ОГЛЯД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ЙОСИПА БРОДСЬКОГО. ПОЄДНАННЯ АВАНГАРДИЗМУ Й ПОСТМОДЕРНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА. «ПІЛІГРИМИ», «РІЗДВЯНА ЗІРКА» - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

ОГЛЯД ЖИТТЯ ТА ТВОРЧОСТІ ЙОСИПА БРОДСЬКОГО. ПОЄДНАННЯ АВАНГАРДИЗМУ Й ПОСТМОДЕРНІЗМУ У ТВОРЧОСТІ ПОЕТА. «ПІЛІГРИМИ», «РІЗДВЯНА ЗІРКА» - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про поезію останніх десятиліть ХХ ст.; знання про життя та творчість Й. Бродського; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: увагу до художньої деталі; уміння виокремлювати словесні образи, що допомагають зрозуміти світ почуттів і переживань ліричного героя; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: авангардизм, постмодернізм, дисидент.

Обладнання: фотопортрети Й. Бродського, видання його творів, словники літературознавчих термінів та енциклопедичні словники, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Усне словесне малювання «постать Х. Л. Борхеса»

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. «Бродський був видатним поетом в епоху, коли видатні поети не передбачені»,— зауважив російський поет-постмодерніст Д. О. Пригов, коли дізнався про смерть Йосипа Бродського — дуже незвичайної особистості в історії російської літератури ХХ ст. Незважаючи на всесвітнє визнання, ця брила стоїть у ній осібно. Це й не дивно для поета, який найбільше цінував свою незалежність. До сьогодні багато хто вважає, що його більше шанують за межами колишнього СРСР, ніж усередині нього, де багатьом навіть невідомо, хто такий Бродський,— так склалася його біографія. До речі, досить часто — усупереч його бажанням. Але він жодного разу не «прогнувся» під обставини. Про цю видатну постать дізнаємося сьогодні докладніше.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Огляд життя Й. Бродського

1) Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

2) Слово вчителя

— Творчість Йосипа Бродського зазвичай розділяють на два періоди. Вірші раннього етапу, що завершується в середині 1960-х рр., прості за формою, мелодійні, світлі. «Перші 10-15 років своєї кар’‎єри,— згадував поет,— я користувався більше точними метрами, тобто п’‎ятистопним ямбом, що свідчило про певні ілюзії або про намір підкорити себе певному контролю» У пізнього Бродського переважають мотиви самітності, порожнечі, кінця, абсурдності, підсилюються філософські й релігійні звучання, ускладнюється синтаксис «У тому, що я пишу, значно більший відсоток дольника, інтонаційного вірша, коли мова набуває, як мені здається, певної нейтральності» У всіх поетичних творах Бродський віртуозно володіє мовними засобами, у його віршах поєднуються архаїка й арго, політична й технічна лексика, «високий штиль» і вуличні просторіччя. Для його поезії характерні парадокси, контрасти, об’‎єднання радиційного й експериментального. Бродський спробував усвідомлено сполучити, здавалося б, непоєднувані речі: він схрестив авангард (із його новими ритмами, римами, строфікою, неологізмами, варваризмами, вульгаризмами й т. ін.) із класицистичним підходом (величні періоди в дусі XVIII ст., вагомість, неквапливість, формальна бездоганність), світ абсурду зі світом порядку.

2. Виразне читання та аналіз вірша «Пілігрими»

♦ До якого періоду творчості Й. Бродського належить вірш? (Ця поезія — приклад ранньої творчості Бродського.)

♦ Якими є тема, ідея вірша? (Тема вірша: пілігрими — люди, які живуть на землі; ідея: пілігрими долають свій шлях, нічого не змінюючи довкола.)

♦ Зачитайте опис пілігримів.

♦ Ким є ліричний герой, який осторонь спостерігає за пілігримами? (Це особистість, яка не хоче бути як усі.)

♦ Хто такі пілігрими? (Пілігрим — це паломник, мандрівник-прочанин, блукач.)

♦ Як автор зображає рух у творі? (Автор зображує рух у просторі серед хаосу предметів. Він застосував прийом переліку предметів, які проходять перед поглядом спостерігача (постмодерністський прийом): «Мимо ристалищ, капищ, / мимо храмов и баров, / мимо шикарных кладбищ, / мимо больших базаров, / мира и горя мимо, / мимо Мекки и Рима, / синим солнцем палимы, / идут по земле пилигримы». Використано анафору.)

♦ Які ще прийоми використав автор? (У вірші мало дієслів, використано антитезу; є протиставлення, антоніми.)

♦ Які висновки робить автор? (Простір і час безмежні, вічні; від того, що людина вірить у себе чи в Бога, світ не змінюється )

3. Виразне читання та аналіз вірша «Різдвяна зірка»

♦ Які асоціації у вас викликає цей твір?

♦ Ім’‎я новонародженого автор не називає. Чи можемо ми визначити, хто це?

♦ За допомогою чого автор створює атмосферу таємничості та особливості події? (Системи натяків.)

♦ Навіщо автор використав контрасти у зображенні? (Для того щоб підкреслити різницю між образом безпомічної маленької дитини й тією глобальною місією, що вона має здійснити.)

♦ На які ще контрасти ми можемо вказати? (Між великим світом і маленькою дитиною.)

♦ Хто, на думку автора, допоможе цій дитині виконати свій обов’‎язок? (Божественне око, що свідчить про єдність батька та сина.)

4. Колективне узагальнення за темою «поезія й. Бродського»

— Поезія Бродського — не звичайне поєднання неотрадиційних і постмодерністських художніх прийомів. Це справді висока поезія, сповнена і філософською напруженістю, і тонким ліризмом, і високою громадянською позицією, і моральними питаннями, і роздумами про місце поета у сучасному світі, і ствердженням високої місії поетичного слова.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Слово вчителя (узагальнення)

— Свою діяльність поет порівнює з будівництвом Вавилонської вежі — вежі слів, яку ніколи не буде добудовано. У творчості Бродського ми знаходимо парадоксальне поєднання експериментаторства і традиційності Цей шлях, як свідчить практика, не веде у глухий кут, а знаходить нових прихильників.

2. Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Я сьогодні зрозумів (зрозуміла), що Йосип Бродський...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Прочитати твір М. Павича «Кімната, у якій зникають кроки». Дати розгорнуту відповідь на одне із запитань: «Чому ліричні твори Й. Бродського можна визначити як вірші «про все одразу»?», «Які риси постмодерної свідомості відбилися у поетичному світосприйнятті Й. Бродського?».

2. Індивідуальне (для охочих): підготувати повідомлення про Сербію, М. Павича.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 59

Бродський Йосип Олександрович народився 24.05.1940 р. у Ленінграді; названий Йосипом на честь Сталіна Батько майбутнього письменника був досить відомим фотожурналістом, а мати — бухгалтером. Дитинство Йосипа минуло в маленькій квартирці в будинку, де колись мешкали Д. Мережковський і З. Гіппіус. У школі, яку відвідував Бродський, колись навчався Альфред Нобель Багато чого в житті цього неординарного письменника було символічним Так, у зрілому віці він стане лауреатом Нобелівської премії.

Змалечку Йосип Бродський мріяв стати поетом — і його мрії здійснилися Однак перед цим він здолав чималий шлях у пошуках свого покликання. Закінчивши восьмирічну школу, він працював на заводі, де виконував важку роботу Сам про себе він говорив, що був і фрезерувальником, і кочегаром, і санітаром Пізніше брав участь у геологічних проектах в Якутії, на Тянь-Шані; вивчав англійську і польські мови Перекладацька діяльність захопила Бродського з початку 1960-х рр. Його особливо цікавила слов’‎янська й англомовна поезії. До кінця 1960-х рр. його ім’‎я вже було відомим у молодіжних і неофіційних літературних колах.

1964 року його було заарештовано і на 5 років заслано в Архангельську область Там він спочатку працював у колгоспі, виконуючи різну посильну роботу, але за станом здоров’‎я був звільнений від неї та призначений фотографом. Перша книга Бродського «Вірші і поеми» вийшла друком 1965 р. за кордоном. Тоді ж, завдяки клопотанню відомих особистостей (А. Ахматової, С. Маршака, Д. Шостаковича), термін заслання поета було скорочено До того ж його справа вже отримала світовий розголос Повернувшись до Ленінграда, він багато писав, але друкувати його в СРСР поки не ризикували. До самої еміграції він зміг опублікувати лише деякі переклади і 4 вірша. У червні 1972 р. письменник був змушений залишити Батьківщину.

Він емігрував до США, де спершу викладав історію російської та англійської літератури. Із 1973 р. він розпочав писати есе та рецензії англійською мовою. 1987 року Бродський став лауреатом Нобелівської премії в галузі літератури (отже — п’‎ятим російським літератором (перші четверо: Бунін, Пастернак, Шолохов, Солженіцин), що отримав Нобелівську премію, яку присуджує Шведська королівська Академія). 1989 року «справу» поета, нарешті, закрили, і він зміг відвідати Батьківщину. Журнал «Новий світ» узявся опублікувати добірку віршів уже всесвітньо відомого поета.

У 1990-ті рр. вийшли друком чотири книги нових віршів Бродського: «Примітки папороті», «Каппадокія», «В околицях Атлантиди» і виданий в Ардіс уже по смерті поета підсумковий збірник «Пейзаж з повінню» Згодом твори Бродського почали публікувати масово У 1990-ті рр. Пушкінський фонд випустив його доробок у 4 томах.

Серце Бродського, на думку медиків, зупинилося раптово — інфаркт (він зазнав три інфаркти, дві операції на серці), поет помер у ніч проти 28.01.1996 р. у Нью-Йорку, похований у Венеції.