Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Контрольна робота № 1 за темами «Золоті сторінки далеких епох» та «Модернізм»
Модернізм - Росія
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані й узагальнені знання за темами «Золоті сторінки далеких епох» та «Модернізм»; творче мислення; писемне мовлення; гуманістичний світогляд; розвинене вміння аргументувати власну точку зору);

■ ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання (2 варіанти).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Самостійна робота учнів I варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,6 бала)

1. Гомункул — це:

а) син Фауста;   б) штучна людина;

в) учень Фауста.

2. Від самогубства Фауста рятує:

а) Ваґнер;    б) пасхальний спів;

в) спів Ґретхен.

3. У фіналі твору Фауст втрачає:

а) голос;    б) зір;

в) усі гроші.

4. Уперше Мефістофель з’являється Фаустові у вигляді:

а) чорного чоловіка;  б) чорного пуделя;

в) чорного ворона

5. «Перевтілення» Ф. Кафки — яскравий приклад твору доби:

а) символізму;   б) романтизму;

в) реалізму.

6. Головний герой новели Франца Кафки «Перевтілення» Ґреґор Замза працював:

а) розсильним;   б) комівояжером;

в) портьє

7. Тип літературного героя, утілений в образі Ґреґора Замзи:

а) «маленька людина»; б) «зайва людина»;

в) бунтівна людина

8. Місце, де розпочинається дія роману «Майстер і Марґарита»:

а) Садова вулиця;  б) Грибоєдівський провулок;

в) патріарші ставки.

9. Сатиричною в сюжеті роману «Майстер і Марґарита» є лінія:

а) Воланда та його почту;

б) майстра й Марґарити;

в) Ієшуа Га-Ноцрі та Понтія Пілата.

10. Майстер у фіналі роману заслуговує на:

а) вічний спокій;

б) вічне світло;

в) вічне буття

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

11. Оберіть правильне визначення модернізму як літературної течії.

а) Модернізм (від фр. — новітній, сучасний) — загальна назва сукупності напрямів і шкіл у літературі й мистецтві кінця ХІХ — початку ХХ ст., які вирізняються антиреалістичною спрямованістю, духом експериментаторства.

б) Модернізм (від латин. — вираження) — напрям у мистецтві та літературі, що розвивався переважно в німецькомовних країнах у період 19051925 рр. Виник як своєрідна відповідь на гостру соціоісторичну кризу.

в) модернізм (від фр. — враження) — напрям у мистецтві останньої третини ХІХ ст. Художній образ побудовано на недомовках та натяках; замальовкам властиві фрагментарність та етюдність.

12. Завершіть речення: «Автоматичне письмо було принципом поезії авангардистської течії, яка має назву... (сюрреалізм)».

13. Заповніть прогалини в тексті.

Перевтілення Ґреґора на комаху — яскрава ... (метафора) відчуження людини від усього світу.

Основною темою твору є ... (самотність) людини в сучасному світі, ... (приреченість), відчуженість.

Прозаїк майстерно відобразив трагічне ... (безсилля) «зайвої людини», її ... (приреченість) у цьому світі. Він показав ... (катастрофічність) XX ст.

Високий рівень (спільний для обох варіантів; 3 бали — за повну й розгорнуту відповідь)

14. Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань.

а) Визначте головну думку останнього монологу Фауста.

б) У чому своєрідність композиції роману «Майстер і Марґарита»? Які основні сюжетні лінії можна виокремити в романі?

в) У чому полягає головна тема та проблема метафоричного світобачення у новелі «Перевтілення»?

II варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,6 бала)

1. Фауст убиває:

а) Ґретхен;   б) свого сина;

в) брата Ґретхен.

2. Ваґнер — це:

а) учень Фауста;  б) коханець Ґретхен;

в) демон

3. Ґретхен у фіналі другої частини:

а) народжує мертву дитину;

б) виходит заміж за Ваґнера;

в) помирає.

4. Мефістофель порівнює людину:

а) з комахою;   б) з левом;

в) з багнюкою

5. Жанр твору «Перевтілення» Ф. Кафки:

а) повість;   б) роман;

в) новела

6. Тип літературного героя, утілений в образі Ґреґора Замзи:

а) «зайва людина»;

б) бунтівна людина;

в) нова людина.

7. Зміст, якого набуває символ комахи у творі Ф. Кафки «Перевтілення»:

а) утрата життєвих перспектив;

б) тваринне існування пересічної людини;

в) гіперболізовані самотність та відчуження.

8. За єршалаїмським світом, створеним М. О. Булгаковим,— найгірша людська вада:

а) брехня;

б) підлість;

в) жадібність

9. Прохання Марґарити до Воланда після балу:

а) вилікувати майстра від божевілля;

б) повернути їй майстра;

в) щоб Фріді припинили подавати хусточку, якою вона задушила дитину.

10. Понтій Пілат у фіналі роману заслуговує на:

а) вічне світло;

б) вічний спокій;

в) вічне буття

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

11. Роман майстра порушує такі філософсько-моральні проблеми:

а) зрадництва;

б) влади й народу;

в) морального злочину, скоєного через страх;

г) духовних шукань;

д) морального вибору

12. Завершіть речення: «Авангардистська течія, що дала поштовх до розвитку в кінематографі лінії, яка трансформувалася у так звані фільми жахів, — це... (експресіонізм)».

13. Характерна ознака художнього світу Ф. Кафки:

а) критичний аналіз соціоісторичних умов життя;

б) зображення конфлікту людини з таємничою та абсурдною владою, що постає в образах батька, богів, імператорів, суддів, службовців;

в) спрямованість у минуле індивідуального та національного життя, колишніх цивілізацій;

г) піднесене змалювання соціально-психологічного типу «зайвої людини».

Високий рівень (спільний для обох варіантів; 3 бали — за повну й розгорнуту відповідь)

14. Дайте розгорнуту відповідь на одне із запитань.

а) визначте головну думку останнього монологу Фауста

б) У чому своєрідність композиції роману «Майстер і Марґарита»? Які основні сюжетні лінії можна виокремити в романі?

в) У чому полягають головні тема та проблема метафоричного світобачення у новелі «Перевтілення»?

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити теоретичний матеріал за темою «Модернізм».

Індивідуальне: підготувати повідомлення про основні течії європейської поезії ХХ ст. та її найвідоміших представників.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.