НАЙВИДАТНІШІ ЗДОБУТКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РЕАЛІЗМУ ТА РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.) - УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

НАЙВИДАТНІШІ ЗДОБУТКИ ЗАРУБІЖНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДОБИ РЕАЛІЗМУ ТА РАННЬОГО МОДЕРНІЗМУ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХІХ ст.) - УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ВИВЧЕНОГО ВПРОДОВЖ НАВЧАЛЬНОГО РОКУ

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (узагальнені та систематизовані знання про найвидатніші явища зарубіжної літератури доби реалізму та раннього модернізму; пам'ять, аналітичне мислення; уміння визначати характерні ознаки літератур певних періодів та висловлювати судження про них); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до думок і почуттів оточуючих; інформаційні: навички роботи з книгою; уміння і навички аналітичного характеру; загальнокультурні: любов до літератури, повагу до загальнолюдських цінностей, естетичний смак).

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Основні терміни та поняття: натуралізм, реалізм, символізм.

Обладнання: портрети митців зарубіжної літератури ХІХ ст., роздавальний матеріал, головоломки та кросворди.

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИЇ ЗНАНЬ

Колективне ґронування за темою «ХІХ століття»

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

Учитель. XIX століття — час бурхливого розвитку всіх сфер художньої культури, час істотних змін у співвідношенні та ролі у тогочасному світі складових художньої культури — літератури, образотворчого мистецтва, музики. На перший план висувається література: XIX ст. називають її Золотою добою — як за сузір’‎ям імен у всіх жанрах, так і за зростаючим упливом літератури на суспільство. Зрештою, з тогочасної літератури розпочалося формування літератури сучасної. Отже, пригадаймо, якою була література другої половини ХІХ ст.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з епіграфами до уроку

♦ Оберіть епіграф до уроку з-поміж запропонованих. Обґрунтуйте свій вибір.

Коментар. Учитель пропонує учням картки (див. с. 172 цього посібника), на яких уміщено висловлювання відомих людей. Кожен учень обирає вислів, який, на його думку, найбільше відповідає темі уроку, та аргументує свій вибір. Можливо, той самий вислів оберуть кілька учнів: кожен наводить свій аргумент

2. колективне ґронування за темами «реалізм», «Символізм»

(запис на дошці та до зошитів)

3. Інтерактивний прийом «Кола Венна» за темою «реалізм — натуралізм»

♦ Складіть «Кола Венна» за темою «Реалізм — натуралізм».

Очікуваний результат (див. с. 173 цього посібника)

4. Розгадування кросвордів та головоломок

Коментар. Учні розгадують кросворди та головоломки, складені однокласниками за індивідуальним домашнім завданням

5. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

Коментар. Учні виступають із повідомленнями про цікаві факти життя та творчості митців слова (реалістів і модерністів) другої половини ХІХ ст.

Очікуваний результат

• Чарльз Діккенс писав «Різдвяну історію» впродовж шести тижнів.

• У назві роману Льва Толстого «Війна і мир» слово «мир» вжито як антонім слову «війна» (дореволюційне «миръ»), а не в значенні «навколишній світ» (дореволюційне «міръ») . Усі прижиттєві видання роману виходили друком саме під назвою «Война и миръ», проте через друкарські помилки в різних виданнях у різний час, де слово написали як «міръ», досі не вщухають суперечки про справжнє значення назви роману.

• Ґюстав Флобер писав «Мадам Боварі» п’‎ять років. Робота просувалася дуже повільно і болісно: ««Боварі» не йде. За тиждень — дві сторінки! Є за що набити собі морду з відчаю». Прокидався Флобер о десятій ранку, не підводячись із ліжка, читав листи, газети, курив люльку, розмовляв з матінкою Потім приймав ванну, снідав та обідав одночасно і вирушав на прогулянку. Одну годину він викладав своїй племінниці історію та географію, потім сідав у крісло і читав до сьомої вечора Після щедрої вечері він кілька годин розмовляв з матінкою і, нарешті, з настанням ночі починав творити Через роки він писав: «Зрештою, робота — найкращий спосіб вислизнути від життя».

6. Теорія літератури

Коментар. Учні пригадуть літературознавчі терміни за темою уроку та озвучують їхні визначення

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Повторити літературні течії кінця ХХ — початку ХХІ ст.

ДОДАТОК ДО УРОКУ № 69

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Робота з епіграфами до уроку

♦ Оберіть епіграф до уроку з-поміж запропонованих. Обґрунтуйте свій вибір.

Роздавальний матеріал (картки з висловлюваннями)

1. Найвища похвала художникові — це коли ми забуваємо про нього за його творами (Ф. Шіллер).

2. Писати повинен лише той, кого хвилюють загальнолюдські проблеми (Дж. Ґолсуорсі).

3. Мистецтво вічне, як саме життя (Ф. Шаляпін).

4. Завдання літератури — об’‎єднувати всіх, налагоджувавати контакт між людьми (Р. Тагор).

5. Умійте любити мистецтво в собі, а не себе у мистецтві (К. Станіславський).

6. Розум людський має три ключі, які все відкривають: знання, думка, уява (В. Ґюго).

7. Спілкування з письменниками різних часів — майже те саме, що подорожувати (Р. Декарт)

8. У всякому витворі генія ми впізнаємо власні знехтувані думки (Р. Емерсон).

9. Художній твір є куском природи, пофільтрованим через темперамент художника (Е. Золя).

10. Творчість є вираженням основних законів Усесвіту (М. Реріх).

11. Життя частіше схоже на романи, ніж наші романи на життя (Жорж Санд).

12. Герої, подібно до творів мистецтва, видаються більш видатними через простір століть (П. К. В. Буаст).

13. Багато говорити і багато сказати — це не те саме (Софокл).

14. Один бездоганний сонет вартує довгої поеми (Н. Буало).

15. Щоб увійти у безсмертя, людина мусить скласти два іспити: один перед сучасниками, другий — перед історією (Ірина Вільде).

16. Видатних людей оцінюють лише за їхніми головними діяннями, а не за їхніми помилками (Вольтер).

17. Життя коротке, мистецтво — вічне (Гіппократ).

18. Люди перестають думати, коли перестають читати (Д. Дідро).

19. Визначні генії випередили століття, дрібні таланти випереджають лише роки (О. де Бальзак).

20. Книги — кораблі думки, які плавають по хвилях часу і несуть свій дорого

цінний вантаж від покоління до покоління (Ф. Бекон).

2. Колективне ґронування за темами «Реалізм», «Символізм» (запис на дошці та до зошитів)

3. Інтерактивний прийом «Кола Венна» за темою «Реалізм — натуралізм»

♦ Складіть «Кола Венна» за темою «Реалізм — натуралізм».

Очікуваний результат

4. Розгадування кросвордів та головоломок

<...>

5. Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

<...>

6. Теорія літератури

<...>