Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Життя та творчий шлях Франца Кафки. Своєрідність світобачення та його художнього втілення в оповіданні «Перевтілення»
Німецькомовна проза
Модернізм

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модернізм та його вплив на літературу; знання про життя та творчість Ф. Кафки; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до почуттів та думок оточуючих; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: модернізм, гротеск, міфотворчість, експресіонізм.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Ф. Кафки, текст новели «Перевтілення», ілюстративний матеріал, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Майстерність Кафки — в умінні примушувати перечитувати. Його розв'язки — або їхня відсутність — підказують тлумачення, але не виражають його однозначно, і, щоб переконатися в тому, що ви зрозуміли правильно, доводиться перечитувати всю історію спочатку під новим кутом зору.

А. Камю

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

- Схарактеризуйте світоглядні й естетичні засади модернізму в літературі.

- Кого називають засновниками (батьками) європейської модерністської прози? Чому?

ІІІ. ОГОШОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте вислів Альбера Камю?

2. Слово вчителя

— Саме про Франца Кафку — одну з найбільш трагічних і суперечливих постатей літератури першої половини ХХ ст.— та його творчість, що відображає складності й протиріччя сучасного йому світу, ми говоритимемо сьогодні.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку й епіграф до нього.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Як ви знаєте, ще за давніх часів люди намагалися пояснити дії багатьох природних сил, призначення та шляхи долі людини. Для цього вони створили безліч міфів про богів та надприродних істот, які управляють світом, долями й учинками людей. У таких міфах тісно переплелися реальність та фантастика. Кафка-письменник об’єднав у своїх творах справжнє й надприродне, створивши особливу картину сучасного йому світу. Щоправда, світ Кафки — безжалісний і абсурдний, позбавлений логіки, людина в ньому самотня та беззахисна — настільки маленька, що почувається комахою.

«Кафка не любив теорій. Він говорив образами, тому що мислив образами. образна мова була для нього найприроднішою. Навіть у так званому щоденному спілкуванні... основна частина цієї мови цнотлива і проста; зовні вона справляє враження холодної, подекуди зустрічаються прозаїзми або навіть затемненості сенсу, проте це лише видимість, а глибоко всередині не перестає горіти полум’я»,— так писав про австрійського митця Макс Брод.

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні виступають з оглядом життя Ф. Кафки.)

3. Інтерактивний прийом «ґронування» (запис до зошитів)

- Складіть ґроно за темою «Особливості світовідчуття Кафки.

Художні особливості творчості Кафки» (із подальшим коментуванням).

Очікуваний результат

4. Слово вчителя

— Літературні та автобіографічні джерела «Перевтілення». Із-поміж літературних джерел «Перевтілення» називають «Метаморфози» Овідія та «Двійника» Ф. М. Достоєвського. «Метаморфози», як відомо, містять понад 200 поетичних розповідей про перевтілення, а дія повісті Достоєвського починається, як і новела Кафки, з пробудження героя, який незадоволений службою і не може зрозуміти, сон це чи ні; на балу ж він уявляє себе жуком поряд із молодим струнким офіцером. Ім’я героя Кафка запозичив, вочевидь, із роману Я. Вассермана «Історія юної Ренати Фукс», де діє персонаж Ґреґор Замасса.

Новела Кафки має також автобіографічні джерела. Так, Ґреґор пригадує про невдале сватання до касирки магазину капелюшків: наречена письменника Ф. Бауер носила екстравагантні капелюшки і була реєстратором на підприємстві. А в щоденнику Кафки є запис про те, що він на якийсь час відчув себе вкритим панциром.

5. Теорія літератури (запис до зошитів)

- Визначте композицію новели Ф. Кафки «Перевтілення».

Очікуваний результат

Композиція новели Ф. Кафки «Перевтілення»

Три розділи: зав’язка (перевтілення Ґреґора) → кульмінація (вигнання Ґреґора батьком, бомбардування яблуками) → розв’язка (смерть Ґреґора).

- Визначте значення числа 3 у творі. (Число 3: три частини; у кімнаті Ґреґора троє дверей; троє членів сім'ї; три служниці; троє мешканців із трьома бородами; три Замзи пишуть три листи; тричі Ґреґора виганяють (зі звичного кола спілкування, з кімнати, зі світу); три ставлення Ґреґора до родини (розгубленість → стає чужим → вороже ставлення з боку родини); три інтер’єри (непогано облаштована кімната → пустка → звалище непотрібних речей) тощо.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Бесіда-узагальнення

- Що означає слово перевтілення?

(Перетворення, метаморфоза.)

Франц Кафка

- Яке перевтілення сталося з Ґреґором? (Перетворення Ґреґора Замзи на величезну комаху, яка викликає в усіх жах та огиду.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Незавершене речення»

- Завершіть речення: «Мене сьогодні найбільше вразило...».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: переглянути екранізацію твору Ф. Кафки «Перевтілення» (реж. В. Фокін, 2002, Росія).

Індивідуальне (для 5-7 учнів): підготуватися до рольової гри (уміти розповідати про те, що сталося в сім’ї Ґреґора Замзи, від імені самого Ґреґора, членів його родини (батька, сестри), служниці, постояльців).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.