Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019


Передмова

Зарубіжна література посідає особливе місце поміж предметів шкільного курсу, оскільки дає учням знання про світобудову, акцентує їхню увагу на смислових та світоглядних аспектах, допомагає сформувати ціннісні орієнтації. Зарубіжна література як шкільна дисципліна є дієвим засобом різнобічного розвитку кожної дитячої особистості, формує ключові компетентності, а також розвиває вміння вдумливо читати й опрацьовувати додаткову літературу, міркувати й аргументувати, висловлювати думки щодо побаченого та почутого, виявляти власну ініціативу й робити вибір, критично аналізувати здобуту інформацію.

Мета розвитку компетентностей на уроках зарубіжної літератури — це виховання читача (який систематично читає, розуміє прочитане та відчуває насолоду від процесу читання, змісту або форми художнього тексту; уміє розповісти про те, що читав, висловити свою думку, описати враження від прочитаного), літературного критика (який знає та вміє різнобічно аналізувати, тлумачити художній зміст творів сучасної літератури, визначати їхні позитивні риси й недоліки), літературознавця (використовує здобуту літературну освіту для дослідження історії літератури, життя та творчості митців, взаємозв’язків між творами та певною історичною добою, досліджує закони розвитку літератури як особливої форми духовної діяльності людини), дослідника проблем (який застосовує свою літературну освіту для того, аби глибше розібратися в проблемних ситуаціях сьогодення, розуміти вчинки людей, обрати своїми орієнтирами моральні цінності), письменника (який використовує свої знання з літератури як творець власних художніх текстів).

Саме на розв’язання цих завдань спрямовано запропонований посібник. Уроки спроектовано у такий спосіб, що основну роботу на уроці виконують учні, учитель є лише фалісітатором (забезпечуючи успішну групову комунікацію), провідником та спостерігачем, який створює умови для застосування учнями опанованих навичок для здобуття нових знань. Для залучення до навчальної діяльності всіх учнів використано прийоми критичного мислення й активні методи навчання, описи яких також подано у планах-конспектах. Значну увагу приділено залученню школярів до проведення уроку, груповим формам роботи, випереджальним завданням, різноманітним формам рольової гри, використанню міжлітературних та міжпредметних зв’язків, мультимедійних засобів подання матеріалу (з опорою на візуальну пам’ять), а також бесідам з елементами дискусії, аналізуванню творів інших видів мистецтв.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.