Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

РМ (письмово). Дослідження тексту поеми А. А. Ахматової «Реквієм»
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про творчість А. А. Ахматової; уміння аналізувати проблематику, образну систему, композицію, засоби виразності поетичного твору на прикладі поеми «Реквієм»);

■ ключові (уміння вчитися: навички виразного читання, аналізу тексту, самостійного мислення; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички роботи з підручником; уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; соціальні: свідоме ставлення до світу, його протиріч і розмаїття; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок розвитку усного та писемного мовлення.

Основні терміни й поняття: ліричний герой.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет А. А. Ахматової, тексти поеми «Реквієм», аудіозапис (В. А. Моцарт «Реквієм»), медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

- Який літературний період ми наразі вивчаємо?

- Чому він має таку назву?

- Який часовий період охоплює ця доба?

- Чому цю добу називають трагічною?

- Творчість яких поетів цієї доби ми вивчали?

- Що ви знаєте про історію створення А. Ахматовою поеми «Реквієм»?

- Якою є тема поеми?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні прослуховують фрагмент «Реквієму» В. А. Моцарта.)

2. Слово вчителя

— Дихаючи отруйним повітрям, у якому задихалися мільйони співгромадян, спостерігаючи, як Батьківщина, що на початку ХХ ст. вражала світ розквітом культури, стрімко перетворюється на жорстоку виправну колонію, у якій «удосконалення» людської природи супроводжується хрускотом кісток і ріками крові, Ахматова дедалі глибше усвідомлювала свою особисту причетність до загальнонародного лиха. жахливу абсурдність того, що відбувалося в країні та в її власній долі, поетеса з афористичною влучністю згодом сформулює у поетичному рядку: «Таке вигадував Кафка». Тож над сторінками її поеми ми сьогодні працюватимемо.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя (запис до зошитів)

— Композиція поеми «Реквієм». Поема містить окремі вірші, різні за тематикою, звучанням, віршовою структурою, що створює ефект емоційного напруження, схвильованого монологу ліричної героїні, яка переживає драму в особистому і суспільному житті.

2. Аналізування поетичних творів

- Складіть аналітичну таблицю за поемою А. А. Ахматової «Реквієм».

Очікуваний результат

Частина поеми

Ключові слова та фрази

Засоби

Посвята

Горе, тюрма, каторга, вирок

Звертання: «Де тепер сестриці безталанні / Двох моїх осатанілих літ?..»

Вступ

Пісня розлуки, «зорі смерті»

Образ ліричної героїні

І

Цвинтар, «крига ікони», «смертний піт», «смертна мить», «вити і вить»

Образ ліричної героїні

ІІ

«Хвора жінка в нім. Сама. Мужа вбито. Син в тюрмі. Хто заплаче по мені?»

Образ ліричної героїні

ІІІ

Ніч

Образ ліричної героїні

IV

«Уявити б тобі...»

Звернення до себе

V

Кат, «все переплуталось», «кадильний подзвін»,

«у небуття сліди», «зловісний знак»

Образ ліричної героїні

VI

«Не збагну», «нашіптують про смерть»

Почуття ліричної героїні

VII. Вирок

«Треба...»

«Треба вбити пам’ять

і любов,

Треба, щоб душа

закам’яніла, Треба вивчитися жити знов»

VIII. До смерті

«Мені вже все дарма»

Почуття героїні: байдужість, бажання померти

ІХ

«Чорне безуму крило»

Образ безумства

Розп’яття

«Хор янгольський», «небесна твердь»

Біблійні персонажі: ангели, Магдалина. Образ матері

Епілог

Страх, страждання, «вуста безкровні», «сухенький сміх»

Близькість ліричної героїні до народу

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Бесіда-узагальнення

- Погляньте на ключові фрази кожної частини поеми. Що в них спільного? Чому?

- Від імені кого ведеться оповідь у творі?

- До кого звертається героїня поеми?

- Який настрій має поема?

- Які кольори домінують у художньому просторі поеми?

- Які узагальнені образи діють у цьому творі?

- Яке місце відведено жінці в поемі?

- Чому композиція поеми не має чіткої структури? Чи допомагає така фрагментарність створити емоційне напруження?

- Чому поетесі вдалося настільки чітко й чуйно передати страждання «стомільйонного народу»?

- У чому, на вашу думку, полягає сутність звернення до біблійної тематики?

2. Творча робота (запис до зошитів)

- Напишіть в довільній формі невелику творчу роботу за темою «Щоб ніколи не повторилося...».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Узагальнювальне слово вчителя

— У художньому світі А. А. Ахматової відбувається матеріалізація складних і тонких душевних порухів. Поетеса широко використовує психологічну деталь. Ахматовській ліриці притаманні емоційна стриманість, лаконізм і аскетизм у доборі художніх засобів, настанова на відтворення буденної мови; і при цьому вона досягає довершеності поетичної мови.

2. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення: «Сьогодні на уроці я...».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: підготувати запитання для взаємоперевірки за вивченим на уроці.

Випереджальне (індивідуальне, для 2-3 учнів): підготувати повідомлення про В. В. Маяковського та виразне читання його віршів (за вибором учителя й учнів).

Для охочих: переглянути фільм «Панянка та хуліган» (реж. Є. О. Славінський та В. В. Маяковський, 1918, РРФСР).