Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Джордж Орвелл «1984». Викриття сутності тоталітарної системи та її ієрархії в антиутопіях митця. Боротьба проти страху й рабської покори в суспільній свідомості. Художній конфлікт. Персонажі
Антиутопія у світовій літературі - Велика Британія
ІІ семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про особливості розвитку літератури першої половини ХХ ст. (зокрема, про особливості роману-антиутопії Джорджа Орвелла «1984»); навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; громадянські: неприйняття будь-яких проявів тоталітаризму; почуття любові до Батьківщини; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням; гуманістичний світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Джорджа Орвелла, тексти роману «1984», словники літературознавчих термінів, опорна схема за темою уроку.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Бесіда

♦ Поясніть зміст термінів утопія й антиутопія.

♦ Хто з письменників та в якому творі вперше ввів у літературу поняття утопія?

♦ Чим різняться утопія й антиутопія як жанри літератури?

♦ Назвіть письменників-антиутопістів світової літератури.

♦ Розкажіть про еволюцію політичних поглядів Джорджа Орвелла. Яку роль у його житті відіграла поїздка до Іспанії, де точилася громадянська війна?

♦ Чи можна назвати роман «1984» антиутопією? Аргументуйте свою точку зору.

2. Усне словесне малювання

♦ Розкажіть, якою ви побачили Океанію.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— В історії літератури ХХ ст. Орвелл відзначився своїми знаменитими антиутопіями. Попри те, що в цьому жанрі він мав талановитих попередників (Е. Замятіна, О. Хакслі), саме Орвелл перетворив антиутопію на грандіозну сатиричну притчу. Тоталітаризм як придушення духовної незалежності людини, перетворення її на ґвинтик Системи, викорінювання будь-якого інакомислення, поневолення приватного, інтимного життя людини, зрештою, встановлення диктатури — усі ці сутнісні ознаки тоталітарної держави Орвелл відтворив із разючою силою сатиричного узагальнення, політичного провидіння. Його книги впродовж тривалого часу були зразком соціальної антиутопії, що розкрила характерні прикмети страшної соціально-політичної хвороби ХХ ст. — тоталітаризму.

2. Аналітична робота (запис до зошитів)

♦ Хоча лінія роману нерозривна, його можна поділити на три умовні частини. Ознайомтеся зі схемою «Композиція роману Джорджа Орвелла «1984»» й занотуйте її до зошитів.

3. Складання сюжетного ланцюжка літературного твору (за варіантами)

♦ Складіть сюжетний ланцюжок роману Джорджа Орвелла «1984»: I варіант — 1-ї умовної частини (8 розділів), II варіант — 2-ї частини (10 розділів), III варіант — 3-ї частини (6 розділів).

Очікуваний результат

I варіант

39-річний Вінстон Сміт → у помешканні (як і всюди) плакат: «Старший Брат наглядає за тобою» → Міністерство Правди (Мініправда): Лондон — головне місто Першої Військово-Повітряної Зони провінції Океанії → Міністерство Миру (Мінімир), Міністерство Любові (Мінілюб), Міністерство Достатку (Мінідостаток) → член Внутрішньої Партії О’Брайєн → сон Вінстона (про матір і батька, що зникли під час чисток) → Проли — люди-істоти, зведені до рівня тварин → Саймі: «Словник з Новосуржу» — видалено непотрібні слова → крамничка старих речей — крамар Чаррингтон.

II варіант

Кохання до Джулії → зникнення Саймі → дім О’Брайєна, його обіцянки прийняти до Братства → зміна зовнішнього ворога (з Євразії на Остазію) → книга Гольдштейна про поділ суспільства на три класи (Вищих, Середніх і нижчих) та наміри стримувати розвиток суспільства засобами війни задля затримання зростання виробництва побутових та продовольчих товарів; за Гольдштейном, головна мета Партії — завоювання всієї земної кулі та знищення можливості незалежної думки → арешт Вінстона та Джулії — Чаррингтон виявився працівником Поліції думок.

III варіант

В’язень за номером 6079 → О’Брайєн виявився з «ними, тобто з партією» → тортури → перший етап відновлення Сміта («навчання») → другий етап — «розуміння» → О’Брайєн пояснює героєві, що об’єктом влади є влада (так само, як об’єктом репресій є репресії, а об’єктом тортур — тортури); влада заради самої влади — ось чого прагне Партія Океанії О’Брайєн уважає, що сама по собі людина — ніщо, тільки всередині системи вона здобуває безсмертя; на думку члена Внутрішньої Партії, остання повністю підпорядкувала собі матерію, оскільки змогла підкорити свідомість: ««яким чином одна людина доводить своє право на владу над іншою, Вінстоне?» Вінстон задумався. «Змушуючи її страждати»,— сказав він» → відмова від кохання (практично — зрада) → кафе під каштаном → «Він здобув цю перемогу над самим собою. Він любив старшого Брата».

4. Аналітична робота

♦ Які асоціації у вас виникли після прочитання роману?

♦ Розкажіть про державний устрій Океанії.

♦ Хто такий Старший Брат та чи існує він насправді?

♦ Які обов’язки виконують Міністерство Правди й Міністерство Любові?

♦ У чому різниця між членами внутрішньої Партії та рядовими партійцями?

♦ Розкажіть про виховання дітей в океанії. Чому батьки бояться своїх дітей-підлітків?

♦ Хто такі Проли? Як до них ставиться каста правителів? Розкажіть про життя Пролів, їхні побут, розваги, інтереси.

♦ Розкажіть про трагедію кохання Вінстона та Джулії. Чому після перебування в підвалах Міністерства Любові їм навіть немає чого сказати одне одному?

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Творче завдання

♦ Напишіть невеликий твір-есе, у якому дайте відповідь на запитання: «У цій антиутопії держава змінює людей. Для чого вона це робить? Поміркуйте: що потрібно, аби цього уникнути?».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Узагальнювальне слово вчителя

— Зображуючи певну політичну систему, автор постає новатором. Новаторство орвелла полягає в тому, що:

♦ у романі «1984» письменник відштовхнувся не лише від великих традицій, а й від сучасності, яка дала багатий матеріал для антиутопічних настроїв;

♦ засобом сатиричного осмислення обрав гротеск (усе у суспільстві, змальованому в «1984», алогічно до абсурду, а наука й технічний прогрес є лише знаряддям контролю, управління та пригнічування);

♦ сатира Орвелла охопила всі інститути тоталітарної держави — ідеологію (партійні лозунги пропагують: «війна — це мир, воля — це рабство, байдужість — це сила»), економіку (народ, крім членів Внутрішньої Партії, голодує, запроваджено талони на тютюн та шоколад), науку (історію постійно переписують), правосуддя (за жителями океанії постійно шпигує Поліція думок);

♦ зміст твору — це роман про кохання, яке вмерло (а саме: а) спочатку це історія кохання Вінстона та Джулії, історія несміливого протесту, що переріс у бунт проти абсурду; б) тортури над героєм, знищення всього людського в ньому; в) герой цілком знищений, зрадив кохану, мозок порожній, душа вигоріла, адже остання найстрашніша фраза роману — «Він любив старшого Брата»);

♦ роман витримано у строгих тонах — простота викладу, незначні характеристики, лаконізм опису подій.

Отже, не дивно, що твір зажив популярності він відкрив світу очі на реальність небезпеки, якою загрожувала людству більшовицька держава-потвора. І завдяки йому Європа та світ стали обережнішими свого часу відомий англійський письменник Дж. Вейн написав: «Не певен, що прихід тоталітаризму до Європи затримали два романи — «1984» Орвелла та «ніч ополудні» Еестлера, проте вони відіграли у цьому велетенську роль». Поза всякими сумнівами, у тому, що Європа врятувалася від страхіть тоталітаризму, неабияка заслуга Джорджа Орвелла.

2. Бесіда

♦ Які асоціації у вас виникли після прочитання роману «1984»?

3. Рефлексія

4. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: прочитати п’єсу «Матінка Кураж та її діти» Б. Брехта. Індивідуальне: підготувати стислі повідомлення про Другу світову війну в Європі, рух опору, життя Бертольда Брехта.