Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Анна Андріївна Ахматова й Акмеїзм. Етапи творчості митчині. Провідні теми й мотиви ранньої лірики А. А. Ахматової, образ ліричної героїні, конкретність описів, щоденниковість та психологізм
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про поезію Срібної доби; знання про життя та творчість А. А. Ахматової; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; соціальна та громадянська: розуміння ролі творчої спадщини поетів у ствердженні суспільно-значущих ідей для своєї доби й сучасності; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: акмеїзм.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрети А. А. Ахматової (образотворчі та фотографічні), видання її творів, презентація за темою уроку, медіазасоби.

Лірика для Ахматової — не душевна сировина, а найглибше перетворення внутрішнього досвіду.

Л. Гінзбург

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ Бліцопитування

- Яку картину створюють перші чотири строфи вірша О. Блока «Незнайома»?

- Якими є характерні деталі цієї картини? Яку роль вони відіграють?

- Які риси Незнайомої вказують на її приналежність до реального світу?

- Які риси примушують читача сприймати Незнайому як гостю з інших світів?

- Чи можна стверджувати, що Незнайома — реальна істота, а не мрія ліричного героя?

- Якими словами ви б стисло описали талант О. блока?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Анна Андріївна Ахматова... Поетеса, творчість якої узагальнила шлях розвитку російської культури від Срібної доби до періоду хрущовської відлиги. Дебютувавши у межах акмеїстської течії, Ахматова впродовж своєї мистецької еволюції сягнула вершин модерністської лірики. Критика майже одразу відвела А. Ахматовій місце поруч із О. Блоком; та й сам Блок з великою повагою вирізняв її на тлі багатої творчими особистостями Срібної доби. Він навіть книжки свої надписував їй як рівний — рівній: «Блок — Ахматовій».

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

- Що таке акмеїзм?

- Назвіть естетичні засади акмеїзму.

Анна Ахматова

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням (запис до зошитів)

(Учні виступають з оглядом (презентацією) життєвого шляху А. А. Ахматової.)

- За повідомленнями однокласників складіть стислий опорний конспект уроку.

Очікуваний результат

■ 11 (23) червня 1889 р.— народження А. А Ахматової (Горенко).

■ 1900-1905 рр.— навчання в Царськосільській жіночій гімназії.

■ 1906 р.— переїзд до Києва.

■ 1910 р.— шлюб із М. Гумільовим.

■ Березень 1912 р.— вихід друком першої збірки «Вечір».

■ 18 вересня 1913 р.— народження сина Лева.

■ 1914 р.— вихід друком другої збірки «Чотки».

■ 1918 р.— розлучення з М. Гумільовим, шлюб із В. Шилейком.

■ 1922 р.— шлюб із М. Пуніним.

■ Грудень 1933 р.— перший арешт сина, Льва Гумільова.

■ 1935 р.— переїзд до Москви, зумовлений другим арештом сина.

■ 1938 р.— третій арешт і засудження Л. Гумільова.

■ 1940 р.— вихід друком збірки «З шести книг».

■ 28 жовтня 1941 р.— евакуація до Ташкента.

■ Травень 1943 р.— вихід друком збірки віршів у Ташкенті.

■ 15 травня 1945 р.— повернення до Москви.

■ Літо 1945 р.— переїзд до Ленінграда.

■ 1 вересня 1946 р.— виключення А. А. Ахматової зі Спілки письменників.

■ Листопад 1949 р.— четвертий арешт і засудження Л. Гумільова.

■ Травень 1951 р.— відновлення в Спілці письменників.

■ Грудень 1964 р.— здобуття премії «Етна-Таорміна».

■ 5 березня 1966 р.— смерть.

3. Слово вчителя

— Загальний огляд творчості А. А. Ахматової. У житті А. А. Ахматової були і злети, і падіння; взаємини з читацькою аудиторією також зазнавали змін: шалений успіх перших книжок, що уславили її як російську Сапфо, і багаторічний період писання віршів без надії побачити їх надрукованими. З одного боку були знаки міжнародного визнання її таланту, з іншого — цькування, організоване партійною верхівкою, та відверте ігнорування. як поетеса вона також здолала складний творчий шлях: починала з камерного жанру, захоплювалася особистими любовними переживаннями, завершила ліриком з широким епічним охопленням буття, органічно пов’язаного з долею свого народу й землі, схильного до філософських рефлексій.

Творчість поетеси генетично пов’язана з традиціями російської психологічної прози, важливим чинником формування її поетичної манери була естетична програма акмеїзму з її запереченням містицизму й символістських принципів творення художнього світу та прагненням повернути поезію обличчям до реального життя. В її поезії — зосередження на внутрішньому, предметному, чуттєвому.

4. Аналізування поетичних творів

(Учні виразно читають та аналізують вірш А. А. Ахматової «Сіроокий король».)

- Які мотиви ахматовської лірики звучать у вірші «Сіроокий король»?

- За допомогою яких деталей розкрито психологічний стан героїв?

- Знайдіть приклади стриманих емоційних реакцій героїв у творі. Які почуття приховано за цим зовнішнім спокоєм?

Методичний коментар. Літературні критики не змогли дізнатися, кому насправді присвячено вірш «Сіроокий король». На момент написання цього твору Ахматова була з головою занурена в сімейну, домашню обстановку. Не було жодного чоловіка в цей період часу, який міг бути схожим на сіроокого героя. Саме тому склалася думка, що герой цього вірша — це чергова вигадка поетеси.

До того ж Ахматова щойно завершила весільну подорож містами Європи. Швидше за все, образ лицаря народився в її уяві саме завдяки цьому.

Перед читачем постають два паралельні світи, які в один момент зіткнулися й об’єдналися.

Головний герой вірша гине на полюванні. І ця подія завдає надзвичайного болю поетесі. Неймовірний контраст створює байдужість оточуючих, які не реагують на таку сумну подію. Звістку про те, що сталося, повідомляє героїні чоловік. Однак він співчуває не своїй дружині, яка поранена звісткою до глибини душі, а вдові, яка щойно втратила свого короля і вмить посивіла.

Такий таємний сенс віршованої роботи ще раз підкреслює досить холодні взаємини між Ахматовою та її чоловіком — Гумільовим. Справжнє кохання поетеси померло. Сіроокий король загинув. Такою творчою роботою Анна Ахматова говорить про те, що заміжній жінці, якій не вдалося побудувати особистого щастя, більше не варто шукати його деінде й заводити таємні романи.

Хоча крізь рядки читач бачить натяк на те, що сірі очі її дочки схожі на погляд загадкового сіроокого короля. Поетеса оплакує його смерть і цим ще більше руйнує свої сімейні взаємини.

(Учні виразно читають та аналізують вірш А. А. Ахматової «Був ти нещирим у ніжності...».)

- Знайдіть у вірші «Був ти нещирим у ніжності...» відомі вам ознаки художнього світу Ахматової.

- Сформулюйте концепцію кохання у вірші.

- У чому, за логікою твору, полягає різниця між любовними почуттями жінки й чоловіка?

- Якою є роль християнських мотивів у вірші?

- Як ви розумієте слова героїні: «Ні прутиком, ні трояндою не буду в садах Отця»?

(Учні виразно читають та аналізують вірш А. А. Ахматової «Жовтіє світло з темноти...».)

- З ким, на вашу думку, веде діалог лірична героїня твору «Жовтіє світло з темноти...»: з коханим чи сама із собою?

- Визначте настрій цього вірша.

- Що ви можете сказати про художню образність вірша?

- «Кожен вірш — новела у найнапруженіший момент свого розвитку, звідки відкривається можливість побачити весь попередній перебіг подій» (В. Жирмунський). Доведіть або спростуйте цю думку на прикладі вірша «Жовтіє світло з темноти...»

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Слово вчителя (запис до зошитів)

(Учитель узагальнює характеристику поетичної творчості А. А. Ахматової.)

- За почутою інформацією складіть стислий опорний конспект.

Очікуваний результат

Загальна характеристика поетичної творчості А. А. Ахматової

■ Загальна настанова на «пізнання світу через біль».

■ Розробляння теми кохання під кутом зображення драматичних надломів і розривів почуття, утілення настроїв розчарування, туги й образи; рефлексія над нерозділеним або втраченим коханням.

■ Матеріалізація душевних переживань, перекладання глибинних рухів душі тілесною мовою (мімікою, жестами).

■ Позиція морального стоїцизму, духовної стійкості та гідності й переживання трагічних життєвих випробувань, готовності власною долею розділити загальнонародне лихо.

■ Тема особистої та історичної пам’яті, її поєднання з ідеєю морального обов’язку та проблемою безсмертя.

■ Тема пам’ятника (яка розвиває традиції російської поезії ХІХ ст.), її зв’язок з осмисленням можливостей поетичного слова та призначенням поета.

2. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Складання сенкана

- Напишіть сенкан на одну із тем: «Поезія Ахматової», «Почуття», «Анна».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: одну з поезій А. А. Ахматової вивчити напам’ять (за вибором, можна мовою оригіналу).

Індивідуальне (для охочих): знайти цікаві вислови про А. А. Ахматову чи цікаві факти з її життя.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.