Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Розвиток мовлення (письмово). Складання тез за темою уроку. Постмодернізм - одне з найяскравіших літературних явищ останніх десятиліть ХХ — початку ХХІ ст. Соціально-історичні, культурно-філософські й естетичні чинники розвитку постмодернізму в художній літературі. Постмодерністське мистецтво: елітарна та масова культура
Література другої половини XX - початку ХХІ ст. - Провідні тенденції в драматургії другої половини ХХ ст.
ІІ семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (знання про характерні ознаки постмодернізму як одного з найяскравіших явищ літератури другої половини XX ст.; уміння визначати ознаки постмодернізму в конкретних творах; навички самостійної роботи з додатковими джерелами інформації, аналізування прозових творів, визначення їхніх ідейно-художніх особливостей; навички визначення провідних тенденцій у мистецтві);

■ ключові (уміння вчитися: навички оцінювання культурно-мистецьких явищ; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички самостійного пошуку інформації, її добирання й систематизування; загальнокультурні: прагнення пізнання; світогляд; любов до літератури; естетичний смак).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портретна галерея письменників-модерністів, виставка їхніх творів і творів інших видів мистецтв у стилі постмодернізму, словники літературознавчих термінів, роздавальний матеріал за темою уроку.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Бесіда

♦ Пригадайте, які течії панували в літературі ХХ ст. Які ознаки характерні для них?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Модернізм, який суттєво вплинув на розвиток усієї культури й літератури як мистецтва слова, досліджував світ як реалізацію певних абсолютів та одвічних істин, поступився місцем постмодернізму, для якого весь світ — гра без щасливого завершення Постмодернізм поєднав елітарну й популярну культуру, зробивши твори доступними для читачів із різними мистецькими вподобаннями.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Уперше термін постмодернізм згадано 1917 p., але поширився він лише наприкінці 1960-х pp. — спершу для означення стильових тенденцій в архітектурі, спрямованих проти безликої стандартизації, а невдовзі — у літературі й малярстві (поп-арт, оп-арт, новий реалізм, гепенінґ тощо).

2. Словникова робота (запис до зошитів)

Постмодернізм — світоглядно-мистецький напрям, якому в останні десятиліття XX ст. поступився місцем модернізм. Цей напрям — продукт постіндустріальної доби, доби розпаду цілісного погляду на світ, руйнування систем — світоглядно-філософських, економічних, політичних.

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Робота з підручником (запис до зошитів)

♦ Опрацюйте матеріал підручника, складіть таблицю «Найвизначніші ознаки постмодернізму».

Очікуваний результат

Найвизначніші ознаки постмодернізму

Ознака

Характеристика

Гра з чужими текстами

Використання текстів, створених іншими митцями

Прийом естетичної гри

Дає змогу переграти певні ситуації, переосмислити дійсність

Подрібнення сюжету на велику кількість мікросюжетів

Дає змогу показати дисгармонію існування людини

Поєднання комічного й фантастичного

Пародія, гротеск, іронія допомагають осягнути логіку абсурду, протиставити соціальному хаосу сміх життя

Пародіювання елементів масової літератури — детективних та історичних сюжетів, трилерів

Постмодернізм іронічно викриває кліше масової свідомості

Розуміння тексту як світу

Зумовлює численні ремінісценції, підкреслене цитування, що дає змогу віднайти втрачений зв’язок між думками, подіями

Форма та прийоми вираження

Маргінальна особистість у кризовому стані; інтертекстуальність, еклектизм, іронія, відстороненість

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Інтерактивний прийом «Ґронування»

♦ Складіть ґроно за темою «Література постмодернізму».

Очікуваний результат

2. Рефлексія

3. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: вивчити теоретичний матеріал за темою уроку.

Індивідуальне: підготувати повідомлення про життя та творчість Милорада Павича.

ДОДАТОК ДО УРОКУ 30

Елітарна культура — культура, що ґрунтується на існуванні специфічних форм мистецтва, зрозумілих лише невеликій групі людей, які мають досить високий інтелектуальний рівень (так званий феномен твору для філологів), відповідні духовні запити, особливе художнє сприйняття. Такі твори потребують активного, високоосвіченого читача, який би долучався до співтворчості Масова культура (або: маскульт, маскультура, поп-культура, популярна культура) — культура, популярна серед широких верств населення в конкретному суспільстві й переважно комерційно успішна. Це розважальна й дидактична белетристика, твори для спрощеного, комфортного читання типові ознаки — пригодницький або вульгаризований романтичний сюжет, що має зовнішню напружену динаміку й зазвичай щасливий фінал.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.