Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Поема А. А. Ахматової «Реквієм» як відображення особистої і суспільної трагедії. Протест проти насильства, біблійні мотиви в поемі. Образ матері. А. А. Ахматова й Україна
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про поезію Срібної доби; знання про життя та творчість А. А. Ахматової; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок оточуючих; інформаційні: уміння самостійно знаходити потрібну інформацію та презентувати її; здоров'язбережні: розуміння необхідності здорового способу життя; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд)

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: акмеїзм.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрети А. А. Ахматової (образотворчі й фотографічні), тексти поеми А. А. Ахматової «Реквієм», ілюстрації до творів митчині, відеофільм, медіазасоби.

Ні, не під чужинним небозводом

Вирієм я тішила судьбу —

Я тоді була з моїм народом,

Там, де мій народ, на лихо, був...

А. А. Ахматова «Реквієм»1

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні декламують напам’ять вірші А. А. Ахматової.)

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні повідомляють цікаві факти із життя А. А. Ахматової.)

Очікуваний зміст повідомлення

■ Протягом свого свідомого життя Ахматова вела щоденник, фрагменти якого вийшли друком 1973 року. Напередодні своєї смерті, лягаючи спати, поетеса написала, що їй шкода, що тут, у кардіологічному санаторії, немає її Біблії. Імовірно, Анна Андріївна передчувала, що нитка її земного життя от-от обірветься.

■ У «Поемі без героя» Ахматової є рядки: «Чистий голос: я до смерті готовий». Ці слова звучали і в житті: їх промовив друг і соратник Ахматової по Срібному століттю Осип Мандельштам, коли вони разом із поетесою гуляли Тверським бульваром.

■ Після арешту Льва Гумільова Ахматова разом із сотнями інших матерів ходила до сумно відомої в’язниці «Хрести». Одного разу одна зі змучених чеканням жінок, побачивши поетесу та впізнавши її, запитала: «А ЦЕ ви можете описати?». АХматова відповіла ствердно і саме після цього випадку розпочала роботу над «Реквіємом».

■ Незадовго до смерті Ахматова все-таки зблизилася із сином Львом, який упродовж тривалого часу незаслужено на неї ображався. Після смерті поетеси Лев Миколайович узяв участь у спорудженні пам’ятника разом зі своїми студентами (Лев Гумільов був доктором ленінградського університету). Матеріалу бракувало, і сивочолий лікар разом зі студентами блукав вулицями у пошуках каменів.

1 Тут і далі: цитати з поеми А. А. Ахматової «Реквієм» наведено у перекладі Володимира Золотовітра.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— Як ви вже знаєте, одна з найталановитіших поетес Срібного століття Анна Ахматова прожила довге, насичене як яскравими моментами, так і трагічними подіями життя. Вона тричі брала шлюб, однак щастя не пізнала. Вона була свідком двох світових воєн, протягом кожної з яких відчувала нечуваний творчий підйом. У неї були складні стосунки із сином, який став політичним в’язнем, і до кінця життя поетеси вважав, що та віддала перевагу творчості, а не любові до нього... Сьогодні ми дізнаємося, чи це справді так.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

Учитель (декламує епіграф до уроку). Наприкінці уроку ми повернемося до цих рядків.

2. Слово вчителя

(учитель розповідає про зв’язки Анни Ахматової з Україною.)

- За почутою інформацією складіть стислий опорний конспект.

Очікуваний результат

■ А. А. Ахматова народилася в Україні, поблизу Одеси.

■ Родовід А. А. Ахматової тісно пов’язаний з Україною: батько походив з козацької старшини, дід за материнською лінією був начальником канцелярії при київському генерал-губернаторові та брав участь у благоустрої Києва. Вийшовши у відставку, оселився в Україні, де були розташовані його маєтки.

■ Анна Ахматова відвідувала Поділля двічі — 1896-го та 1912 р. У її щоденнику занотовано: «Я всі свята проводила у тьоті Вакар у Слобідці Шеліховській...». Це мальовниче подільське село знають у багатьох країнах світу завдяки славетній поетесі.

■ Улітку 1914 р. у Києві А. А. Ахматова навчалася в останньому класі Фундуклеївської жіночої гімназії.

■ 1905 рік минув у Євпаторії, гімназійний курс тієї зими опановувала вдома через хворобу (загострився туберкульоз). Зате улюблене море шуміло весь час поряд, воно заспокоювало, лікувало й надихало.

■ 1958 року А. А. Ахматова переклала російською мовою збірку поезій Івана Франка «Зів’яле листя».

3. Словникова робота (запис до зошитів)

Реквієм — це католицьке богослужіння за померлим, а також траурний музичний твір. Слово реквієм походить від перших слів латинської молитви «Вічний спокій» і означає спокій. У музичному мистецтві найвідомішим є «Реквієм» В. А. Моцарта. Саме у Моцарта Ахматова запозичила свою назву. Як у творі видатного композитора, так і в поемі Ахматової 12 частин.

4. Слово вчителя

— Пізня поезія А. А. Ахматової. Правда совісті змушувала поетесу-християнку знаходити духовний зміст усупереч важким випробуванням, які в той період припали на її долю та долю всього народу. Саме тоді, коли більшість друзів Ахматової емігрувала, вона не залишила Батьківщини, свого народу. Про це поетеса говорила в епіграфі до поеми «реквієм», який сьогодні є епіграфом нашого уроку.

Доля Ахматової сповнена бідами. 1921 року розстріляли М. Гумільова, колишнього чоловіка поетеси, друзі опинилися в еміграції. 1935 року за антирадянську діяльність заарештували її сина, Льва, який проведе у таборах 13 років. Увесь цей час мати боротиметься за його життя та свободу. Писатиме вірші, багато з яких знищить сама, побоюючись за сина. Хвиля репресій також торкнулася її другого чоловіка — мистецтвознавця М. Пуніна.

Історія написання поеми «Реквієм». Швидше за все, поема «Реквієм» спочатку була фрагментами, частинами, які зберігалися розрізнено у шифрованому вигляді. Ці частини було записано лише на початку 1960-х рр. АЛЕ видати поему тоді не судилося.

У радянському Союзі «Реквієм» було опубліковано лише 1987 року. Поема вийшла друком без згоди авторки в Мюнхені 1963 року. Замість передмови Ахматова описала реальний факт із біографії. Тут є відповіді на всі запитання: поетеса спочатку таємно, пошепки, а потім на весь голос донесла небезпечне слово правди про смертельну епоху і про живу людську душу, яку не можна вбити.

Отже, тема твору — трагедія радянського народу за часів панування тоталітарної системи. В особистій трагедії Ахматова показує трагедію всього народу, страшну правду життя. Найповніше тему розкриває «Вступ», у якому змальовано картину країни, розколотої навпіл величезним тюремним муром. Обабіч муру стоять засуджені та нескінченні черги їхніх рідних, місто гойдається «зайвим доважком» біля в’язниць. «Епілог» знову повертає до загальної теми, знову виникає образ тюремної черги, але вже символічний. Друга частина «Епілогу» розкриває традиційну «тему монумента». Але в Ахматової ця тема набуває трагічного і філософського звучання. Такого ще не було: щоб поет заповідав поставити собі пам’ятник під тюремною стіною! Це мав би бути пам’ятник усім невинним жертвам, яких закатували в страшні 1930-ті та інші роки.

За жанром — це ліро-епічний твір, тобто ліричний твір, у якому є зв’язок з реальними подіями, з правдою життя. Особливою є також мова твору: у своїй поемі Ахматова традиційний розмовно-інтелігентський стиль змінює на народний. Поетеса широко використовує фольклорні традиції: «горькая обновушка», «кровушка», «за тобой, как на выносе шла», «горница», «жёнки», «чело», «выть». У поемі наявна давня традиція народного плачу.

5. Робота з епіграфом до уроку (продовження; запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

V. УЗАГАЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Творча робота (запис до зошитів)

- Напишіть есе за темою «Сила слова А. А. Ахматової».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «одне слово»

- Одним словом по черзі підбийте підсумки сьогоднішнього уроку.

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати «Реквієм» А. А. Ахматової.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.