ЛІТЕРАТУРА

ЛІТЕРАТУРА

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

1. Анастасьев, Н. А. Творчество Э. Хемингуэя / Н. А. Анастасьев. — М., 1981.

2. Бігун Б. «Останній світ» К. Рансмайра: звільнення від тексту чи непозбутність тексту? // Зарубіжна література. — 2000. — № 29-32. — С. 24-33.

3. Виленкин, В. В. В сто первом зеркале / В. В. Виленкин. — М., 1987.

4. Волощук, Є. В. Зарубіжна література : підручн. для 11-го кл. загальноосвіт. навч. закл. / Є. В. Волощук. — К. : Генеза, 2004.

5. Всесвітня література ХІХ-ХХ століття. — К., 2001.

6. Грибанов, Б. Хемингуэй : герой и время / Б. Грибанов. — М., 1980.

7. Жимунский, В. Творчество Анны Ахматовой / В. Жимунский. — Л., 1973.

8. Зарубіжна література : посібник-хрестоматія. 11 клас. — Донецьк : ТОВ ВКФ «БАО», 2003.

9. Зарубіжна література : хрестоматія. 11 клас / упорядник І. Л. Столій. — Х. : Веста : Вид-во «Ранок», 2003.

10. Зарубіжні письменники. Енциклопедичний довідник. — У 2 т. — Тернопіль : Навчальна книга — Богдан, 2005.

11. Затонский, Д. В. Модернизм и постмодернизм / Д. В. Затонский. — X., 2000.

12. Історія світової літератури. — К., 2000.

13. Карельський, А. Лекція про творчість Франца Кафки / Іноземна література. — 1995. — № 8.

14. Кафка, фр. Твори : оповідання, романи, листи, щоденники / Франц Кафка ; передм. Д. Затонського. — К. : А-ба-ба-га-ла-ма-га, 2012.

15. Клюев, В. Т. Бертольд Брехт — новатор театра / В. Т. Клюев. — М., 1961.

16. Кутейщикова, В. Н. Новый латиноамериканский роман. 50-70-е годы / В. Н. Кутейщикова, Л. С. Осповат. — М., 1983.

17. Куцінко, О. Г. Професійний довідник учителя літератури / О. Г. Куцінко. — Х. : ВГ «Основа», 2012.

18. Літературна майстерня. М. Булгаков. — К., 1999.

19. Літературна енциклопедія. — К., 1999.

20. Літературний енциклопедичний словник. — М., 1987.

21. Мелик-Пашаев, А. А. Современный словарь-справочник по искусству / А. А. Мелик-Пашаев. — М., 1999.

22. Скуратівський, В. Міф про Джорджа Орвелла / «Всесвіт» (Київ). — 1989. — № 4. — С. 128-130.

23. Стамат, Т. В. Метаморфози як вихід з хаосу буття. Спроба інтерпретації роману Крістофа Рансмайра «Останній світ» / Всесвітня література та культура. — 2003. — № 12. — С. 17.

24. Стамат, Т. В. Постмодернізм у школі // Зарубіжна література. — 2004. — № 16. — С. 16-20.

25. Тур, В. Авангардистські та модерністські тенденції в поезії ХХ ст. Г. Аполлінер як поет-авангардист. Поезії «Міст Мірабо» та «Зарізана голубка й водограй» // Зарубіжна література. — 2009. — № 36.

26. Урнов, Д. М. Дж. Джойс и современный модернизм / Д. М. Урнов. — М., 1984.

27. Усі зарубіжні письменники та їх твори. 11 клас. — Х. : Вид-во «Ранок», 2009.

28. Червинская, О. Акмеизм в контексте Серебряного века и традиции / О. Червинская. — Черновцы, 1997.

29. Шевченко, Н. В. Зарубіжна література: практичн. довідн. / Н. В. Шевченко. — Х. : Весна, 2009.

30. Шумахер, Э. Жизнь Брехта / Э. Шумахер // пер. с нем. ; научн. ред. И. Фрадкина. — М. : Радуга, 1988.

31. 100 найвідоміших поетів. — Х., 2002.