Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Контрольна робота за темою «Модернізм» (різнорівневі завдання)
Росія
Модернізм

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані й узагальнені знання з теми «Модернізм»; творче мислення; писемне мовлення; гуманістичний світогляд; уміння аргументувати власну точку зору);

■ ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Життєві обставини, які спонукали М. Булгакова до написання циклу оповідань «Нотатки юного лікаря»:

а) робота лікарем за здобутим фахом;

б) розповіді знайомого лікаря;

в) переданий рукопис лікаря, загиблого під час Першої світової війни;

г) тривале перебування в лікувальних закладах через хворобу.

2. Світосприйняття якого соціального прошарку зображено у прозі та драматургії М. Булгакова?

а) робітничого класу; б) інтелігенції;

в) селянства;  г) дворянства.

3. Автобіографічність новели «Перевтілення» Ф. Кафки простежуємо:

а) у схожих із героєм снах;

б) у професії комівояжера;

в) у складних взаєминах із батьком;

г) у тяжкій хворобі, що спричинила перевтілення.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Визначте одну з характерних ознак творчості М. Булгакова:

а) настрої прощання зі старим світом і вітання нового життя;

б) зображення побутових реалій, сповнених багатобарвної гри сенсів;

в) протиставлення одвічних засад духовного буття історичній сучасності в усіх її вибухових і спотворених виявах;

г) утвердження активно-творчого ставлення до життя.

5. Визначте, якого змісту набуває символ комахи у творі Ф. Кафки «Перевтілення»:

а) утрата життєвих перспектив;

б) тваринне існування звичайної людини;

в) гіперболізовані самотність і відчуження;

г) абсурдність людського життя.

6. Зазначте назву твору Ф. Кафки:

а) «Замок»;   б) «Улісс»;

в) «У пошуках утраченого часу»; г) «Дублінці».

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Які філософсько-моральні проблеми розкриває роман майстра?

а) Зрадництва;

б) влади і народу;

в) морального злочину, скоєного під тиском страху;

г) духовних шукань;

д) морального вибору.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. Як у романі М. Булгакова «Майстер і Марґарита» оголено справжню сутність кожної людини та явища?

II варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Життєві обставини, які спонукали М. Булгакова звернутися з листом до уряду СРСР:

а) прагнення виїхати за межі країни, щоб зібрати матеріал для нової книги;

б) позбавлення умов для творчого і фізичного виживання;

в) усвідомлення необхідності провадження реформ у сфері культури;

г) необхідність виступити на захист опального літератора.

2. Твір, на сторінках рукопису якого М. Булгаков зробив напис «Дописати раніше, ніж померти»:

а) «Біла гвардія»; б) «Театральний роман»;

в) «Останні дні»;  г) «Майстер і Марґарита».

3. Зазначте жанр твору «Перевтілення» Ф. Кафки:

а) повість;  б) роман;

в) новела;  г) есе.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Кого з персонажів роману «Майстер і Марґарита» Воланд карає за порушення моральних норм?

а) Понтія Пілата; б) Левія Матвія;

в) Степана Лиходєєва; г) Азазелло.

5. Визначте, що є визначальним для композиції твору Ф. Кафки «Перевтілення»:

а) історія перевтілення людини на комаху;

б) родинний конфлікт та його наслідки;

в) три сутички, три тури боротьби Ґреґора Замзи з оточенням;

г) порушення часово-просторових і причинно-наслідкових зв’язків між подіями.

6. Позначте пропозицію, яку щодо Ґреґора Замзи внесла його сестра:

а) його потрібно спекатися;

б) не можна його ображати;

в) його присутність слід терпіти;

г) зараз він найбільше потребує уваги та піклування.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Зазначте риси творчості Ф. Кафки:

а) романтичні мотиви;

б) екзистенціалізм;

в) поєднання реальності з міфотворчістю;

г) використання біблійних сюжетів та символів;

д) підкреслено буденний, беземоційний опис фантастичних подій.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

8. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю. У чому виявляються ознаки модерністської поетики у «Перевтіленні» Ф. Кафки? Проілюструйте свою думку прикладами з твору.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення:

«Найбільшим своїм досягненням сьогодні я вважаю те, що...»;

«Мене сьогодні надихало...»;

«Найскладнішим під час тестування для мене виявилося...».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене про особливості модерністської літератури.

Випереджальне (індивідуальне, для 2-3 учнів): підготувати повідомлення про основні течії європейської поезії ХХ ст. та про її найвідоміших представників.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.