Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Контрольна робота № 4 за темою «Література другої половини XX - початку ХХІ ст.»
Література постмодернізму
ІІ семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані й узагальнені знання за темою «Література другої половини ХХ — початку ХХІ ст.»; творче мислення; писемне мовлення; гуманістичний світогляд; розвинене вміння аргументувати власну точку зору);

■ ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь і навичок.

Обладнання: тестові завдання (2 варіанти).

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

II. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

III. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Самостійна робота учнів I варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Сантьяґо більше не снилися ані шторми, ані бійки; коли він засинав, то часто бачив уві сні:

а) дружину; б) левів;

в) велику рибину; г) свою молодість .

2. Мандруючи морем упродовж трьох діб, Сантьяґо:

а) зовсім не помічав природи довкола себе;

б) нервував через самотність;

в) постійно спілкувався з природою;

г) читав молитви

3. Одна з основних проблем твору Е. М. Гемінґвея «Старий і море»:

а) взаємини батьків і дітей;

б) стосунки людини з природою;

в) крах романтичних ілюзій;

г) утрата сенсу життя

4. Потворне в зовнішньому та внутрішньому світі у повісті Я. Кавабати втілює:

а) Юкіко; б) Фуміко;

в) Тікако; г) Оота-сан .

5. М. Павич увійшов у світову літературу написаним у формі гіпертексту романом:

а) «Дамаскін»; б) «Зоряна мантія»;

в) «Хозарський словник»; г) «Остання любов у Царгороді».

6. Характерна ознака твору М. Павича «Скляний равлик»:

а) нульовий градус письма;

б) віртуальний історизм;

в) потік свідомості;

г) чоловіча та жіноча версії подій.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Завершіть речення: ««Драма-притча» — це...».

8. Назвіть представників «драми абсурду». (М. Фріш, Е. Йонеско.)

Високий рівень (3 бали — за грамотне розкриття теми)

9. Напишіть есе на одну з тем на вибір.

а) Людина й природа у творах Е. М. Гемінґвея та Я. Кавабати.

б) Основні духовні й естетичні ідеї, утілені в зарубіжній прозі другої половини ХХ ст. (із прикладами).

II варіант

Початковий та середній рівні (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Сантьяґо, якому довелося протягом трьох діб багато пережити, відчував до рибини:

а) жаль і повагу; б) злість та ненависть;

в) роздратованість; г) байдужість.

2. Коли велика рибина потягла Сантьяґо у відкрите море, старий сподівався, що:

а) його врятують моряки;

б) Марлін швидко втомиться;

в) наловить багато риби;

г) рибина притягне його до берега

3. Сантьяґо почувався:

а) нікому не потрібним; б) бідним;

в) самотнім; г) нещасним

4. Надію, добробут та мрію в японській культурі втілює:

а) тядо;

б) бусідо;

в) журавель;

г) фуросікі.

5. Твір М. Павича «Скляний равлик» є зразком літератури:

а) модернізму;

б) потоку свідомості;

в) постмодернізму;

г) екзистенціалізму.

6. Прототипом архітектора Давида став:

а) біблійний персонаж;

б) полководець межі VII-VIII ст.;

в) герой античної літератури;

г) фаворит єгипетської цариці Сенмут.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1,5 бала)

7. Завершіть речення: ««Театр абсурду» — це...».

8. Зазначте ім’я автора й назву драматичного твору, у якому йдеться про можливість для людини змінити своє життя. (М. Фріш «Санта-Крус».)

Високий рівень (3 бали — за грамотне розкриття теми)

9. Напишіть есе на одну з тем на вибір.

а) Журавлі, яких людина шукає все життя.

б) ознаки постмодернізму, утілені в зарубіжній прозі другої половини ХХ ст. (із прикладами)

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: прочитати роман М. Зузака «Крадійка книжок».

Індивідуальне: підготувати повідомлення про життєвий та творчий шлях М. Зузака та його бестселер.