ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ФРАНЦА КАФКИ — АВСТРІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА-МОДЕРНІСТА. СВОЄРІДНІСТЬ СВІТОБАЧЕННЯ ТА ЙОГО ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ В НОВЕЛІ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

ЖИТТЄВИЙ І ТВОРЧИЙ ШЛЯХ ФРАНЦА КАФКИ — АВСТРІЙСЬКОГО ПИСЬМЕННИКА-МОДЕРНІСТА. СВОЄРІДНІСТЬ СВІТОБАЧЕННЯ ТА ЙОГО ХУДОЖНЬОГО ВТІЛЕННЯ В НОВЕЛІ «ПЕРЕВТІЛЕННЯ» - ІЗ ЛІТЕРАТУРИ ПЕРШОЇ ПОЛОВИНИ ХХ ст.

Конспекти уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарт і академічний рівень - 2017 рік

Мета (формувати компетентності): предметні (поглиблені знання про модернізм та його вплив на літературу; знання про життя та творчість Ф. Кафки; читацьку активність); ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі та толерантне ставлення до почуттів і думок оточуючих; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення до літературної освіти, естетичний смак, світогляд).

Тип уроку: урок засвоєння нових знань і формування на їхній основі вмінь та навичок.

Основні терміни та поняття: модернізм, гротеск, міфотворчість, експресіонізм.

Обладнання: портрет Ф. Кафки, текст новели «Перевтілення», ілюстративний матеріал, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Майстерність Кафки — в умінні примушувати перечитувати.

Його розв'язки — або їхня відсутність — підказують тлумачення, але не виражають його однозначно, і, щоб переконатися в тому, що ви зрозуміли правильно, доводиться перечитувати всю історію спочатку під новим кутом зору.

А. Камю

Перебіг уроку

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

♦ Схарактеризуйте світоглядні та естетичні засади модернізму в літературі.

♦ Кого називають засновниками («батьками») європейської модерністської прози? Чому?

ІІІ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку

♦ Як ви розумієте вислів Альбера Камю?

2. Слово вчителя

— Саме про Франца Кафку — одну із найбільш трагічних і суперечливих постатей літератури першої половини ХХ ст. — та його творчість, що відображає складності і протиріччя сучасного йому світу, ми говоритимемо сьогодні.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Як ви знаєте, ще у давнину люди намагалися пояснити дії багатьох природних сил, призначення та шляхи долі людини. Для цього вони вигадали безліч міфів про богів та надприродних істот, які керують світом, долями і вчинками людей. У таких міфах тісно переплелися реальність та фантастика. Кафка-письменник об’‎єднав у своїх творах справжнє і надприродне, створивши особливу картину сучасного йому світу. Щоправда, світ Кафки безжалісний і абсурдний, позбавлений логіки, людина в ньому самотня та беззахисна — настільки маленька, що почувається комахою.

«Кафка не любив теорій. Він говорив образами, тому що мислив образами. Образна мова була для нього найприроднішою. Навіть у так званому щоденному спілкуванні... основна частина цієї мови цнотлива і проста; зовні вона справляє враження холодної, подекуди зустрічаються прозаїзми або навіть затемненості сенсу, проте це лише видимість, а глибоко всередині не перестає горіти полум’‎я»,— так писав про митця Макс Брод.

2. Огляд життя Франца Кафки

Повідомлення за індивідуальним домашнім завданням

3. Колективне ґронування за темою «Особливості світовідчуття Кафки. Художні особливості творчості Кафки» (із подальшим коментуванням) Очікуваний результат

4. Слово вчителя (літературні та автобіографічні джерела «Перевтілення»)

5. Теорія літератури (запис до зошитів)

♦ Визначте сюжет і композицію твору Ф. Кафки.

Очікуваний результат

♦ Три розділи: зав’‎язка (перевтілення Ґреґора) → кульмінація (вигнання Ґреґора батьком, «бомбардування» яблуками) → розв’‎язка (смерть Ґреґора).

♦ Символічність цифри 3: три частини; у кімнаті Ґреґора троє дверей; троє членів родини; три служниці; троє мешканців із трьома бородами; три Замзи пишуть три листи; тричі Ґреґора виганяють (зі звичного кола спілкування, з кімнати, зі світу); три типи взаємин Ґреґора з родиною (розгубленість → стає чужим → вороже ставлення з боку родини); три інтер’‎єри (непогано облаштована кімната → пустка → звалище непотрібних речей) тощо .

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Бесіда-узагальнення

♦ Що означає слово перевтілення? (Перетворення, метаморфоза.)

♦ Яке перевтілення сталося з Ґреґором? (Перетворення Ґреґора Замзи на величезну комаху, яка викликає в усіх жах і огиду.)

2. Інтерактивний прийом «незавершене речення»

♦ Завершіть речення: «Мене сьогодні найбільше вразило...».

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

1. Переглянути екранізацію твору Ф. Кафки «Перевтілення» («Превращение», реж. В. Фокін, 2002, Росія; за бажанням).

2. Індивідуальне (5-7 учнів): підготуватися до рольової гри (уміти розповідати про те, що сталося в сім’‎ї Ґреґора Замзи, від імені самого Ґреґора, членів його родини (батька, сестри), служниці, постояльців)