Х. Л. БОРХЕС «ВАВИЛОНСЬКА БІБЛІОТЕКА». СПРОБИ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ВСЕСВІТУ У ТВОРІ. МЕТАФОРИЧНІСТЬ ТА СИМВОЛІЗМ ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Х. Л. БОРХЕС «ВАВИЛОНСЬКА БІБЛІОТЕКА». СПРОБИ ФІЛОСОФСЬКОГО ОСМИСЛЕННЯ ВСЕСВІТУ У ТВОРІ. МЕТАФОРИЧНІСТЬ ТА СИМВОЛІЗМ ТВОРУ - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про особливості літератури останніх десятиліть ХХ ст. та про творчість Х. Л. Борхеса; знання про оригінальність творчої манери Х. Л. Борхеса; навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; уміння і навички аналітичного характеру; уміння обстоювати свою думку; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: постмодернізм, «магічний реалізм».

Обладнання: портрет Х. Л. Борхеса, тексти оповідання «Вавилонська бібліотека».

Це книга, яка не має кінця, і лабіринт, з якого немає виходу...

Х. Л. Борхес

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Бібліотека всеосяжна, і на її полицях можна виявити всі можливі комбінації двадцяти з чимось орфографічних знаків (кількість їх, хоч і величезна, проте не безкінечна) або все, що піддається бути сказаним — усіма можливими мовами. Чи можливо це — дізнаємося, поринувши в саму бібліотеку, куди я вас і запрошую.

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

«Цікаві факти про Х. Л. Борхеса»

2. Повторення термінів із теорії літератури

Учні пригадують визначення термінів постмодернізм, «магічний реалізм», метафора, символ.

IV. РОБОТА НА ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку

2. Вступне слово вчителя

— Твір Борхеса «Вавилонська бібліотека» — один із найцікавіших і найзагадковіших творів у малій прозі ХХ ст. Основною ідеєю цього твору, на мою думку, є спроба письменника у властивій йому манері прийомів «магічного реалізму» написати про навколишній світ та спроба осмислити безмежність Усесвіту Основною темою оповідання, написаного в стилі есефікції, є опис Вавилонської бібліотеки — вигаданого місця, у якому перебуває герой оповідання. У творі практично нічого не сказано про самого героя: він грає здебільшого оповідну та споглядальну роль, аніж дієву, що також є характерним для багатьох творів Борхеса. Ніби світ, простір і час рухаються навколо і крізь героя, а йому залишається лише спостерігати Отже, розглянемо докладніше твір, написаний у жанрі «магічного реалізму».

3. Бесіда за змістом твору

♦ Опишіть, як виглядала Бібліотека в оповіданні. (Вона містила нескінченну кількість шестигранних секцій (галерей) із книжковими полицями;

у коридорах галерей — дзеркала, які зорово подвоювали безмежну кількість фондів Бібліотеки, у яких не було двох однакових книг.)

♦ Як розміщені книги в Бібліотеці? Які ці книги? (У кожній з кімнат є по 20 полиць, на кожній з яких містяться 32 книги одного формату, в усіх книгах по 410 сторінок, на сторінці 40 рядків, у рядку приблизно 80 літер чорного кольору із 25 орфографічними символами: 22 літери, крапка, кома і пробіл.)

♦ Що вам відомо про самі книги Бібліотеки? (Вони відрізнялися хоча б однією літерою, хоча б одним словом. Тут зберігалися практично всі можливі книжки, які розкривали світ минулого, теперішнього і майбутнього.)

♦ Що ми знаємо про того, хто розповідає про Бібліотеку? (Герой-оповідач виявився зачиненим в інтелектуальних лабіринтах Бібліотеки. Подорожуючи нескінченними книжковими галереями, він шукав книгу, яка була каталогом каталогів.)

♦ Чим займались інші присутні в Бібліотеці? (Усі люди Бібліотеки розшифровували таємниці її виникнення.)

♦ Який висновок зробив Оповідач? (Пошук Універсальної Книги допоміг йому дійти універсального висновку, що це «велика кругла книжка, безмежний корінець якої проходить стінами... Ця сферична книга є Бог».)

♦ Про який забобон, що з’‎явився в Бібліотеці, говорить автор? («Людина Книги. На якійсь полиці в якомусь шестиграннику стоїть книга, яка містить суть і короткий виклад всіх останніх: якийсь бібліотекар прочитав її і став подібним до Бога».)

♦ Чим займалась інквізиція в Бібліотеці? Якими були наслідки її дій? (Інквізиція спалювала тисячі книжкових полиць. Але Вавилонське книгосховище настільки безмежне, що людина не заподіє йому жодної шкоди.)

4. Художній аналіз тексту літературного твору (колективне узагальнення) Використання метафор у творі

«Вавилонська бібліотека» — це водночас метафора і космосу, і культури. У поведінці персонажів оповідання автор метафорично утілив різні позиції сучасної людини у ставленні до культури: одні — традиціоналісти — фетишизують культуру минулого, інші — авангардисти — спростовують традицію, треті — цензори — нав’‎язують нормативно-моралістичний підхід до класичних текстів Книга, слово, літера, бібліотека, лабіринт — найпоширеніші метафори.

Символи у творі

Зазначені метафори є також і образами-символами: лабіринт — символ простору й одночасності буття справжніх культурних феноменів; літера — символ таємних знаків; слово — символ усемогутності, магії; книга — символ духовного зцілення; бібліотека — символ явищ культури минулого.

Художні принципи у творі

♦ Метафоричність, тяжіння до символіки.

♦ Інтелектуальна витонченість.

♦ Звернення до філософських та метафізичних проблем буття людини.

♦ Гра з читачем, що реалізується через розгорнуту систему прихованих натяків та цитат з творів усесвітньої літератури

♦ Поєднання реального і фантастичного

♦ Інтертекстуальність і цитатне мислення

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

написання есе за темою «"Бібліотека" Х. Л. Борхеса»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати відповідний матеріал підручника .

2. Індивідуальне (для охочих): підготувати повідомлення про Й. Бродського.

Виразне читання його творів «Пілігрими», «Різдвяна зірка».