Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Володимир Володимирович Маяковськиий - поет-новатор. Уплив футуризму на поетику митця. Протиставлення ницої буденності й прагнення ліричного героя до іншого (омріяного) світу в ранній ліриці
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та футуризм; знання про життя та творчість В. Маяковського; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі, лідерські здібності; інформаційні: уміння знаходити і критично осмислювати інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: футуризм.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрети та видання творів В. В. Маяковського, фрагмент кінофільму «Панянка та хуліган» (реж. Є. О. Славінський та В. В. Маяковський, 1918, РРФСР), аудіозапис декламування вірша «Послухайте!» В. В. Маяковським, медіазасоби.

Якщо зірки засвічують — виходить — це комусь треба?

Виходить — хтось хоче, щоб вони 6УЛи?

В. В. Маяковський «Послухайте!»

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання.

Інтерактивний прийом «Методика взаємозапитань»

(Учні ставлять одне одному запитання й відповідають на них. Якщо школярі не зважили на якісь важливі деталі, запитання формулює вчитель.)

Володимир Маяковський

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте рядки, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

2. Слово вчителя

— Такі запитання ставити могла тільки зірка! Навіть на тлі напрочуд багатої талантами російської поезії початку ХХ ст. В. Маяковський справляє враження велетня!

Доля і творчий шлях поета — яскравий приклад пристрасного служіння мистецтву у трагічний для Батьківщини період. Його називали поетом-бунтарем, поетом-трибуном, тому що з перших своїх творів В. Маяковський повстав проти тих правил суспільного життя, що нищать в людині все людське, закликав «розливом нового потопу» переміряти «світів городи»... Саме про такого поета з трагічною долею ми сьогодні говоритимемо.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

(Учні виступають із повідомленням про життя В. Маяковського.)

2. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні переглядають фрагменти кінострічки «Панянка та хуліган» (реж. Є. О. Славінський та В. В. Маяковський, 1918, РРФСР).)

Методичний коментар. Такий перегляд допоможе увійти в епоху. Ознайомлювати з творчістю поета доцільніше після огляду його життя.

3. Повторення теорії літератури (запис до зошитів)

- Що таке футуризм?

- Назвіть його характерні ознаки.

4. Аналізування поетичних творів

(Учні декламують та аналізують вірш «А ви змогли б?..» В. В. Маяковського.)

- Які слова змальовують світ буденності, позбавлений будь-якої мети? Які слова символізують існування іншого світу — прекрасного й духовного?

- У чому полягає основний конфлікт твору «А ви змогли б?..»? Яким є його головний мотив?

- Схарактеризуйте ліричного героя твору.

- Яке питання В. Маяковський виніс у назву та фінал?

- Які тропи використовує поет?

(Учні декламують та аналізують вірш «Послухайте!» В. В. Маяковського.)

- Схарактеризуйте образ ліричного героя вірша «Послухайте!».

- До чого поет прирівняв зірки?

- Яким є ставлення до Бога у творі? (особливо вражає у цій картині «жиляста рука»1, що пасує більше трудівникові, аніж творцеві Всесвіту. Підкреслюючи буденність, прозаїчну олюдненість образу Бога, Маяковський позбавляє того ореолу недосяжності, надприродної могутності та величі. Зображений ним Бог не підноситься над людиною, а стоїть поруч із нею.)

5. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні прослуховують аудіозапис вірша «Послухайте!» у виконанні В. В. Маяковського.)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

Інтерактивний прийом «слово до автора»

- Уявіть, що вам випала нагода поспілкуватися з В. Маяковським. Що б ви йому сказали? Яке враження у вас склалося від його поезій?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСАІЯ

Узагальнювальне слово вчителя

— У віршах, які ми щойно прослухали, з особливою силою пролунали саме пафос самоствердження та самовиявлення поетичного «я» поета. Так, у вірші «А ви змогли б?..» виявлено щонайменше три головних мотиви його ранньої лірики. Насамперед, це мотив міста, а отже, мотив нової міської «машинної», за висловом футуристів, цивілізації. З образом флейти можна співвіднести другий важливий смисловий мотив твору: образ флейти — це загальновживана тогочасна метафора поезії; мотивом флейти поет створює образ власної поезії, яку усвідомлює як альтернативу традиційної абстрагованої від реального життя з його злободенними проблемами лірики символістів та акмеїстів. Третій мотив — декларування власних принципів поетичного мистецтва, поданих через своєрідне футуристичне бачення.

1 Тут і далі: цитати з твору В. В. Маяковського «Послухайте!..» наведено у перекладі Кіри Шахової.

Проблематику вірша «Послухайте!» найчастіше тлумачать як декларацію загальної світоглядної позиції поета. Поет звертається до теми призначення людини, сенсу її земного та зоряного існування і стверджує, що особистість не проживе без краси, яку створюють диваки-поети. ліричний герой вірша — саме такий поет, для якого немає часових і просторових меж, він вривається до Бога, він причетний до засвічування зірок.

Ліричний герой Маяковського і в ранній ліриці, і в віршах останніх років зберігає свою цілісність. Він не приймає ситого існування, протестує проти убозтва життя, вірить у можливість змін на краще, стверджує нові ідеали засобами свого мистецтва.

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: вивчити одну з поезій В. В. Маяковського напам’ять (за вибором).

Випереджальне (індивідуальне, для охочих): знайти цікаві факти про В. В. Маяковського, підготувати стислі повідомлення про Маяковського як художника-плакатиста.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.