Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Михайло Опанасович Булгаков. Життєвий та творчий шлях. М. Булгаков і Україна. Роман «Майстер і Марґарита» як «Роман-лабіринт» зі складною філософською проблематикою. Особливості композиції твору - роман у романі
Модернізм - Росія
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про особливості розвитку літератури першої половини ХХ ст.; знання про життя та творчість М. Булгакова; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: повагу до Батьківщини, гордість за її талановитих представників; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрети М. Булгакова, видання його творів, ілюстрації до них.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують написані вдома есе.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— «На широкому полі словесності російської у СРСР був одним-єдиним вовком. Мені радили перефарбувати шкуру. Безглузда порада. перефарбований чи стрижений вовк усе одно не схожий на пуделя. Зі мною і вчинили, як із вовком. І кілька років гнали мене, згідно з правилами ловів, у обгородженому подвір'ї» — так написав у листі до Йосипа Сталіна один із найяскравіших радянських письменників першої половини ХХ ст. — Михайло Опанасович Булгаков. Попри талант, про нього надовго забули, оскільки його правда була викривальною, а погляди — пророчими. Із творчістю Булгакова ви познайомилися ще у 9-му класі, а сьогодні ми продовжимо це знайомство.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні розповідають про життєвий та творчий шлях М. О. Булгакова, його перебування в Україні, учитель за потреби доповнює.)

2. Слово вчителя

— Роботу над головним романом свого життя письменник розпочав узимку 1928-1929 рр. Первинні варіанти він знищив; відомо тільки, що спочатку твір було замислено як роман про диявола в дусі сатирично-фантастичної прози Булгакова 1920-х рр. Робота над твором тривала 12 років, упродовж яких суттєво змінився задум. 1931 року з’явилися нові дійові особи — Марґарита та її супутник, які згодом перемістилися у центр роману. Завершуючи цей твір, Булгаков водночас намагався здолати смертельну недугу й редагував та виправляв текст роману. Він сприймав цей твір як свій мистецький заповіт.

Джерела роману «Майстер і Марґарита»

♦ Реальні факти життя М. О. Булгакова й історії СРСР 1920-1930-х рр.

♦ Книги про диявола (Г. Сенкевич «Quo vadis», Данте Аліґ’єрі «Божественна комедія», Е. Т. А. Гофман «Крихітка Цахес...», Й. В. Ґете «Фауст», твори М. В. Гоголя, Ф. М. Достоєвського, філософія В. С. Соловйова).

♦ Міфологічні (євангельські легенди й притчі про Ісуса Христа, Понтія Пілата, Іуду та ін., біблійні міфи про диявола, слов’янські й європейські міфи, апокрифи).

Особливості композиції роману «Майстер і Марґарита»

Прийом, який використав письменник для створення враження, що переміщення в часі та просторі є відносними, називається роман у романі (роман майстра про Ієшуа й роман про майстра та Марґариту). Звідси випливають особливості твору: біблійні, єршалаїмські розділи чергуються з московськими для того, аби в останньому розділі зустрітися й ніби злитися в місячну стежку, якою йтимуть Пілат та Ієшуа Га-Ноцрі.

У романі «Майстер і Марґарита» розділи, присвячені Понтієві Пілату й Ієшуа, різняться не лише сюжетно, а й стилістично Емоційний, гострий стиль перших розділів роману несподівано змінює чітка, стримана, точна прозова мова.

Проблематика роману «Майстер і Марґарита»

У романі можна виокремити кілька основних проблем: філософські проблеми добра та зла, проблеми обрання людиною власного життєвого шляху й відповідальності за цей вибір. Ці проблеми розв’язано в усіх розділах роману — як у єршалаїмських, так і в московських. Їх Булгаков утілив в актуальній для себе антитезі особистість-влада Сам письменник неодноразово опинявся в ситуації вибору, причому на межі життя і смерті. Тож він досліджує психологічний стан особистості перед владою дуже тонко, зі знанням справи.

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Лейтмотив — конкретний образ, головна тема чи ідея, визначальна інтонація, що пронизує твір або творчість митця, повторювана художня деталь, що є основою для розкриття задуму митця. Лейтмотив глибше розкриває концепцію певного твору, звертає увагу на його підтекст.

Роман-міф — епічний твір значного обсягу (роман), у якому використано особливості міфічного світобачення: вільне повернення від історичного (лінійного) до міфічного (циклічного) часу, сміливе поєднання реального й ірреального (елементи «магічного реалізму») Зазвичай міф — це не єдина сюжетна лінія, він співвідноситься з різними історичними й сучасними темами. Для роману-міфу характерна ситуація, коли в сучасних явищах помітне минуле й майбутнє.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Бесіда

♦ Якою особистістю постає перед вами М. О. Булгаков?

♦ Які почуття викликає доля письменника?

♦ Про що свідчить зв’язок роману Булгакова з творами його видатних попередників?

♦ Що ви пам’ятаєте про історію створення та публікації роману «Майстер і Марґарита»?

♦ Чому письменник розглядав цей роман як свій заповіт?

2. Рефлексія

3. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати зміст роману М. О. Булгакова «Майстер і Марґарита».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.