ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МІЛОРАДА ПАВИЧА. УТІЛЕННЯ В ОПОВІДАННІ «КІМНАТА, У ЯКІЙ ЗНИКАЮТЬ КРОКИ» ОЗНАК ПОСТМОДЕРНІЗМУ - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ МІЛОРАДА ПАВИЧА. УТІЛЕННЯ В ОПОВІДАННІ «КІМНАТА, У ЯКІЙ ЗНИКАЮТЬ КРОКИ» ОЗНАК ПОСТМОДЕРНІЗМУ - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (знання про життя і творчість М. Павича, розуміння особливостей його постмодерністських творів; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок. Основні терміни та поняття: постмодернізм.

Обладнання: портрет Мілорада Павича, видання його творів, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

♦ Які чинники сприяли виникненню постмодернізму? Як його обґрунтовують філософи й самі письменники?

♦ Назвіть основні ознаки постмодернізму.

♦ Кого вважають провісником постмодернізму? Чому?

♦ Назвіть теми постмодерністських творів.

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. Мілорад Павич пішов з життя 2009 р., залишивши по собі незбагненний скарб — слово. Його вважають одним з найяскравіших представників постмодернізму і «магічного реалізму» XX ст. У Франції та Іспанії Павича називають «автором першої книги XXI ст.», австрійські критики говорять про нього як про «начштабу європейського модерну», англійські називають «оповідачем, рівним Гомеру», а в Південній Америці вважають «найзначущим письменником сучасності». Саме з такою яскравою зіркою на літературному обрії ми сьогодні познайомимося.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Мілорад Павич відомий не тільки як поет, письменник, а й як літературознавець, перекладач, викладач, дослідник сербського бароко та поезії символізму. 2004 року його навіть було номіновано на Нобелівську премію в галузі літератури Саме вона, література, завжди займала значну частину життя Павича: одного разу він зазначив, що у нього немає біографії, є тільки бібліографія Усе своє життя Мілорад вивчав класичну літературу і дійшов висновку, що класичний спосіб прочитання книг давно вичерпав себе Саме тому Павич у своїх творах намагався змінити сам спосіб читання, надати читачеві більше свободи: передати можливість вирішувати, де буде починатися, а де закінчуватися роман, якими будуть зав’‎язка і розв’‎язка книги, якою буде доля героїв. Він порівнював свої романи з будинком, у який можна увійти з різних сторін і в якого є кілька входів і виходів. Для кожного роману письменник вигадував нову, раніше ще не використану структуру, тому не дивно, що кожна його книгазаворожувала і читачів, і критиків.

2. Огляд життя та творчості Мілорада павича Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Складання опорної схеми-конспекту «Творчі досягнення Мілорада Павича»

4. Колективне узагальнення «услід за автором»

(складання «сюжетного ланцюжка» літературного твору)

♦ Складіть «сюжетний ланцюжок» оповідання «Кімната, у якій зникають кроки» М. Павича.

Очікуваний результат

Лєна та її розповіді про сни → опис поцілунків → пошуки Читача → поява Читача в кімнаті, розповідь Читача про автора → зізнання Лєни про те, що насправді вона снів не бачить → останні відвідини Читача → спогади Лєни про Читача → вагітність Лєни і вперше побачений сон.

Висновок. «Письменник, який мудріший за свої історії, обрав не ту професію» (думка Автора).

5. Теорія літератури, дослідницько-аналітична робота

♦ Визначте ознаки постмодернізму у творі М. Павича «Кімната, у якій зникають кроки».

Очікуваний результат

Інтерактивний та нелінійний простір у творі, часові порушення; наявність діалогу Читача з героями твору; інші діалоги, що вражають багатством нових можливостей; оповідання стверджує можливість часово-просторових змін; фантасмагорія.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Колективне узагальнення за темою «Стиль М. Павича»

— Мілорад Павич виробив особливий, ні на кого не схожий стиль, мову, форму оповідання Він значно випередив епоху, його тексти не завжди зрозумілі, а його прозу не можна назвати літературою для масового читача: Павич створює гіпертекст, спираючись на знання історії, богослов’‎я, фольклору, літератури. У чому ж полягає таємниця його чарів? Напевно, у тому, що він черпав своє натхнення зі снів, які так само дивні та нелінійні, як і його романи.

2. Усне есе за темою «чому я би прочитав (прочитала) твори Мілорада павича»

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Читати «Останній світ» К. Рансмайра.

2. Індивідуальне (2-3 учні): підготувати повідомлення про К. Рансмайра, історію створення роману «Останній світ».