Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Життя та творчий шлях Франца Кафки. Новела «Перевтілення». Образ Замзи як автопортрет письменника й уособлення «Маленької людини» ХХ ст. Особливості композиції, використання фантастики
Модернізм - Німецькомовна проза
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модернізм та його вплив на літературу; знання про життя та творчість Ф. Кафки; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до почуттів і думок оточуючих; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Ф. Кафки, тексти новели «Перевтілення», ілюстративний та роздавальний матеріал за темою уроку.

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

♦ Назвіть основні ознаки модернізму, авангардизму, їхні течії, видатних представників.

♦ Складіть опорно-логічну схему літературного процесу першої половини XIX ст.

♦ Розкажіть про новітні трансформації реалізму й романтизму.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Письменник Франц Кафка створив свій міф про сучасний авторові світ, у якому людина беззахисна, самотня, де вона настільки маленька, що почувається комахою. Про одну з найбільш трагічних та суперечливих постатей літератури першої половини ХХ ст. — Франца Кафку — та його творчість, що відображає складності й протиріччя тогочасного світу, ітиметься сьогодні на уроці.

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя

— Автор трьох незавершених романів («Америка», «Процес», «Замок») і десятків оповідань та притч, Кафка є одним із найвидатніших письменників ХХ ст. Митець ніби зайнятий тільки собою, але, імовірно, завдяки цьому йому вдалося глибоко зазирнути в душу людини, яка живе на зламі епох.

Чому його творчість приваблює та інтригує нас? Тому що Кафка — письменник-провидець: одним із перших у світовій літературі він висловив відчуття катастрофічності нашого буття ми також живемо на зламі епох і звертаємося до його творів, щоб зрозуміти витоки хвороби сучасного світу, у якому смерть — буденне явище, убивство — професія, а прогрес супроводжується екологічними катастрофами твори Кафки вирізняються надзвичайною емоційністю тривожна, пройнята страхом атмосфера його творів чинить на читача психологічний тиск, вражає, тому запам’ятовується.

Кафка, напевно, найзагадковіша постать в історії європейської літератури. Єврей за походженням, пражанин за місцем проживання, німецький письменник за мовою та австрійський письменник за культурною традицією (Відень, столиця Австрії, за часів Кафки була осередком духовного життя Європи: згадаймо композитора Ґустава Малера, письменника Стефана Цвейґа, психоаналітика Зиґмунда Фрейда), він (уже тільки з огляду на це) зосереджував у собі суперечності: суспільні, родинні, творчі Ці обставини перетворили Кафку на об’єкт запеклих суперечок: естетичних, філософських, ідеологічних. Але — уже посмертно...

Творчий спадок письменника становить 10 томів: крім романів, новел, притч, афоризмів, це «Щоденники» 1910-1923 рр., «Листи до Мілени» (їхній адресат — подруга Кафки, чеська літераторка й перекладачка мілена Єсенська), «Листи до Феліції» (їхні основні адресати — наречена Кафки Феліція Бауер та її приятелька Ґрета Блох), «Листи до Оттли та родини» (адресати — улюблена сестра й батьки).

Уся творчість Кафки, по суті, якщо не розповідь про себе, то глибоко суб’єктивне переживання зовнішнього світу Кафка — митець, створений власною біографією.

2. Самостійна робота (у парах)

♦ Ознайомтеся з біографією Ф. Кафки. Виконайте завдання.

Теоретичний матеріал та завдання для опрацювання

Франц Кафка народився 1883 р. в Празі у єврейській родині. Батько був комерсантом середніх статків.

Після закінчення гімназії Франц вивчав юриспруденцію у Празькому університеті.

У віці 23 років здобув звання доктора юридичних наук Улаштувався на роботу до страхової компанії. У 26 років почав публікуватися, пов’язавши подальше життя з літературою. «Усе моє єство націлене на літературу. Якщо я від літератури коли-небудь відмовлюся, то просто припиню жити»,— писав він. Через хворобу 1922 р. залишив службу, і за 2 роки його не стало.

У творчому доробку письменника — три незавершених романи, кілька збірок новел та притч, афоризми, листи, щоденники. Німець, а за культурною традицією — австрійський письменник, він був чужим усім: державі, німцям, чехам, навіть євреям. І це загострювало почуття Кафки, створювало дисгармонію в житті Кафка і в родині був чужим ніхто його не розумів, навіть мати, хоча вона по-своєму любила сина Батько, який завдяки власним зусиллям домігся успіху в торгівлі й розбагатів, був самовпевненим, владним та не здатним зрозуміти вразливу душу сина. Він хотів бачити Франца спадкоємцем своєї справи й не міг зрозуміти, що той — інакший У листі до батька Кафка писав: «я втратив віру в себе, натомість набув безмежного почуття провини», а нареченій зізнався: «Я й батько ненавидимо один одного...».

Але батько для Кафки був представником «вищих інстанцій», на які потрібно зважати незалежно від того, на благо людині їхні вимоги чи на погибель.

Відносини з батьком сформували у Кафки певні переконання й комплекси По-перше, світ у його уявленні побудований на протиставленні сили, грубої, нерозумної, сліпої, та слабкості, «не здатної до опору, зосередженої лише на самоаналізі,— це місце, де люди тільки терзають одна одну». По-друге, він «втратив віру в себе, проте придбав почуття провини». По-третє, невпевненість у собі змусила Кафку почуватися невдахою По-четверте, безмежні відчай та страждання митець усвідомлював як єдиний стрижень своєї долі («відчай — моя доля» )

Уся творчість Кафки — якщо не розповідь про себе, то глибоке суб’єктивне переживання зовнішнього світу. До цього варто додати аскетичний егоцентризм митця. «Для моєї роботи я мушу від усього відгородитися»,— писав він, мріючи «бути замкненим у глибокому підземеллі, примоститися десь у найдальшому закутку й раз на добу здійснювати тривалу прогулянку до дверей, щоб забрати миску з їжею». Його цілком задовольняв особистий досвід. Винятком для митця стала дружба з Максом Бродом.

Світовідчуття письменника визначили три основні конфлікти його внутрішнього життя. Це, як уже зазначено, протистояння батькові, який для письменника уособлював авторитарну владу з її байдужістю до особистості, тотальною присутністю й абсурдністю дій. Другою проблемою був шлюб, який Кафка сприймав як нерозв’язну суперечність між прагненням завдяки одруженню здобути незалежність від батька та побоюванням через те, що це може зашкодити літературній творчості. Унаслідок цих коливань кілька його заручин так і не завершилися шлюбом. Третім болючим питанням внутрішнього світу митця була власна літературна творчість. Заняття літературою він розцінював як єдиний зміст свого буття, проте здебільшого відчував гостру незадоволеність творами, що виходили з-під цього пера. Через це багато їх залишилося незавершеними, до того ж Кафка розпорядився спалити його літературну спадщину після смерті.

У творах Ф. Кафки поєдналися трагічне й іронічне, фантастичні елементи й натуралістичні деталі, тому реальність у його творах стає схожою на сновидіння.

♦ Прокоментуйте афоризми Ф. Кафки:

1) «є два людські гріхи, що спричиняють решту,— нетерпіння й лінощі душі. через своє нетерпіння людей вигнано з раю, а через лінощі вони не можуть туди повернутися...»;

2) «Щасливим я був би тільки тоді, коли б зміг привести світ до чистоти, правди, сталості».

3. Слово вчителя

— «Перевтілення» (1912) Ф. Кафки — знаковий твір модерністської літератури. Тема оповідання (зазвичай цей твір характеризують як новелу) — гранична самотність особистості та трагічне знецінення людського життя Прізвище головного героя Ґреґора Замзи — це зашифроване за допомогою криптографії прізвище автора.

4. Бесіда

♦ Що означає слово перевтілення? (Метаморфоза, перетворення.)

♦ У яких творах ми вже зустрічали перетворення людей на істот тваринного світу? (У казках, у творах Овідія, М. Гоголя тощо.)

5. Аналізування літературного твору

♦ Назвіть літературну течію, до якої належить твір Кафки «Перевтілення».

♦ Чому ми не можемо назвати новелу «Перевтілення» реалістичною чи романтичною, адже у творах реалістів та романтиків наявний фантастичний елемент? (Сутність головного героя «Перевтілення» Ґреґора Замзи аж ніяк не романтична. У романтиків герой — визначна особистість. Ґреґор Замза — людина звичайна. Але це не типова постать. Реалісти у своїх творах намагаються показати певні закони суспільного розвитку, проте в долі Ґреґора все випадкове. Ми нічого не можемо сказати навіть про країну, у якій відбуваються події. Ф. Кафка — модерніст. Його твори песимістичні.)

♦ Визначте сюжет твору та його складові. (Сюжет твору ірраціональний та фантастичний: пересічний комівояжер Ґреґор Замза одного разу прокинувся комахою. Родина не змогла впоратися з таким потрясінням, і Ґреґор зрештою помер від голоду. Складові твору: зав’язка — перетворення Ґреґора (I частина), кульмінація — вигнання Ґреґора батьком (II частина), розв’язка — смерть Ґреґора (III частина).)

Коментар учителя. Кожна з трьох частин містить появу Ґреґора у спільній кімнаті й завершується його вигнанням. Різняться причини появи Ґреґора: у I частині він з’являється на вимогу тих, хто перебуває в кімнаті, у II — намагається допомогти зомлілій матері, у III — його поява зумовлена зачаруванням від гри сестри на скрипці. Герой Кафки має три спроби, як у казці. Але родина тричі відштовхує його. У своєму ставленні до сина та брата родина також долає три етапи: у I частині — це розгубленість, у II — Ґреґор для них уже чужий, у III — родина відверто вороже ставиться до Ґреґора.

V. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Постановка й розв'язання проблемного питання

♦ Прокоментуйте висловлювання літературознавця Д. В. Затонського про творчу спадщину Ф. Кафки: «його творчість — не що інше, як колосальний, відчайдушний та геніальний фрагмент — сколок із фрагментарного буття людства».

2. Інтерактивний прийом «Ґронування»

♦ Колективно складіть ґроно «Художній світ Ф. Кафки».

3. Рефлексія

4. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VI. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Знати біографію Ф. Кафки. Уміти аналізувати новелу «Перевтілення».