Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

РМ (письмово). Дослідження тексту поеми А. А. Ахматової «Реквієм»
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про творчість А. А. Ахматової; уміння аналізувати проблематику, образну систему, композицію, засоби виразності поетичного твору на прикладі поеми «Реквієм»);

■ ключові (уміння вчитися: навички виразного читання, аналізу тексту, самостійного мислення; комунікативні: навички роботи в групі; інформаційні: навички роботи з підручником; уміння критично оцінювати теоретичний матеріал; соціальні: свідоме ставлення до світу, його протиріч і розмаїття; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок розвитку усного та писемного мовлення.

Основні терміни й поняття: ліричний герой.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет А. А. Ахматової, тексти поеми «Реквієм», аудіозапис (В. А. Моцарт «Реквієм»), медіазасоби.

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Евристична бесіда

- Який літературний період ми наразі вивчаємо?

- Чому він має таку назву?

- Який часовий період охоплює ця доба?

- Чому цю добу називають трагічною?

- Творчість яких поетів цієї доби ми вивчали?

- Що ви знаєте про історію створення А. Ахматовою поеми «Реквієм»?

- Якою є тема поеми?

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні прослуховують фрагмент «Реквієму» В. А. Моцарта.)

2. Слово вчителя

— Дихаючи отруйним повітрям, у якому задихалися мільйони співгромадян, спостерігаючи, як Батьківщина, що на початку ХХ ст. вражала світ розквітом культури, стрімко перетворюється на жорстоку виправну колонію, у якій «удосконалення» людської природи супроводжується хрускотом кісток і ріками крові, Ахматова дедалі глибше усвідомлювала свою особисту причетність до загальнонародного лиха. жахливу абсурдність того, що відбувалося в країні та в її власній долі, поетеса з афористичною влучністю згодом сформулює у поетичному рядку: «Таке вигадував Кафка». Тож над сторінками її поеми ми сьогодні працюватимемо.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Слово вчителя (запис до зошитів)

— Композиція поеми «Реквієм». Поема містить окремі вірші, різні за тематикою, звучанням, віршовою структурою, що створює ефект емоційного напруження, схвильованого монологу ліричної героїні, яка переживає драму в особистому і суспільному житті.

2. Аналізування поетичних творів

- Складіть аналітичну таблицю за поемою А. А. Ахматової «Реквієм».

Очікуваний результат

Частина поеми

Ключові слова та фрази

Засоби

Посвята

Горе, тюрма, каторга, вирок

Звертання: «Де тепер сестриці безталанні / Двох моїх осатанілих літ?..»

Вступ

Пісня розлуки, «зорі смерті»

Образ ліричної героїні

І

Цвинтар, «крига ікони», «смертний піт», «смертна мить», «вити і вить»

Образ ліричної героїні

ІІ

«Хвора жінка в нім. Сама. Мужа вбито. Син в тюрмі. Хто заплаче по мені?»

Образ ліричної героїні

ІІІ

Ніч

Образ ліричної героїні

IV

«Уявити б тобі...»

Звернення до себе

V

Кат, «все переплуталось», «кадильний подзвін»,

«у небуття сліди», «зловісний знак»

Образ ліричної героїні

VI

«Не збагну», «нашіптують про смерть»

Почуття ліричної героїні

VII. Вирок

«Треба...»

«Треба вбити пам’ять

і любов,

Треба, щоб душа

закам’яніла, Треба вивчитися жити знов»

VIII. До смерті

«Мені вже все дарма»

Почуття героїні: байдужість, бажання померти

ІХ

«Чорне безуму крило»

Образ безумства

Розп’яття

«Хор янгольський», «небесна твердь»

Біблійні персонажі: ангели, Магдалина. Образ матері

Епілог

Страх, страждання, «вуста безкровні», «сухенький сміх»

Близькість ліричної героїні до народу

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Бесіда-узагальнення

- Погляньте на ключові фрази кожної частини поеми. Що в них спільного? Чому?

- Від імені кого ведеться оповідь у творі?

- До кого звертається героїня поеми?

- Який настрій має поема?

- Які кольори домінують у художньому просторі поеми?

- Які узагальнені образи діють у цьому творі?

- Яке місце відведено жінці в поемі?

- Чому композиція поеми не має чіткої структури? Чи допомагає така фрагментарність створити емоційне напруження?

- Чому поетесі вдалося настільки чітко й чуйно передати страждання «стомільйонного народу»?

- У чому, на вашу думку, полягає сутність звернення до біблійної тематики?

2. Творча робота (запис до зошитів)

- Напишіть в довільній формі невелику творчу роботу за темою «Щоб ніколи не повторилося...».

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Узагальнювальне слово вчителя

— У художньому світі А. А. Ахматової відбувається матеріалізація складних і тонких душевних порухів. Поетеса широко використовує психологічну деталь. Ахматовській ліриці притаманні емоційна стриманість, лаконізм і аскетизм у доборі художніх засобів, настанова на відтворення буденної мови; і при цьому вона досягає довершеності поетичної мови.

2. Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення: «Сьогодні на уроці я...».

VII. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: підготувати запитання для взаємоперевірки за вивченим на уроці.

Випереджальне (індивідуальне, для 2-3 учнів): підготувати повідомлення про В. В. Маяковського та виразне читання його віршів (за вибором учителя й учнів).

Для охочих: переглянути фільм «Панянка та хуліган» (реж. Є. О. Славінський та В. В. Маяковський, 1918, РРФСР).На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.