КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ЗА ТЕМАМИ «ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.» ТА «ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.» - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ЗА ТЕМАМИ «ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.» ТА «ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.» - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про особливості зарубіжної прози другої половини ХХ — початку ХХІ ст.; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Зазначте ім’‎я західного драматурга, який у своїх творах здебільшого зосереджувався на рефлексіях людської свідомості. (М. Фріш.)

2. Для характеристики якого з творів Ф . Дюрренматта можна використати опорні слова: вічні людські цінності; ціна життя окремої людини; приречений на роль спасителя; гротеск; парадокси? («Гостина старої дами».)

3. Кого вважають засновником постмодернізму? (X. Л. Борхеса.)

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Яку назву має драматичний жанр, характерними ознаками якого були універсальність зображених картин, алегоризм, символічність, філософська спрямованість, узагальнення історичного, соціального і духовного досвіду, епічне начало, повчальність? (Драма-притча.)

5. Зазначте представників «драми абсурду». (М. Фріш, Е. Йонеску.)

6. Які метаморфози відбуваються з людьми у драмі Е. Йонеску «Носороги»?

Про що вони свідчать?

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Завершіть речення: «Драма-притча — це...».

8. Які темні сили криються за алегорією носорогів (за драмою Е. Йонеску)?

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

9. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань.

а) Як розкривається вічність мистецтва у романі К. Рансмайра «Останній світ»? Як це відбувається в різних міфологічних образах роману?

б) Які філософські та моральні проблеми порушено у романі У. Еко «Ім’‎я троянди»? Розкрийте сутність ідейного протистояння Вільгельма та Хорхе. Яку позицію обстоює автор? А ви?

в) Ще на початку ХІХ ст. О. Пушкін висловив думку про те, що геній і лиходійство несумісні. Чи поділяєте ви цю думку? Як розв’‎язано цю проблему у романі П. Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці»?

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Хто з драматургів у своєму «театрі гротеску» досліджував причини та наслідки моральних хвороб суспільної свідомості? (Ф. Дюрренматт.)

2. Зазначте ім’‎я автора і назву драматичного твору про можливість для людини змінити своє життя. (М. Фріш «Санта-Крус».)

3. Хто є автором п’‎єси, ідея якої скерована проти стадності та озвіріння? (Е. Йонеску «Носороги».)

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Провідними ознаками якого стилю є висміювання, гра з «чужим» текстом, суміш різноманітних стилів, використання елементів масової літератури? (Постмодернізму.)

5. Хто із поетів-постмодерністів змушений був емігрувати зі своєї країни заради того, щоб вільно займатися літературною діяльністю? (Й. Бродський.)

6. Про яку подію йдеться у вірші Й. Бродського «Різдвяна зірка»? Як автор до неї ставиться?

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Завершіть речення: ««Театр абсурду» — це...».

8. Які символічні значення мають образи бібліотеки та оповідача у творі Х. Л. Борхеса?

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

9. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань.

а) Які проблеми порушено в романі «Останній світ» К. Рансмайра? Визначте ознаки постмодерністської естетики, що відбилися у художньому світі цього твору.

б) Як руйнуються в романі У. Еко «Ім’‎я троянди» жанрові стереотипи детективу та історичного роману? Відповідь аргументуйте.

в) Які морально-філософські проблеми порушено в романі П. Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці»? Розкрийте зв’‎язок проблематики роману з тенденціями духовного життя ХХ ст.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене про літературу доби античності, Середньовіччя та Відродження.