконайте завдання в групах: 1-ша група — підготуйте стислу характеристику головних героїв твору; 2-га група — розкажіть про жанрову своєрідність, проблематику та композицію твору; 3-тя група — визначте роль кохання у п’‎єсі та його вплив на долі та характери персонажів; 4-та група — розкажіть про символіку п’‎єси

Очікуваний результат (вибірковий)

2-га група. Макс Фріш назвав свою п’‎єсу «романсом» — ніби лише історією про кохання, але, якщо вдуматися, то «Санта-Крус» — це комедія про двох диваків і водночас сумна оповідь про самотність людини, про її внутрішній розлад, про недосяжність щастя. Тема осмислення героєм власної біографії стала центральною в п’‎єсі. Драматург детально змалював картину внутрішньої душевної втоми героїв, які давно відмовилися від повноцінного життя й поховалися по своїх закутках — у «замку» й у «піратстві». П’‎єса містить 5 актів. У центрі — любовний трикутник, сюжет якого розгортається водночас у теперішньому і минулому 4-та група. Символічним є образ замку, що своєю недоступністю нагадує замок із роману Ф Кафки, а також свідчить про відірваність його мешканців від справжнього життя Символічними є протиставлення холодної погоди довкола похмурого замку (сім днів поспіль іде сніг) і спеки у краях, де жив Пелегрін, де взагалі немає зими Символічною є й остання умовна сцена смерті Пелегріна. Його оточує десять постатей, що символізують як його минуле (матір, яка померла, давши йому життя; жінки, яких він зустрічав і кохав), так і майбутнє (остання постать говорить: «Я твоя плоть, твоя дитина, Віола, якій судилося все узнати знову і все знову розпочати»).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Бесіда-узагальнення

♦ Чому літературні критики називають Ротмістра та Пелегріна двійниками?

♦ Що означало кохання для кожного із любовного трикутника?

♦ Яка переоцінка цінностей відбулася наприкінці п’‎єси?

♦ Чи були герої п’‎єси щасливими?

2. Робота з епіграфом до уроку

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про У. Еко (як послідовника Дж. Джойса) та П. Зюскінда (як послідовника Ф. Кафки).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.