Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Світ радянської сучасності, біблійної давнини та фантастичної дияволіади у творі. Особливості композиції (роман у романі) та оповідної структури
Росія
Модернізм

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (навички дослідницько-аналітичної роботи з текстом та виокремлення головного у тексті; культуру зв'язного усного мовлення; мислення);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності, критичне мислення та вміння розуміти систему образів для розкриття ідейного задуму твору; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до почуттів та думок оточуючих; інформаційні: уміння визначати роль деталі в тексті, філософсько-етичну проблематику літературного твору; навички роботи з книгою; загальнокультурні: свідоме ставлення до моральності; прагнення гуманістичних ідеалів; естетичний смак та зацікавленість читанням; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: хронотоп.

Міжпредметні зв'язки: історія, мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет М. Булгакова, тексти роману «Майстер і Марґарита», ілюстративний та роздавальний матеріал за темою уроку.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Експрес-опитування

- Про що сперечалися Берліоз і Бездомний із незнайомцем поблизу Патріарших ставків?

- Які художні деталі 1-го розділу допомагають зрозуміти, що події відбуваються у радянському Союзі 1930-х рр.? (Згадка про Соловки, шпигуноманія, атеїзм.)

- Чому Ієшуа називав усіх «добрими людьми»? (Ієшуа вважав, що немає злих людей.)

- Що свідчить про те, що Понтієві Пілату притаманні також риси людини, а не лише героя міфу? (Прокуратор страждав на мігрень, відчуваючи невтлумний головний біль.)

- Як справджується перше «пророцтво» іноземного професора? (Берліоз потрапляє під трамвай.)

- Як у будинку літераторів реагують на трагічну звістку? (Спочатку літератори були вражені, та за кілька хвилин продовжили розважатися.)

- Які «фокуси» продемонстрували Воланд і його почет московській публіці? (Улаштували «грошовий дощ», модний магазин і т. ін.)

- Де опинився поет Іван бездомний після пригод у «Грибоєдові»? (У психіатричній лікарні.)

- «Вискочило перед нами, як з-під землі вискакує вбивця в провулкові, й вразило нас обох одним махом». Про що говорив гість Івана бездомного в його лікарняній палаті? (Про кохання.)

- Як сприйняв майстер критику його роману й відмову друкувати? (Це спричинило його відчай, хворобу.)

- Що відбувалося в природі під час страти Ієшуа? (Гроза.)

- На що зважилася Марґарита, щоб дізнатися про долю майстра? (намастилася дивним кремом і вирушила на бал за запрошенням незнайомця.)

2. Інтерактивний прийом «Мозковий штурм»

- Визначте основні проблеми роману «Майстер і Марґарита». (Це проблеми філософські та моральні: існування Бога; морального вибору; взаємин особистості з владою; віри та безвір’я; кохання; честі та справедливості; бездуховності, міщанства; співвідношення добра та зла; совісті й мистецтва; кар’єризму.)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Роман «Майстер і Марґарита» передбачає занурення в дивні світи. Тут можна побачити біблійні мотиви і паралелі з безсмертним «Фаустом» Ґете. Теми роману розвиваються кожна окремо і водночас співіснуючи, разом створюючи павутину подій і питань. Декілька світів, кожен з яких знайшов своє місце в романі, автор зображує напрочуд органічно. Зовсім не дивують подорожі із сучасної Москви до стародавнього Єршалаїма, мудрі бесіди Воланда, витівки кота Бегемота та політ Марґарити Миколаївни. Тож сьогодні ми знову гортатимемо сторінки цієї чудової книги.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Визначення системи образів літературного твору

- Складіть таблицю системи образів роману «Майстер і Марґарита».

Очікуваний результат

Система образів роману «Майстер і Марґарита»

Герої єршалаїмського світу

Реальні герої Москви 1930-х рр.

Фантастичні герої

Герої, пов’язані з темою кохання, мистецтва

Ієшуа, Пілат, Каїфа (первосвященик), Марк Щуролуп, Левій Матвій, Іуда

берліоз, бездомний, латунський, Варенуха, римський, Поплавський та ін.

Воланд, Азазелло, Коров’єв, кіт бегемот, Ґелла

Майстер, Марґарита

2. Слово вчителя

— Московські та єршалаїмські розділи роману, художні засоби їхнього зв'язку. Без роману майстра про події в Єршалаїмі концепція Булгакова не була б реалізованою, зокрема зло не було б покарано. Адже добро перемагає лише в єршалаїмських розділах: Пілат — носій тоталітарної свідомості, відданий посіпака імператора Тиберія, зрештою розкаявся і майже за дві тисячі років отримав прощення за злочинну страту Ієшуа (звісно, за концепцією М. Булгакова). Натомість у Москві після зникнення Воланда та його слуг нічого не змінилося: так само пишуть доноси та переслідують невинних, так само беруть хабарі за посади чи ролі у виставах, ті самі нездари-підлабузники з членськими квитками Спілки письменників проголошують себе літераторами, і (що значно гірше) суспільство вважає їх майстрами пера... Тоді постає питання: навіщо автор переплів ці частини і що в них спільного?

3. Творчо-аналітична робота (запис до зошитів)

- Складіть схему будови роману.

Очікуваний результат

Схема будови роману «Майстер і Марґарита»

4. Теорія літератури (запис до зошитів)

Хронотоп (від грец. chronos — час, topos — місце) — взаємозв’язок часових і просторових характеристик зображених у художньому творі явищ. Час у художньому світі (творі) постає як багатовимірна категорія, у якій розрізняють фабульно-сюжетний час та оповідально-розповідний час.

Учитель. Як ви вже знаєте, у романі «Майстер і Марґарита» таких хронотопів щонайменше три. По-перше, це Москва 19201930-х рр.: саме там відбувається наше перше знайомство з Берліозом, Іваном Бездомним і Воландом, саме московським розділам відведено найбільше (понад половину) місця в тексті «Майстра і Марґарити», саме з Москви відлітає у вічний космос Воланд зі своїм почтом. По-друге, це Єршалаїм на початку нашої ери. Саме тут ми вперше зустрічаємося з Понтієм Пілатом, який вийшов «у білому плащі з кривавим підбоєм» (символ деспотичної влади: білої зовні, але кривавої за своєю прихованою сутністю) «в криту колонаду... палацу Ірода Великого», де розгортаються події: страта Ієшуа Га-Ноцрі, зрада та покарання Іуди. По-третє, це космічний хронотоп: вічний часопростір, місячна доріжка, на якій герої московських розділів зустрічають героїв розділів єршалаїмських, а також автор розставляє крапки над «і» в багатьох питаннях і сюжетних лініях.

5. Дослідницько-аналітична робота (у групах)

- У 3 групах проаналізуйте московські та єршалаїмські розділи роману М. Булгакова та художні засоби зв’язку цих частин.

Дайте відповіді на вміщені на картках вашої групи запитання.

Картка № 1

- На вашу думку, з якою метою Воланд прибув до Москви? Яких він дійшов висновків?

- Кого, як і за що покарали Воланд і його почет?

- Як Воланд і його почет потішилися над московською публікою? Які риси людей виявилися під час цього дійства?

- Як реагував «вищий московський світ», «бомонд» на різні нещастя з іншими людьми, навіть тими, перед якими вони раніше плазували?

- Які прикмети реалій 1930-х рр. викрито у творі М. Булгакова?

Картка № 2

- Як поводиться римський прокуратор під час допиту? Чому Понтій Пілат ухвалює рішення про страту Ієшуа?

- Коли прокуратор повною мірою усвідомив свою провину? Чи винен Понтій Пілат у загибелі Ієшуа?

- Перечитайте сон Понтія Пілата У чому полягає пророцький зміст цієї частини?

- У чому, за переконаннями Ієшуа, полягає істина?

- У чому своєрідність євангелія від Булгакова?

Картка № 3

- Які філософські джерела використав Булгаков у своєму романі?

- За що покарано Понтія Пілата? Яким є це покарання?

- Від кого і чому Понтій Пілат отримує прощення?

- Як винагороджено майстра та Марґариту? Чому вони не отримали світла?

- Хто в романі має найбільшу владу? Чому?

6. Презентування результатів роботи груп

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Бесіда-узагальнення

- Які засоби використав автор для того, щоб об’єднати розділи роману? (Майже дослівні повтори тих самих речень наприкінці попередніх і на початку наступних розділів; стрижневий текст, що об’єднує,— мотив спеки; образи Понтія Пілата та Воланда.)

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний метод «ПРЕС»

- Продовжте одне речення з-поміж запропонованих:

«Найсмішнішим у московських сценах мені видалося...»;

«Не лише сміх, а й сум викликають у романі епізоди.»;

«Від часів Булгакова люди змінилися (не змінилися)...»;

«У романі було винагороджено.».

Методичний коментар. Метод «ПРЕС» допомагає учням навчитися формулювати чіткі, повні й аргументовані відповіді. Відповідь будують за схемою: 1) власна позиція («Я вважаю, що...»); 2) обґрунтування («...тому, що...»); 3) приклад («Наприклад...»); 4) висновки («Отже (тому), я вважаю, що...»).

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: перечитати єршалаїмські розділи роману «Майстер і Марґарита»; уміти характеризувати образи Понтія Пілата, Ієшуа та майстра.

Випереджальне (індивідуальне, для 1-2 учнів): підготувати повідомлення (за можливості — презентацію) «Понтій Пілат: Людина та символ».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.