Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Життєвий та творчий шлях Райнера Марії Рільке. Синтетичний вияв новітніх течій та тенденцій в поезії митця. Своєрідність поглядів і поетики Рільке. Діалог ліричного героя з Богом («Згаси мій зір...»). Рільке й Україна
Австрія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модерністську літературу; знання про життя та творчість Р. М. Рільке; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: любов до рідної землі; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: символізм, філософська лірика, жанр «вірша-речі», міфологізм лірики.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Р. М. Рільке, видання його творів, навчальні таблиці, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Він є тутешній? О ні,— двох держав Розмахом духу свого він сягає.

Р. М. Рільке «Сонети до Орфея»

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

- Що таке авангардизм?

- Чи можна насправді вважати авангардизм передовим загоном мистецтва?

- Які модерністські течії у західнослов’янській поезії ви пам’ятаєте?

- Назвіть причину чи причини їхнього виникнення.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Поясніть, як ви розумієте епіграф до уроку.

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

2. Слово вчителя

— Райнер Марія Рільке — австрійський поет порубіжжя XIX- ХХ ст., творчість якого ввібрала все розмаїття модерністських напрямів і течій своєї доби, у якій він намагався осягнути й донести до читача художнім словом одвічні істини життя. «Поезія Рільке — це плоди такого внутрішнього дозрівання, прозріння суті світу через людську добрість і високість, через болісний процес осягнення радості бути зі світом на «ти»»,— писав Василь Стус. Про Р. М. Рільке та глибинні зрушення в поезії початку XX ст. поговорімо сьогодні.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Рідко перед яким поетом ХХ ст. публіка схилялася з таким благоговінням, як перед Р. М. Рільке. Надгробна промова Фредеріка Брауна, відомого американського письменника-фантаста, виголошена у мить прощання з поетом, найкраще показує те, ким був Рільке для своїх сучасників: «янголи були для нього не оздобою вірша чи поетичним жестом: духи не ховалися від нього, він жив водночас у двох світах; і коли комусь, хто ненавмисно й нерозважливо вдивлявся в нього, раптом наверталися сльози, то причиною, певно, був не він, адже він був лише посланцем. діяло те, що позаду поета; неймовірна духовна країна рік у рік завдяки йому розсувала ізсередини свої кордони, доки нарешті не затягнула його у свої глибини. Це і тільки це виявляють його книжки; власне, те саме прочитувалося і в його обличчі. І хто бачив усе це, хто бачив усе це ясно та чітко, того приголомшувала таємниця».

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням (запис до зошитів)

(Учні виступають із повідомленнями про життєвий і творчий шлях Р. М. Рільке.)

- За повідомленням однокласників складіть таблицю «Творчий шлях Р. М. Рільке».

Очікуваний результат

Творчий шлях Р. М. Рільке

Період

Роки

Особливості творчості

Перший

1890

1902

Поетичні збірки: «Життя й пісні», «Офіри ларам», «Свят-вечір», «Мені до свята» → підсумком стали збірки «Книга картин», «Книга годин».

Поетичний стиль: символізм, імпресіонізм, неоромантизм.

Духовна Батьківщина: Україна, Росія

Другий

1902

1918

Двомовник «Нові вірші» → уплив творчості й особистості О. Родена → розробляння жанру «вірша-речі».

Поетичний стиль: синтез модерністських стилів. Духовна батьківщина: Франція

Третій

1919

1926

Поетичні цикли: «Дуїнянські елегії», «Сонети до Орфея» → поет наділений даром перетворювати світ.

Поетичний стиль: неокласицизм.

Духовна Батьківщина: Швейцарія, замок Мюзо

3. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні виступають із повідомленням про роль України в житті Р. М. Рільке.)

Очікуваний зміст повідомлення

Особливе місце в житті та творчості Р. М. Рільке посідали Україна та Росія — землі, де він знайшов свою духовну Батьківщину. Протягом 1899-1900 рр. видатний австрійський поет двічі відвідав російську імперію (у складу якої тоді перебувала більша частина України). Спілкування з українською та російською інтелігенцією, безкраї простори і православ’я значно вплинули на поета.

Як писав він у листі до Леоніда Пастернака, «в очікуванні майбутньої подорожі я почуваю себе так, немов дитина перед різдвяними святами».

Зустріч з Україною і Києвом, а особливо — з Києво-Печерською лаврою зачарувала поета, благотворно вплинула на його духовний розвиток. Він разом із художницею Лу Андреас-Саломе відвідує Софійський і Володимирський собори. Поет навіть мріяв оселитися у Києві, цьому близькому до Бога місті, і прийняти православ’я, але кохання сплутало всі карти... «Згадую полтавські степи, надвечірні зорі, хатки, і охоплює душу сум, що мене там немає»,— записав поет у щоденнику 1 вересня 1900 року. Навіть за 20 років у його віршах з’являтимуться реалії українських пейзажів.

Райнер Марія Рільке

Рільке подорожував Дніпром до Кременчука, зупинився у Каневі, знайомився з українцями, піднімався на Чернечу Гору вклонитися Кобзареві, якого вважав не тільки великим поетом, а й талановитим художником. Він захоплювався українським фольклором і вважав, що відчув дух Київської русі, святої русі. Рільке починає перекладати «Слово о полку Ігоревім» — один із неперевершених зразків давньої української літератури києво-руського періоду.

Під безпосереднім впливом двох подорожей Росією й Україною Рільке написав два поетичні цикли збірки «Книга годин»: «Книга життя чернечого» і «Книга прощ». В останній яскраво втілено київські враження, а вірш «В оцім селі...» навіяло поетові перебування у селі під Полтавою: «Це було закличне звучання далини й самотності, яке залунало в мені одного разу під Полтавою, увечері, коли хатини були такі німі й самотні перед ніччю, що насувалася».

Отже, українські враження (перебування Рільке в Україні) значно вплинули на творчість видатного австрійського митця.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Клоуз-тестування

- Р. М. Рільке народився.

- Найгіркішими роками у своєму житті Рільке вважав.

- Перша збірка Рільке мала назву.

- На подорожі до України та Росії поета надихнула.

- У листі до матері Рільке писав, що Київ — це місто.

- Значний вплив на Рільке справила поезія українського поета.

- Духовний досвід, який Р. М. Рільке здобув у подорожах Україною та Росією, закарбувався у збірці.

- Вершиною творчості митця стали.

2. Постановка та розв'язання проблемного питання

- У чому полягає позачасове значення поезії Р. М. Рільке?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення: «Найбільше мене сьогодні вразило...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: уміти виразно читати твори Р. М. Рільке «Орфей, Еврідіка, Гермес», «Сонети до Орфея...», «Згаси мій зір...»; одну з поезій вивчити напам’ять (за вибором).

Випереджальне (індивідуальне, для охочих): підготувати повідомлення про сонет, історію сонета, про Орфея, про новаторство Р. М. Рільке в царині сонета.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.