Розробки уроків - Зарубіжна література 11 клас - Рівень стандарту - Коновалова М. В. 2019

Образ Ґреґора Замзи, значення центральної метафори у новелі «Перевтілення». Особливості стилю Ф. Кафки
Модернізм - Німецькомовна проза
І семестр

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом; культуру зв'язного усного мовлення; мислення);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті; навички роботи з книгою; здоров'язбережну: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: естетичний смак та зацікавленість читанням; світогляд).

Тип уроку: урок здобуття нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Обладнання: портрет Ф. Кафки, видання його творів, ілюстрації Івана Земцова до новели «Перевтілення».

Перебіг уроку

I. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. перевірка домашнього завдання

♦ Розкажіть про кафкіанський світ, життя, переконання та творчість письменника.

♦ Поясніть зізнання Ф. Кафки: «Я живу у своїй родині більш чужий, аніж найчужіший».

2. Експрес-опитування

♦ Оберіть правильну відповідь.

1. Ґреґор Замза працював:

а) комерсантом;

б) комівояжером;

в) клерком;

г) розсильним.

2. На службу діставався:

а) метро;

б) на велосипеді;

в) потягом;

г) автомобілем

3. Причину відсутності Ґреґора на службі з’ясовував:

а) повірений;

б) розсильний;

в) товариш по службі;

г) пан керуючий.

4. Ґреґор мріяв, щоб сестра в майбутньому:

а) навчалася в університеті;

б) вступила до консерваторії;

в) опанувала прибуткову професію;

г) вдало вийшла заміж

5. Батько жбурнув у Ґреґора:

а) палку;

б) стілець;

в) яблуко;

г) склянку з водою

6. Ґреґор самовіддано захищав:

а) портрет дами в хутрах;

б) миску з їжею;

в) своє ліжко;

г) простирадло

7. Батько влаштувався працювати:

а) розсильним;

б) швейцаром;

в) клерком;

г) повіреним

8. Позбавитися Ґреґора запропонувала:

а) мати;

б) сестра;

в) служниця;

г) знайома

9. Служницю звільнили через те, що вона:

а) порушила щойно здобутий спокій;

б) була грубою;

в) неввічливо поводилася з господарями;

г) нехтувала своїми обов’язками.

10. Після смерті Ґреґора його рідні:

а) сумували;

б) винесли тіло й поховали;

в) написали 3 листи;

г) вирушили на прогулянку.

III. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Назва «Перевтілення» відсилає читача у глибінь століть, до міфів та казок. У народних казках зачарований герой завжди звільняється від чар і повертає свій попередній вигляд. Ми знаємо: у казці добро перемагає зло. Цікаво, що нещасливець, перетворений на щось нелюдське, самотужки врятуватися не може Йому допомагає повернути людську подобу тільки любов іншої людини, яка заради героя долає труднощі У міфології боги карають гордовитого, перетворюючи на щось нелюдське. Вода, павук, ластівка, лаврове дерево — це все бідні гнані душі, які приховують під своїм теперішнім виглядом історію людського страждання. Така ідея перевтілення божественного або людського страждання на комаху є в міфах різних народів від давніх часів цей прийом застосовано в міфології, а згодом — у античних авторів («Метаморфози» Овідія). Алегоричні образи комах зустрічаємо в середньовічній словесності (Данте «Божественна комедія», ангели — бджоли). У літературі ХІХ ст. комахи стають героями метафоричного світу, що наближає буття до абсурдності (Артюр Рембо). Образи гігантських комах — володарів світу — втілено у графіці («Павук, що плаче» Оділона Редона).

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Дослідницька робота

♦ Опрацюйте матеріал за темою «Історія написання новели «Перевтілення»». Виконайте завдання.

Теоретичний матеріал та завдання для опрацювання

Писати «Перевтілення» Кафка почав 17 листопада 1912 р. Спочатку замислена як невеличка оповідка, яку Кафка планував написати дуже швидко, новела розросталася; її було завершено тільки 7 грудня. Зміст її значною мірою ґрунтується на автобіографічному матеріалі, зокрема взаємини перевтіленого Ґреґора Замзи із власною родиною ретельно відтворюють непрості стосунки, що склалися в Кафки з рідними, здебільшого з батьком. Із-поміж літературних джерел «Перевтілення» передусім називають Овідієві «Метаморфози» та повість Ф. М. Достоєвського «Двійник». «Метаморфози» містять понад 200 поетичних розповідей про перевтілення, а дія повісті Достоєвського починається так само, як новела Кафки: із пробудження героя, який незадоволений службою й не може зрозуміти, сон це чи реальність.

Оповідання вийшло друком 1915 р. На обкладинці мала міститися ілюстрація, замовлена художникові Оттоману Шпарке, і саме з цього приводу Кафка відправив до видавництва листа, у якому заборонив зображати героя новели у вигляді комахи.

Ім’я кафкіанського персонажа, вочевидь, походить від імені героя роману Якоба Вассермана «Історія юної Ренати Фукс» Ґреґора Замази. Це ім’я Кафка трансформував як криптограму власного ймення.

Поведінка Ґрети щодо Ґреґора має автобіографічну паралель: коли під час розмови батьки висловилися за те, аби Кафка присвячував вільний пообідній час відвідуванню азбестової фабрики, Оттла, яка зазвичай підтримувала брата, пристала на бік батьків. Її вчинок письменник переживав як зраду, навіть замислювався про самогубство.

♦ Доведіть, що «Перевтілення» належить до експресіонізму. Які ознаки експресіонізму ви можете назвати? (Екстремальна ситуація, фантастичний елемент, внутрішній світ героя в момент великої трагедії, ірраціональність, гротеск.)

2. Коментоване читання з елементами бесіди (робота в групах)

♦ У складі 2 груп проаналізуйте твір Ф. Кафки «Перевтілення» за принципами коментованого читання (запитання між групами вчитель розподіляє на власний розсуд)

Запитання й завдання для груп

♦ Прочитайте перший абзац твору та наступний фрагмент від слів ««а що, коли б я ще трохи поспав і забув усі химери»,— подумав він»1 до слів «...коли відчув у боці незнаний ще, легенький, тупий біль». Потрапивши у скрутне становище, Ґреґор найбільше переймається тим, що спізнився на роботу. Що це за робота?

♦ Прочитайте фрагмент твору від слів «о Боже,— подумав він,— який важкий фах я собі вибрав!» до слів «...нові люди, з якими довше не побудеш, ніколи не заприязнишся». Чому він виконує ненависну йому роботу? Чому не полише її? (Змушений відробляти борг батька.)

♦ Як ставиться сім’я до Ґреґорових заробітків? (Сприймає як належне: батько старий, мати хвора, сестра зовсім юна, то кому ж працювати, як не синові.)

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Експресіонізм (від латин. expression — вираження, виразність) — стильова течія модернізму, головним творчим принципом якої є відображення загостреного суб’єктивного світобачення через гіпертрофоване авторське «я», напруження його переживань та емоцій. Головна теза експресіонізму — світ абсурдний, людина на землі самотня, їй немає на кого сподіватися, її оточення — вороже Комівояжер (фр.) — роз’їзний представник торгової фірми, що пропонує товари за зразком.

1 Тут і далі: цитати з новели Ф. Кафки «Перевтілення» наведено у перекладі Євгена Поповича.

4. Коментоване читання з елементами бесіди (робота в групах; продовження)

Запитання й завдання для груп

♦ Одна з разючих картин у І частині — це зустріч Ґреґора з родиною після перевтілення. Прочитайте фрагмент від слів «вона нахилила голову, наче хотіла краще роздивитися на Ґреґора» до слів «двері замкнули ще й на засув, і стало тихо». Вражає контраст між тим, як тихо, із проханням про допомогу, із бажанням заспокоїти звертається син до матері, та її поведінкою. Чому мати біжить від сина? Для чого потрібно було батькові заганяти сина до кімнати?

Учитель . Спостерігаючи за поведінкою кожного із членів родини Замзи, можна дійти висновку, що людяним залишається тільки Ґреґор: думаючи про сім’ю, він боїться своїм зовнішнім виглядом злякати рідних. Відчуженість, нерозуміння, ворожість до Ґреґора зростають щомиті, і його щохвилини розуміють все менше. Йому не тільки відмовляють у можливості занедужати, тимчасово не працювати — йому відмовляють у людській подобі Ґреґор відчиняє двері до вітальні сам, від цієї миті ми чуємо тільки його внутрішній голос, його монолог, що він проголошує сам до себе. Ми чуємо його, ми співчуваємо йому, ми страждаємо разом із ним, ми спостерігаємо за його стосунками з родиною.

♦ Що особливо вразило вас у ІІ частині твору? Що запам’яталося?

♦ Прочитайте фрагмент від слів «Ґреґорові було дуже цікаво, що вона принесе натомість, і він став будувати всілякі здогади на цей рахунок» до слів «лапки Ґреґора, коли він тепер направився до їжі, замиготіли одна швидше іншої».

♦ Прочитайте фрагмент від слів «уже протягом першого дня батько пояснював матері й сестрі майнове становище сім’ї...» до слів «всі звикли — і сім’я, і сам Ґреґор; гроші в нього з вдячністю приймали, а він їх охоче давав, але особливої теплоти більше не виникало».

♦ Те, що з кімнати винесли меблі,— це добро для Ґреґора?

♦ Що символізують жіночий портрет та яблуко? (Боротьба за жіночий портрет свідчить про бажання Ґреґора зберегти свій внутрішній світ. Яблуко, що застрягло у спині Замзи й перетворилося на гнійну рану,— символ страждання.)

♦ Прочитайте фрагмент від слів «Тяжке поранення, від якого Ґреґор страждав більше місяця....» до слів «в ім’я сімейного обов’язку притлумитись відразу й терпіти, лише терпіти». Яку думку втілено в цьому фрагменті твору?

5. Інсценування фрагмента літературного твору

(Троє учнів інсценують фрагмент «Сестра відмовляється вважати Ґреґора братом» новели Ф. Кафки «Перевтілення».)

♦ Коли настає моральне знищення Ґреґора? (Коли йому відмовляють у можливості бути братом та сином.)

♦ Про що думав Ґреґор в останні хвилини свого життя?

6. Слово вчителя

— Моральна смерть настала тоді, коли сестра відмовила Ґреґорові у можливості бути їй братом, сином своїм батькам, назвавши Ґреґора у третій особі — «його», відмовила у любові. Це символ найбільшої відчуженості. Після цих слів Ґреґор наче й фізичного болю вже не відчував: він зрозумів, що має зникнути. Письменник ніби навмисно уникає слова смерть («він востаннє легенько зітхнув», «думки його були чисті й лагідні»). Ґреґор не тільки почув слова сестри, а й зрозумів (тому що то був справді сам Ґреґор), що йому потрібно зникнути з життя своєї родини Це ще одна — остання — жертва заради спокою рідних йому людей,— символ примусово-жертовної любові.

7. Творчо-аналітична робота

♦ Колективно складіть схему «Прагнення Ґреґора Замзи».

Очікуваний результат

V. РОЗВИТОК МОВЛЕННЯ

1. Сприйняття творів інших видів мистецтв

♦ Прокоментуйте ілюстрацію Івана Земцова до новели «Перевтілення».

2. Постановка й розв'язання проблемного питання

♦ Відомо, що, готуючи «Перевтілення» до друку, Кафка категорично заборонив зображувати на обкладинці комаху. На вашу думку, чому?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ

1. Підсумкова бесіда

♦ Уявіть, що на комаху перетворилася Ґрета Замза. Чи могло таке трапитися з нею? Чому ви так уважаєте?

♦ На вашу думку, як розвивалися б події у новелі, якби катастрофа сталася саме з Ґретою?

♦ Чому взагалі відбулося таке перевтілення? Як змінилися люди внаслідок перетворення Ґреґора? Зробіть висновок. (Висновок. Життя людини є абсурдом та катастрофою.)

♦ Що таке метафора? Наведіть центральну метафору твору «Перевтілення».

♦ Чому, перетворюючи Ґреґора на комаху, Кафка зберігає йому розміри людського тіла?

♦ Поясніть назву новели «Перевтілення»

2. Рефлексія

♦ Які почуття викликало у вас оповідання Ф. Кафки «Перевтілення»?

♦ Над чим ви замислилися?

♦ Яких висновків дійшли?

3. Узагальнювальне слово вчителя

— Зображення трагічної самотності людини є основною концептуальною засадою експресіонізму. Світобачення Кафки є трагічним. Геніальність письменника полягає в тому, що він показав нам те, чого ми уникаємо,— факт людської самотності. Ґреґор так само, як автор твору, трагічно самотній, відторгнений від людей, і йому немає звідки чекати допомоги, отже, зворотний процес — перетворення на людину — для нього неможливий Найжахливіше те, що Ґреґор за такого ставлення людей одне до одного, на жаль,— не остання жертва. Чи можна цьому зарадити? Не знаю... але спробувати хоча б щось зробити, певно, варто.

4. Оцінювання результатів роботи учнів на уроці

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати есе за однією з тем «Трагедія «маленької людини» у сучасному світі», «Мій світ та світ Кафки», «Ґреґор Замза — людина чи комаха?».

Індивідуальне: дібрати цікаві відомості про життя М. О. Булгакова, його перебування в Україні, а також висловлювання відомих людей про нього та його творчість.