Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Контрольна робота № 3 за темою «Проблема війни та миру в літературі XX ст.». Розвиток мовлення (Письмово). Твір-роздум за прочитаними творами
Проблема війни та миру в літературі XX ст. - Німецькомовна поезія
ІІ семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані й узагальнені знання про тему тоталітаризму та війни в літературі; уяву; здатність спонтанно й легко вимальовувати нові художні образи; уміння й навички творчої діяльності; розвинене писемне мовлення);

■ ключові (уміння вчитися: образне мислення; уміння адекватно змальовувати емоційний стан персонажа; здатність розуміти думки й почуття літературного героя; загальнокультурні: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок розвитку усного та писемного мовлення.

Обладнання: словники літературознавчих термінів, роздавальний матеріал за темою уроку (теми асоціативних етюдів та рекомендації щодо їх написання).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Назвіть тематику творів Джорджа Орвелла.

♦ Чому до цих творів не в усіх країнах ставилися прихильно?

♦ Керівництво яких держав побачило у них викриття власної тоталітарної системи?

♦ Чому поняття тоталітаризм та мілітаризм представники прогресивного людства ставлять поряд?

♦Як тему війни розкрито у творах Г. Белля?

♦ Чи так само тему війни розкривав Пауль Целан?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Ми познайомилися з баченням визнаними майстрами слова найболючіших проблем людства, відчули їхні гнів і біль. Сьогодні спробуймо викласти власні думки та враження щодо цих проблем. Ми писатимемо твір-роздум за запропонованою темою, завдяки чому активізуємо власне асоціативне мислення й підготуємося до написання контрольного твору.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (поглиблення знань)

Твір — це вираження в мовній формі вражень, почуттів, думок, відображення потреб, рівня культури особистості, вправляння в самостійному зв’язному висловленні думок на запропоновану чи самостійно обрану тему в писемній формі.

Роздум — думки, міркування щодо певної теми.

Твір-роздум — тип монологічного мовлення, мета якого — викласти роздуми щодо певного питання чи проблеми. Результатом такої роботи є відповідь на поставлені запитання (прямі чи приховані) та розв’язання проблеми.

Учитель. Твір-роздум — це різновид творів проблемного характеру, що дає змогу усвідомити та сформулювати особисту позицію щодо певної життєвої ситуації. Грецьке слово проблема означає складне, серйозне завдання, що потребує розв’язання. Звісно, такі розв’язання або відповіді є суб’єктивними. Твір-роздум має містити особисту позицію автора твір-роздум має переважно дискусійний характер, тому що більшість проблем не передбачає однозначних варіантів розв’язання або відповідей.

Отже, повторімо:

1) тема роботи — пряме чи приховане запитання, проблема;

2) мета роботи — викласти свої думки й міркування щодо зазначеного запитання, проблеми;

3) зміст роботи — пошук власної відповіді на запитання, аналізування проблеми;

4) результат роботи — відповіді-висновки з висловлених міркувань. Твір-роздум має чітку будову, визначену внутрішньою логікою тексту . Основні елементи композиції:

1) теза (думка, запитання, проблема);

2) аргумент (доказ + приклад, ілюстрація);

3) висновки (результат міркувань).

Алгоритм роботи над твором-роздумом

1) Прочитайте і зрозумійте тему, знайдіть у ній запитання, визначте проблему.

2) Сформулюйте свою позицію щодо висловленої думки у формі повної, чіткої тези або антитези

3) Поясніть свою позицію (чому ви вважаєте саме так):

а) знайдіть доречні й переконливі докази, чітко сформулюйте їх, послідовно розташуйте;

б) доберіть до ваших доказів приклади, які б їх ілюстрували.

4) Сформулюйте висновок (висновки).

2. Ознайомлення із запропонованими темами творів-роздумів Теми творів-роздумів

• Чи актуальні питання роману Джорджа Орвелла «1984» сьогодні?

• Чи можна вважати образ матінки Кураж пророчою метафорою майбутнього Німеччини (за драмою Б. Брехта «Матінка Кураж та її діти»)?

• Чому оповідання Г. Белля має назву «Подорожній, коли ти прийдеш у Спа...»?

• Чому твір Пауля Целана «Фуга смерті» став емблемою Другої світової війни в поезії як «Ґерніка» Пабло Пікассо — в образотворчому мистецтві?

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Творча робота

• Напишіть чернетку твору-роздуму за обраною вами темою.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

(Охочі зачитують чернетки написаних творів-роздумів, обговорюють прочитане, коригують свої роботи.)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: дописати творчу роботу.

Індивідуальне: підготувати повідомлення «Загальний розвиток літератури другої половини ХХ ст.».