Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Переосмислення античних міфів у віршах митця («Орфей, Еврідіка, Гермес», збірка «Сонети до Орфея»). Філософський характер та художня довершеність лірики поета
Австрія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та про творчість Р. М. Рільке; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; громадянські: любов до рідної землі; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: символізм, філософська лірика, жанр «вірша-речі», міфологізм лірики.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Р. М. Рільке, видання його творів, кросворд.

Ти один сказав Богові щось нове.

М. Цвєтаєва

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Розгадування кросворда

- Розгадавши кросворд, у обведених клітинках прочитаєте ключове слово.

1. Назва міста, у якому народився Р. М. Рільке. (Прага.)

2. Ім’я античного автора, творчість якого співзвучна з темою пізніх творів Рільке. (Овідій.)

3. Поетичний стиль, з якого починав свою творчість Рільке. (Символізм.)

4. Що спричинило розлуку двох закоханих у вірші Рільке? (Смерть.)

5. Поетичний стиль творчості Рільке останніх років. (Неокласицизм.)

6. Улюблений міфічний герой, якого оспівував Рільке. (Орфей.) Ключове слово: Рільке.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

2. Слово вчителя

— Провідні мотиви поетичних творів Рільке, їхня художня та тематична самобутність зумовлені особливостями світогляду поета, дивовижним поєднанням у ньому здобутків різних культур, світобаченням, у якому мистецтву належить головна роль у пізнанні дійсності. Рільке прагне створити своєрідну модель Усесвіту, визначити місце в ньому людини. Музикальність, пластичність образів створюють нову реальність, наділяють творчу особистість неосяжними можливостями. Саме про яскраву та своєрідну творчість Рільке ми сьогодні й говоритимемо.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Світосприйняття Рільке обумовлено трактуванням ним сутності й покликання мистецтва. Поет мав на меті донести до читача ідею прагнення цілісності. Жити — означає бачити світ у художніх образах. У різні періоди життя Рільке в його свідомості відбувалися певні зміни, його думка долала нові етапи еволюції.

Спочатку він дотримував позиції, яку сповідували символісти (зокрема, джерелом творчості вважав несподіване натхнення, вищу ірраціональну силу, що надихає поета).

У зрілий період він дійшов висновку, що кожен твір митець виношує довго, наче дитину. Основою вірша може стати будь-яка річ, причому вірш не є описом речі, а сам по собі є річчю, існує окремо, на кшталт скульптури. Ці вірші доносять до читача розуміння світу, його сутності, у якому полягає покликання мистецтва. Із часом настав період занепадницьких настроїв поета — він зрозумів, що річ не може бути вищою за мистецтво, тому що вона, як і людина, смертна. речі потрібно рятувати від загибелі — у цьому полягає покликання митця.

Можливо, саме ці роздуми наблизили поета до Бога. Тепер він убачав покликання мистецтва у тому, щоб навертати людину до Бога, який, за переконанням Рільке, визначає зміст існування людини, тому що він дає життя усьому, він сам є життя, та дивна і давня сила, яка існує всюди.

2. Повторення теорії літератури (запис до зошитів).

Повідомлення учнів за індивідуальним домашнім завданням

- За повідомленнями однокласників складіть стислий опорний конспект.

(Учні виступають із повідомленнями про сонет як про ліричний жанр, Орфея Р. М. Рільке як міфологічного героя та як героя «Метаморфоз» Овідія.)

3. Лекція вчителя (запис до зошитів)

- За лекцією вчителя доповніть стислий опорний конспект.

(Учитель розповідає про цикл «Сонети до Орфея» як вершину творчості Р. М. Рільке (загальний огляд).)

4. Аналізування поетичних творів

(Учні декламують та аналізують вірш Р. М. Рільке «Орфей, Еврідіка, Гермес».)

- Як зображає поет у вірші царство смерті, де перебувають душі померлих?

- Які відчуття виникають від цього опису?

- Як зображає поет Еврідіку?

- У чому полягає головна відмінність вірша від міфу?

- Яким є філософський зміст епізоду поразки Орфея у підземному царстві?

(Учні декламують та аналізують вірш Р. М. Рільке «Згаси мій зір...».)

- Розкажіть про композицію вірша.

- До кого звертається автор у вірші?

- Визначте емоційну кульмінацію вірша.

- Яким є загальний настрій вірша?

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Постановка та розв'язання проблемних питань

- За допомогою яких образів-символів поет утілює думку про піднесеність душі, усвідомлення високої істини?

- До чого поет закликає людство?

- Коли Орфей може припинити бути Орфеєм?

2. Складання сенкана

- Складіть сенкани за темами «Орфей», «Мистецтво», «Рільке». (Охочі зачитують складені сенкани.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Декламування поетичних творів

(Учні декламують напам’ять сонети Р. М. Рільке.)

2. Узагальнювальне слово вчителя

— Творча думка рільке еволюціонувала, зрештою дійшовши висновку: людина має віднайти гармонію в одвічних цінностях, звернувшись до краси природи, духовності, Бога, а митець має відкрити перед людиною цілісний, розмаїтий світ.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити значення термінів кубофутуризм, символізм, неоромантизм.

Випереджальне (індивідуальне, для 2-3 учнів): підготувати повідомлення про Ф. Ґ. Лорку та виразне читання його віршів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.