КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ЗА ТЕМАМИ «ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.» ТА «ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.» - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 6 ЗА ТЕМАМИ «ЗАХІДНА ДРАМАТУРГІЯ 1950-1970-х рр.» ТА «ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.» - ЛІТЕРАТУРА ОСТАННІХ ДЕСЯТИЛІТЬ ХХ — ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (систематизовані та узагальнені знання про особливості зарубіжної прози другої половини ХХ — початку ХХІ ст.; розвинене писемне мовлення); ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурні: творчі здібності; прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю та корекції знань, умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Зазначте ім’‎я західного драматурга, який у своїх творах здебільшого зосереджувався на рефлексіях людської свідомості. (М. Фріш.)

2. Для характеристики якого з творів Ф . Дюрренматта можна використати опорні слова: вічні людські цінності; ціна життя окремої людини; приречений на роль спасителя; гротеск; парадокси? («Гостина старої дами».)

3. Кого вважають засновником постмодернізму? (X. Л. Борхеса.)

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Яку назву має драматичний жанр, характерними ознаками якого були універсальність зображених картин, алегоризм, символічність, філософська спрямованість, узагальнення історичного, соціального і духовного досвіду, епічне начало, повчальність? (Драма-притча.)

5. Зазначте представників «драми абсурду». (М. Фріш, Е. Йонеску.)

6. Які метаморфози відбуваються з людьми у драмі Е. Йонеску «Носороги»?

Про що вони свідчать?

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Завершіть речення: «Драма-притча — це...».

8. Які темні сили криються за алегорією носорогів (за драмою Е. Йонеску)?

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

9. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань.

а) Як розкривається вічність мистецтва у романі К. Рансмайра «Останній світ»? Як це відбувається в різних міфологічних образах роману?

б) Які філософські та моральні проблеми порушено у романі У. Еко «Ім’‎я троянди»? Розкрийте сутність ідейного протистояння Вільгельма та Хорхе. Яку позицію обстоює автор? А ви?

в) Ще на початку ХІХ ст. О. Пушкін висловив думку про те, що геній і лиходійство несумісні. Чи поділяєте ви цю думку? Як розв’‎язано цю проблему у романі П. Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці»?

ІІ варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Хто з драматургів у своєму «театрі гротеску» досліджував причини та наслідки моральних хвороб суспільної свідомості? (Ф. Дюрренматт.)

2. Зазначте ім’‎я автора і назву драматичного твору про можливість для людини змінити своє життя. (М. Фріш «Санта-Крус».)

3. Хто є автором п’‎єси, ідея якої скерована проти стадності та озвіріння? (Е. Йонеску «Носороги».)

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Провідними ознаками якого стилю є висміювання, гра з «чужим» текстом, суміш різноманітних стилів, використання елементів масової літератури? (Постмодернізму.)

5. Хто із поетів-постмодерністів змушений був емігрувати зі своєї країни заради того, щоб вільно займатися літературною діяльністю? (Й. Бродський.)

6. Про яку подію йдеться у вірші Й. Бродського «Різдвяна зірка»? Як автор до неї ставиться?

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Завершіть речення: ««Театр абсурду» — це...».

8. Які символічні значення мають образи бібліотеки та оповідача у творі Х. Л. Борхеса?

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

9. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Дайте відповідь на одне із запитань.

а) Які проблеми порушено в романі «Останній світ» К. Рансмайра? Визначте ознаки постмодерністської естетики, що відбилися у художньому світі цього твору.

б) Як руйнуються в романі У. Еко «Ім’‎я троянди» жанрові стереотипи детективу та історичного роману? Відповідь аргументуйте.

в) Які морально-філософські проблеми порушено в романі П. Зюскінда «Запахи, або Історія одного вбивці»? Розкрийте зв’‎язок проблематики роману з тенденціями духовного життя ХХ ст.

IV. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити вивчене про літературу доби античності, Середньовіччя та Відродження.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.