Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

ПЧ. Олександр Іванович Купрін «Гранатовий браслет»
Росія
Модернізм

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про реалізм та його вплив на літературу; знання про життя та творчість О. Купріна; читацьку активність);

■ ключові: (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі; інформаційні: уміння знаходити потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок; урок позакласного читання.

Основні терміни й поняття: реалізм.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет О. Купріна, тексти оповідання «Гранатовий браслет».

Воно живе і править на землі —

Із всіх чудес єдине чудо.

Ю. Огнєв

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

- Які течії панували в літературі першої половини ХХ ст.?

- Назвіть характерні риси реалізму як напряму в літературі.

- Якою була основна тематика художніх творів початку ХХ ст.?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Поясніть, як ви розумієте рядки Ю. Огнєва, що є епіграфом до нашого уроку.

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

2. Слово вчителя

— «Не в силі, не в спритності, не в розумі, не в таланті... не у творчості висловлюється індивідуальність. Але в коханні...» — писав О. Купрін у листі до Ф. Батюшкова.

«Кохання, яке буває раз на тисячу років». Саме таке кохання оспівував у своїй творчості Олександр Іванович Купрін — відомий російський письменник, на сторінках книг якого оживають герої та лиходії — від рядових до генералів. І все це — на тлі нев’янучого оптимізму та пронизливої любові до життя, яку дарує своїм читачам письменник. «Одне із найзапашніших... і найсумніших оповідань про любов»,— так 1911 року писав про «Гранатовий браслет» К. Паустовський. Саме з цим твором ми познайомимося сьогодні.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Олександр Іванович Купрін — відомий російський письменник, автор роману, новел, оповідань, нарисів. Продовжуючи гуманістичні традиції російської прози ХІХ ст., його творчість виявила глибокі суперечності свідомості людини початку ХХ ст., прагнення віднайти духовний ідеал і неможливість цього зробити в реальному житті. Прозу Купріна, силу його дару цінували Толстой, Чехов, Короленко і Горький. Останній зауважував, що Купрін — талант яскравий, здоровий і переживе свій час. Справді, спадщина Купріна продовжує жити, а його «Поєдинок», «Гранатовий браслет», «Лістригони», «Ізумруд», «Гамбрінус», «Олеся» і сьогодні хвилюють читачів.

Як художника та громадянина Купріна сформувала епоха 1905 р. Визвольний буревій першої російської революції зумовив «сміливий і буйний» початок його творчості. Маючи талант, він зумів відшукати під непримітною та грубою оболонкою шляхетність і красу. За словами І. Буніна, людина, яка «прийшла у світ для безмежної свободи, творчості і щастя», буде щасливою та вільною.

Сучасники Купріна називали його біографію романом пригод... Він не прагнув до розміреного буття, цурався світського та інтелігентського кола. Його ідеали й симпатії завжди були на боці людей, які через певні обставини опинилися поза межею розміреного та щасливого існування.

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

- За повідомленнями однокласників складіть стислий опорний конспект.

(Учні виступають із повідомленнями про життєвий та творчий шлях письменника, про підґрунтя та історію створення оповідання «Гранатовий браслет».)

3. Проблемно-змістове аналізування літературного твору. дослідницько-аналітична робота

- Методичний коментар. Учитель пропонує учням проблемні питання, під час відповіді на які школярі мають дібрати аргументи на підтвердження своєї думки, використовуючи цитати з твору.

- Які проблеми порушив автор в оповіданні «Гранатовий браслет»?

- Простежте шлях духовного прозріння Віри.

- Схарактеризуйте образ Желткова. Як зростає ця «маленька людина»? Що підносить її над оточенням?

Олександр Купрін

- Проаналізуйте діалог Желткова з відвідувачами у нього вдома. Які слова є вирішальними для Желткова? Яким він постає перед присутніми?

- Процитуйте фрагмент оповідання, який можна вважати гімном коханню.

- У чому полягає сенс загибелі Желткова?

- Поясніть символіку оповідання, зокрема гранатового браслета, роль біблійних цитат у творі.

- Чи є закономірним трагічний фінал повісті? Чи можна погодитися з тим, що смерть Желткова означає смерть кохання? Який моральний та символічний зміст має ця смерть?

- Чи винна Віра у тому, що сталося? Чи взагалі є винні у тому, що сталося?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Постановка та розв'язання проблемних питань

- Як розв’язує Купрін одвічну проблему нерозділеного, але палкого та щирого кохання? Чи нещасливим виявилося воно? Чи спричинило це кохання тільки страждання? Можливо, автор хотів ствердити щось інше? (Високе, але нерозділене кохання стало великим щастям для Желткова. Завдяки цьому коханню він піднімається над іншими героями, зворушує «царську незворушність» Віри Миколаївни. Завдяки цьому коханню він примушує Віру Миколаївну в сльозах болю та відчаю «зрозуміти життя», яке «покірно й радісно прирекло себе на муки і смерть».)

- Яку ще тему, окрім безнадійного і високого кохання, розкрито в оповіданні? Чому Віра Миколаївна раніше, ще до заміжжя, так байдуже поставилася до невідомого залицяльника? (тема нерівності: соціальне походження героїв різне.)

- Як ви вважаєте, чому автор дав такому, на перший погляд, незначному героєві ім’я Георгій? (Ім’я Георгій означає той, хто несе перемогу. Купрін зобразив «маленьку, але Велику людину», здатну на велике і величне кохання.)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕЛЕКСІЯ

Бесіда-узагальнення

- Чи можливе таке кохання сьогодні? Чи існує воно взагалі?

- Чи є актуальним оповідання О. І. Купріна «Гранатовий браслет» для нас?

- Отже, що таке кохання?

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати есе на одну із тем: «Що таке кохання?», «Чи варто заради кохання жертвувати життям?», «Чи є нерозділене кохання коханням?», «Що інколи заважає коханню?» або скласти сенкани «Щастя», «Кохання» (на основі прочитаного оповідання).

Для охочих: переглянути екранізацію «Гранатовий браслет» (реж. А. Роом, 1964, СРСР).

Випереджальне (індивідуальне, для 3-4 учнів): дібрати цікаві відомості про життя М. Булгакова, його перебування в Україні, висловлювання відомих людей про нього та його творчість.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.