Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Ґійом Аполлінер. Специфіка віршованої форми каліграм («Зарізана голубка й водограй»). Верлібр у творчості митця
Франція
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та про творчість Ґійома Аполлінера; уміння аналізувати ліричний твір; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; здоров'язбережні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: символізм, кубофутуризм, неоромантизм, каліграма, монтаж.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Ґійома Аполлінера, збірка «Каліграми. Вірші Миру і Війни», схема за темою уроку.

Знаки пунктуації не мають сенсу, тому що справжня пунктуація — ритм і паузи вірша.

Ґійом Аполлінер

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Сьогодні ми продовжимо ознайомлення з творчістю ліричного й епічного поета Ґійома Аполлінера, що є важливою сторінкою у розвитку французької поезії ХХ ст. Поетичні засади Аполлінера розкрили нові можливості ліричного самовираження, стверджували епічність художнього бачення, складну й несподівану метафоричність, асоціативність мислення, свободу поетичної мови. Аполлінер прагнув створити поезію, яка б завдяки мовному багатоголоссю, напруженості та розмаїттю ритмів відкривала багатошаровість дійсності. Запроваджений Аполлінером термін сюрреалізм став назвою течії в мистецтві, а його традиції втілені у творчості поетів наступних поколінь.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Фронтальне опитування

- Які факти з життя Аполлінера ви пам’ятаєте?

- Яким було життя поета?

- Про що йдеться у вірші «Міст Мірабо»?

- Що таке верлібр?

2. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

3. Декламування поетичних творів.

Перевірка домашнього завдання

(Учні напам’ять декламують вірш «Міст Мірабо» Ґійома Аполлінера.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні виступають із повідомленням про дружбу Ґійома Апполінера та Пабло Пікассо.)

2. Теорія літератури (запис до зошитів)

Каліграма (фігурний вірш) — вірш, записаний у формі малюнка (графічна загадка, яка стимулює образне мислення, розвиває спостережливість і вміння концентруватися); такі вірші запровадив еллінський поет Сіммій; вони набули поширення в європейській літературі ХVІІ ст.; слово каліграма винайшов Аполлінер.

Монтаж — створення єдиного цілого з окремих частин, що добирають за певним планом.

3. Робота з текстом літературного твору

1) Виразне читання й аналізування поетичного твору

(Учні виразно читають та аналізують каліграму Ґійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй».)

2) Бесіда за змістом літературного твору

- Визначте основну тему й основну думку вірша Ґійома АПОЛЛІнера «Зарізана голубка й водограй».

- У якій формі написано цей вірш? Чи додає щось до розкриття змісту його малюнок?

- Визначте функцію антитези у вірші.

- Поясніть образ «раненого» сонця на «багрянистому горизонті».

- Кого згадано у вірші? чому саме? чи сподівається ліричний герой почути відповіді на свої запитання? Визначте назву цього художнього засобу.

- Розкрийте символічне значення образів зарізаної голубки та водограю.

3) Виразне читання поетичного твору

(Учні виразно читають інші каліграми Ґійома Аполлінера зі збірки «Каліграми. Вірші Миру і Війни».)

4. Творчо-аналітична робота

- Самостійно опрацюйте схему «Художні здобутки Ґійома Аполлінера». Що нового ви дізналися?

Каліграма Ґійома Аполлінера «Зарізана голубка й водограй»

Художні здобутки Ґійома Аполлінера

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Бесіда-узагальнення

- Елементи яких течій і напрямів втілено у творчості Ґійома Аполлінера?

- Якими новими знахідками завдячує поезія Ґійому Аполлінеру?

- Елементи яких видів мистецтв характерні для творчості поета?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний метод «ПРЕС»

- Яке значення мала творчість Ґійома Аполлінера для світової літератури?

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати есе «Слово Аполлінера» (або завершити фразу «Новаціями Ґійома Аполлінера у всесвітній літературі є...»); повторити назви й ознаки літературних напрямів й течій ХХ ст.

Випереджальне (індивідуальне, для 3-4 учнів): підготувати повідомлення про Р. М. Рільке, його творчість та зв’язок з Україною.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.