Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Зв'язок поезії Олександра Олександровича Блока із символізмом. Антитези у вірші «Незнайома». Засоби зображення бездуховного життя суспільства та мрії ліричного героя
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про поезію Срібної доби; знання про життя та творчість О. О. Блока; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; здоров'язбережні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: символізм.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет О. О. Блока, видання його творів, текст поезії «Незнайома», презентація за темою уроку, медіазасоби.

Жити варто тільки так, аби висувати непомірні вимоги до життя; все або ніщо; очікувати несподіваного... життя віддасть нам це, тому що воно — прекрасне.

О. Блок

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦ3ІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Експрес-опитування

- Який період у російській поезії називають Срібною добою? Чому?

- Якими є характерні риси цього періоду?

- Назвіть найвідоміших представників літератури Срібної доби.

- На яких засадах формувався символізм у російській літературі та якими є головні ознаки цього напряму?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Сьогодні ми відкриємо для себе одну з найяскравіших постатей Срібної доби — Олександра Олександровича Блока, видатного російського поета, драматурга, публіциста. Значення О. Блока як особистості та як художника стисло, але влучно визначила Анна Ахматова:

«Блока я вважаю не тільки найвизначнішим поетом першої чверті ХХ ст., а й людиною-епохою, тобто найхарактернішим представником свого часу...».

Для багатьох своїх сучасників — майстрів слова, критиків, величезної аудиторії читачів — він був культовою постаттю. У ньому вбачали обраного долею спадкоємця російської лірики ХІХ ст. та відкривача шляхів поезії ХХ ст., лицаря Прекрасної Дами і митця, зачарованого «музикою революції», уособлення поезії та медіума, який відтворював у своїх художніх картинах нетутешній світ — світ таємничий і прекрасний.

Звісно, упродовж одного уроку ми не зможемо розкрити всі грані таланту цієї яскравої постаті, але спробуймо хоча б частково відчути світ митця.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Творчо-аналітична робота

- Колективно складіть опорну схему-конспект «життя О. О. Блока»1.

Олександр Блок

1 Примітка. На базі самостійно знайденої учнями інформації. У процесі знайомства з життям поета доречно використати фотоілюстрації, спогади його сучасників.

Очікуваний результат

Життя О. О. Блока

2. Аналізування поетичного твору

(Учні виразно читають та аналізують поезію «Незнайома» О. О. Блока.)

- Скільки частин можна виокремити у вірші? Схарактеризуйте їх.

- Утіленням чого є образ Незнайомої?

- Яким є настрій твору?

- Розкажіть про віршовий розмір твору. (двоскладовий ямб, перехресне римування.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

2. Постановка та розв'язання проблемного питання

- Доведіть, що для поезії О. Блока характерний символізм.

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Усне словесне малювання

- Розкажіть, яким ви побачили Олександра блока — як митця та людину.

2. Декламування поетичних творів

(Учні декламують інші твори О. О. Блока (за наявності часу).)

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене.

Випереджальне (індивідуальне, для 2-3 учнів): підготувати повідомлення про А. А. Ахматову та декламування її віршів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.