(ВАРІАНТ І). СИСТЕМА ОБРАЗІВ, СЮЖЕТНА ЛІНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СВОБОДИ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДРАМІ М. ФРІША «САНТА-КРУС». СИМВОЛІКА ДРАМИ - ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.

(ВАРІАНТ І). СИСТЕМА ОБРАЗІВ, СЮЖЕТНА ЛІНІЯ ТА ПРОБЛЕМИ МОРАЛЬНОГО ВИБОРУ, СВОБОДИ Й ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У ДРАМІ М. ФРІША «САНТА-КРУС». СИМВОЛІКА ДРАМИ - ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про західноєвропейську драматургію другої половини ХХ ст. (на прикладі п'єси М. Фріша); навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: драма-притча, символ, «театр рефлексії».

Обладнання: портрет М. Фріша, тексти драми «Санта-Крус».

Я часто думаю: що якби розпочати життя заново, до того ж свідомо? Тоді кожен із нас... намагався б перш за все не повторювати самого себе...

М. Фріш

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Фронтальне опитування

♦ Назвіть характерні особливості західної драматургії другої половини ХХ ст.

♦ Розкажіть про «театр абсурду».

♦ Назвіть характерні ознаки драми-притчі.

♦ Що було основним об’‎єктом зображення у п’‎єсах драматургів-абсурдистів?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «Людська душа — ось постійний ігровий майданчик!» — стверджував М. Фріш. Можливо, тому часто місце дії у його п’‎єсах чітко визначити неможливо (так само, як неможливо чітко визначити, де саме у нас знаходиться душа). У примітках до п’‎єси, що стала своєрідним прологом до «театру рефлексії» М. Фріша, автор наголошував: ««Санта-Крус» — це назва чужого, вочевидь, іспанського порту, проте не варто шукати його на карті, швидше,— якщо взагалі можливо його десь знайти,— у власному досвіді, у царині тієї приголомшливої істини, яку пізнає кожний, коли потрапляє у певну життєву ситуацію та усвідомлює: все це я вже колись пережив, я не знаю, коли і де, але по суті точно так, і там, куди я іду, я буду знову й знову це переживати. Це і є Санта-Крус». Саме про цю п’‎єсу ми сьогодні поговоримо.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— У центрі драми «Санта-Крус» — ситуація «переживання колись пережитого» Ця ситуація подрібнюється на кілька свідомостей, розтягується на ціле людське життя, обмежене думками Тоді й Тепер, оздоблюється м’‎якими лірико-іронічними фарбами, у які мимоволі пірнає пензель, що змальовує картину колишніх щасливих сподівань.

Тема п’‎єси «Санта-Крус» (наскрізна у творчості Фріша) — невідповідність всього укладу і норм сучасного життя внутрішнім можливостям людини.

2. Бесіда за змістом літературного твору

♦ Коли і де відбувається дія п’‎єси? (Дія відбувається протягом семи днів і протягом сімнадцяти років; спочатку у шинку (пролог), потім — у замку.)

♦ Який природний катаклізм стався? Коли він почався? (Сім днів безупинно йде сніг; снігопад почався, коли до замку прибув незнайомець.)

♦ Ким виявився мандрівний Співак? Як відбулася зустріч із ним?

♦ Про що ми дізнаємось із розповіді поета Педро?

♦ Що згадав Ротмістр завдяки Пелегрінові?

♦ Чому Пелегрін залишив Ельвіру?

♦ Чому Ротмістр не відплив разом із Пелегріном?

♦ Про що розповідав Пелегрін у замку?

♦ Хто така Віола?

♦ Якого висновку дійшли Ельвіра та Ротмістр наприкінці п’‎єси?

♦ Що сталося з Пелегріном?

♦ Якими є «заключні акорди» п’‎єси?

♦ Ким була остання постать біля тіла Пелегріна?

3. Проблемно-змістовий аналіз твору (дослідницько-аналітична робота в групах)

♦ Виконайте завдання в групах: 1-ша група — підготуйте стислу характеристику головних героїв твору; 2-га група — розкажіть про жанрову своєрідність, проблематику та композицію твору; 3-тя група — визначте роль кохання у п’‎єсі та його вплив на долі та характери персонажів; 4-та група — розкажіть про символіку п’‎єси

Очікуваний результат (вибірковий)

2-га група. Макс Фріш назвав свою п’‎єсу «романсом» — ніби лише історією про кохання, але, якщо вдуматися, то «Санта-Крус» — це комедія про двох диваків і водночас сумна оповідь про самотність людини, про її внутрішній розлад, про недосяжність щастя. Тема осмислення героєм власної біографії стала центральною в п’‎єсі. Драматург детально змалював картину внутрішньої душевної втоми героїв, які давно відмовилися від повноцінного життя й поховалися по своїх закутках — у «замку» й у «піратстві». П’‎єса містить 5 актів. У центрі — любовний трикутник, сюжет якого розгортається водночас у теперішньому і минулому 4-та група. Символічним є образ замку, що своєю недоступністю нагадує замок із роману Ф Кафки, а також свідчить про відірваність його мешканців від справжнього життя Символічними є протиставлення холодної погоди довкола похмурого замку (сім днів поспіль іде сніг) і спеки у краях, де жив Пелегрін, де взагалі немає зими Символічною є й остання умовна сцена смерті Пелегріна. Його оточує десять постатей, що символізують як його минуле (матір, яка померла, давши йому життя; жінки, яких він зустрічав і кохав), так і майбутнє (остання постать говорить: «Я твоя плоть, твоя дитина, Віола, якій судилося все узнати знову і все знову розпочати»).

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Бесіда-узагальнення

♦ Чому літературні критики називають Ротмістра та Пелегріна двійниками?

♦ Що означало кохання для кожного із любовного трикутника?

♦ Яка переоцінка цінностей відбулася наприкінці п’‎єси?

♦ Чи були герої п’‎єси щасливими?

2. Робота з епіграфом до уроку

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Опрацювати відповідний матеріал підручника.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про У. Еко (як послідовника Дж. Джойса) та П. Зюскінда (як послідовника Ф. Кафки).