Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Контрольна робота № 2 за темою «Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.»
Шедеври європейської лірики першої половини XX ст. - Росія
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані й узагальнені знання за темою «Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.»; творче мислення; писемне мовлення; гуманістичний світогляд; розвинене вміння аргументувати власну точку зору);

■ ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання (2 варіанти).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Самостійна робота учнів I варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,5 бала)

1. Незнайома — героїня поезії:

а) О. Блока;   б) Б. Пастернака;

в) А. Ахматової.

2. «Цей лютий! Час для сліз і віршів...», «Зимова ніч», «У всьому хочу я дійти самої суті...» написав:

а) О. Блок;    б) В. Маяковський;

в) Б. Пастернак.

3. Чіткість, ясність, особлива прозорість образів характерні для:

а) акмеїзму;   б) символізму;

в) неоромантизму

4. Об’єднання «Цех поетів», яке відмежовувалося від провідних ідей російського символізму, започаткувало нову модерністську течію, а саме:

а) акмеїзм;   б) футуризм;

в) імажинізм

5. Гасло: «Минуле затісне. Академія та Пушкін не зрозуміліші за ієрогліфи.

Скинути Пушкіна, Достоєвського, Толстого з пароплава сучасності!» проголосили:

а) футуристи;   б) акмеїсти;

в) незалежні митці.

6. Поети цього напряму проголошували пріоритет художнього образу:

а) символісти;   б) футуристи;

в) імажиністи.

7. Марина Цвєтаєва брала участь у поетичному угрупованні:

а) акмеїстів;   б) символістів;

в) не належала до жодного

8. Автор збірки символістських «Віршів про Прекрасну Даму»:

а) В Брюсов;

б) О. Блок;

в) М. Цвєтаєва.

9. Рядок поезії «Незнайома», що є трагічно-іронічним повтором латинського афоризму:

а) істина в вині;  б) істина в коханні;

в) істини немає

10. «чотки», «Біла зграя», «Подорожник», «вечір» А. Ахматової — це:

а) окремі вірші різних етапів творчості;

б) назви поетичних збірок;

в) поеми

11. «Ви любите блискавку в небі, а я — в електричній прасці» — так В. Маяковський говорив молодому поетові:

а) Б. пастернаку;   б) М. Гумільову;

в) В. Хлєбникову.

12. Поет, який став лауреатом Нобелівської премії:

а) О. Блок;    б) Б. пастернак;

в) В. Маяковський.

Достатній рівень (кожна правильно встановлена відповідність — 1 бал)

13. Визначте відповідність між поетами й літературними напрямами.

1) Символізм.   а) М. Гумільов.

2) Акмеїзм.   б) В. Маяковський.

3) Футуризм.   в) О. Блок.

Ключ: 1 — в; 2 — а; 3 — б.

Високий рівень (спільний для обох варіантів; 3 бали — за грамотне розкриття теми)

14. Напишіть есе про розквіт російської поезії Срібної доби.

II варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 0,5 бала)

1. Представники футуризму:

а) О. Блок, Д. Мережковський, К. Бальмонт;

б) М. Гумільов, А. Ахматова, О. Мандельштам;

в) Ігор Сєверянін, Велимир Хлєбников, В. Маяковський.

2. Образ Прекрасної дами був для О. Блока символом:

а) Росії;

б) Вічної Жіночності та Світової Душі;

в) краси

3. Звукопис, натяк, суґестія характерні для:

а) символізму;

б) акмеїзму;

в) реалізму

4. Б. Пастернак є автором:

а) поеми «реквієм»;

б) роману «доктор Живаго»;

в) поезії «Незнайома»

5. М. Гумільов протиставив Культу Вічної Жіночності, який панував у ліриці російських символістів:

а) «поезію мислення»;

б) «поезію мужності»;

в) «поезію почуттів»

6. Угруповання, до якого належали В. Маяковський, брати Бурлюки та В. Каменський:

а) «Центрифуга»;

б) егофутуристи;

в) кубофутуристи.

7. С. Єсенін, М. Клюєв розпочали свою творчість у річищі літературного на пряму:

а) «Цех поетів»;

б) «Центрифуга»;

в) новоселянська поезія.

8. Кохання до Л. Менделєєвої, доньки відомого хіміка, та знайомство з філософською спадщиною В. Соловйова визначили новий етап у духовному житті:

а) О. Блока;

б) М. Гумільова;

в) С. Єсеніна.

9. Основа сюжету «Незнайомої» О. Блока:

а) таємниця незнайомої красуні, яку бачить герой;

б) почуття до Л. Менделєєвої;

в) конфлікт ідеалу й дійсності.

10. Автор слів «мистецтво світлом своїм рятує людей від темряви, яка в них є»:

а) А. Ахматова;

б) М. Цвєтаєва;

в) Б. Пастернак.

11. Трагедія В. Маяковського, прем’єра якої зазнала провалу:

а) «ніч»;

б) «Баня»;

в) «Володимир Маяковський».

12. У поемі А. Ахматової «Реквієм» ідеться про:

а) сталінські репресії 1930-х рр., жертвою яких став син поетеси;

б) більшовицький терор 1920-х рр., під час якого розстріляли її чоловіка М. Гумільова;

в) страшні наслідки Другої світової війни.

Достатній рівень (кожна правильно встановлена відповідність — 1 бал)

13. Визначте відповідність між основними естетичними засадами, на яких ґрунтується кожне із зазначених літературних явищ.

1) Поети вважали, що символ може передати внутрішню сутність кожного явища Символ містить «відгук інших світів»

а) Футуризм

2) Прихильники гасла «мистецтво заради мистецтва» Поети виявляли пасивне, споглядальне ставлення до дійсності, індивідуалізм та містицизм

б) Символіз

3) Представникам цієї течії властиві крайній індивідуалізм, обожнення свого «я» Вони активно створювали нові слова, що мали відобразити сутність нового часу

в) Акмеїзм

Ключ: 1 — б; 2 — в; 3 — а.

Високий рівень (спільний для обох варіантів; 3 бали — за грамотне розкриття теми)

14. Напишіть есе про розквіт російської поезії Срібної доби.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: прочитати повість О. І. Купріна «Гранатовий браслет». Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя та творчість О. І. Купріна.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.