Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

«Велике бачиться на відстані»: Узагальнення й систематизація вивченого впродовж навчального року
Підбиття підсумків
ІІ семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані й узагальнені знання за вивченим упродовж року матеріалом; творче мислення; усне мовлення; гуманістичний світогляд; розвинене вміння аргументувати власну точку зору);

■ ключові (інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь і навичок.

Обладнання: роздавальний матеріал за темою уроку.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Відчувати внутрішню гармонію з самим собою, захоплюватися, дивуватися, сміятися й плакати над сторінками книги, пізнавати світ та себе в ньому — цього можна навчитися, подорожуючи світом зарубіжної літератури.

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ

1. Слово вчителя

— У художній літературі є твори, перевірені роками, навіть століттями. Їх визнано в різних країнах, на них зростало не одне покоління. Ці твори стали надбанням не лише національної, а й світової літератури, тому що в них порушено питання, актуальні за будь-якої доби, а образи мають загальнолюдський зміст. На уроках зарубіжної літератури нашими співрозмовниками були герої творів від давніх часів до сучасності. Оновімо в пам’яті назви творів, імена їхніх авторів та особливості літературних течій і напрямів різних історичних епох.

2. Теорія літератури

♦ Прокоментуйте літературознавчі поняття, наводячи приклади з вивчених вами творів: реалізм, модернізм, неоромантизм, символізм, постмодернізм, декаданс, верлібр, парадокс, сугестія, акмеїзм, футуризм, екзистенціалізм, антиутопія.

3. Інтерактивна вправа «Світ на долонях» (робота в парах)

♦ Працюючи в парах, визначте, представниками яких країн, національних літератур є письменники: В. Вітмен, О. де Бальзак, Ч. Діккенс, М. Булгаков, Б. Пастернак, В. Скотт, Ґійом Аполлінер, Я. Кавабата, Ф. Кафка, М. Павич, Марк Твен, О. Хайям, М. Сервантес, Б. Брехт, Пауль Целан, Гомер, Т. Янсон, А. Ліндґрен, Данте, Е. Гемінґвей, Ґ. Ґарсія Маркес.

4. Інтерактивна вправа «зустріч із героєм літературного твору» (робота в групах)

♦ Уявіть, що зустрілися герої різних книг. Працюючи в парах, озвучте можливі діалоги-дискусії цих персонажів

IV. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

Дослідницько-аналітична робота

♦ Висловіть свою думку про те, наскільки наведений у соцмережах коментар універсальний для життя: «Думаю, багато хто зі мною погодиться, що європейській людині важко зрозуміти японців, ось і їхня література (не сучасна, яка зазнає значного впливу Заходу й дуже популярна) виявилася для мене чимось чужим, незрозумілим... Вирішила я по допомогу звернутися до дівчини — фахівця з японістики. На моє волання: «Допоможи, я нічого не розумію!» колега відповіла виваженою паузою й таким монологом: «Коли ти приходиш у якесь красиве місце, наприклад, до озера, ти що робиш? Ти замислюєшся над купою запитань на кшталт: «Цікаво, яким є хімічний склад води? Коли тут з’явилося перше дерево? Чому саме це дерево? А глибина в озері яка в метрах?». Уважаю, навряд. Швидше за все, ти сидиш, дихаєш свіжим повітрям, милуєшся пейзажем і відчуваєш спокій та умиротворення... Ти СПОГЛЯДАЄШ. Японські книги написано для споглядального читання, тому споглядай, споглядай». Я замислилася. Але вийшло так, що саме споглядальне читання допомогло мені полюбити класичну японську літературу, адже зрозуміти іншу культуру — складне надзавдання, набагато легше цю культуру прийняти такою, якою вона є. Я не замислююся над характерами й учинками героїв <...>, я за ними спостерігаю, а не аналізую, у такий спосіб я їх відчуваю, а вони оживають у моїй уяві. Я розумію, що порада колеги була дуже спрощеною, але для мене вона стала тим самим поштовхом у моєму сприйнятті, коли все стає на свої місця».

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Узагальнювальне слово вчителя

— завершується ваша шкільна віртуальна мандрівка книжковим світом. Сподіваюся, що триватиме ваше зацікавлення книгами, любов до читання художньої літератури, розуміння важливості свого духовного саморозвитку. Адже читання — це моральне співпереживання, життєвий досвід, розрада й відпочинок, розширення духовних обріїв.

На шляху до вершин мистецтва слова бажаю вам маленьких та великих відкриттів, радості спілкування та справжньої естетичної насолоди від зустрічі з прекрасним. Тому читайте й міркуйте, насолоджуйтеся й аналізуйте, сперечайтеся й не погоджуйтеся... Пізнавайте себе та світ довкола!

2. Рефлексія

1) Інтерактивна вправа «Мікрофон»

♦ Завершіть речення: «Упродовж цього навчального року на уроках зарубіжної літератури я відкрив (-ла) для себе...».

2) Інтерактивна вправа «Коло друзів»

♦ Висловіть побажання однокласникам, собі й учителеві (можна по колу сусідові ліворуч).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.