Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Творчий шлях Бориса Леонідовича Пастернака в контексті срібної доби. Філософська спрямованість лірики й прози митця. Теми кохання, сенсу життя, творчості, боротьби з насильством у спадщині письменника
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та футуризм; знання про життя та творчість Б. Л. Пастернака; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі, лідерські здібності; інформаційні: уміння знаходити і критично осмислювати потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: футуризм.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрети та видання творів Б. Л. Пастернака, аудіозапис пісні на слова Б. Л. Пастернака «Зимова ніч», медіазасоби.

Його груди заповнені природою до межі. Здається, уже з першим своїм подихом він вдихнув, втягнув її всю — і раптом захлинувся нею і все подальше життя з кожним новим віршем (подихом) видихає її, але ніколи не видихне.

М. Цвєтаєва

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі зачитують складені вдома есе «А ви змогли б?..».)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

1. Слово вчителя

Це — загуслий заливистий свист,

Це — при березі лускіт льодинок,

Це — умерзлий у темряву лист,

Це — кількох солов’їв поєдинок.

Це — солодкий притихлий горох,

Це — усесвіту сльози в лопатках,

Це — з пюпітрів і флейт — Фігаро

Круто валиться градом на грядку...

Б. Л. Пастернак «Визначення поезії» (переклад А. Кичинського)

— Так про поезію міг сказати тільки майстер, який тонко відчував єдність та нерозривність людини і світу, людини і природи, мистецтва і життя. Усе це було для нього єдиним й основним. лірика Пастернака, із поезією якого ми сьогодні починаємо знайомитися, сповнена майже язичницького поклоніння природі, у ній постійно наявні образи сліз від захвату і внутрішнього трепету.

2. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів тему уроку й епіграф до нього.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Вступне слово вчителя

— Борис Леонідович Пастернак — російський поет, прозаїк, перекладач, лауреат Нобелівської премії, людина з досить складною долею, якій стало мужності та сили духу протистояти натиску ідеології, зберегти вірність високому покликанню поета. Сенс буття, призначення людини, сутність світу — ось проблеми, які хвилювали митця-мислителя впродовж його творчого шляху.

2. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням (запис до зошитів)

(Учні виступають із повідомленням про життя та творчість Б. Л. Пастернака.)

- За повідомленнями однокласників складіть стислий опорний конспект.

3. Розповідь учителя

— Одвічні теми в поезії Б. Л. Пастернака. Філософська насиченість — одна з визначальних рис поезії митця. Поезію Пастернак розумів як відображення життя творчої особистості. Безумовна вимога справжньої поезії — свобода митця. Провідні теми його поезії можна визначити як одвічні: людина та її буття, людина та історія, людина та суспільство, людина та природа, людина та мистецтво, людина та кохання.

Як справжній митець Пастернак бачить світ і людину в ньому у складних взаємозв’язках, тому в межах одного вірша можуть з’являтися різні мотиви.

Сутність творчого процесу — одна з провідних тем поезії Пастернака, до якої він повертається впродовж усього творчого життя. Ця тема віддзеркалює зміни у ставленні до поезії та мети творчості. Поезія, душа, творчість — для нього ці поняття світоглядні, з роками ці мотиви набувають драматичного звучання.

Важливу роль відіграє також біблійна тема. Образ Христа в його творчості — символ людини, готової до самопожертви у боротьбі зі злом. Але, як кожній людині, їй властиві сумніви і страх, які слід подолати. Біблійні мотиви поет використовує для визначення високої духовної сутності людини, різноманітних проявів цієї духовності. Часто тему кохання Пастернак також передає за допомогою біблійних мотивів. За Пастернаком, справжнє кохання підносить людину, може врятувати духовний світ, у мороці життя стати єдиним світлом. Таке справжнє кохання є для людини нагородою та водночас вимагає самопожертви.

Борис Пастернак

4. Аналізування поетичних творів

(Учні виразно читають та аналізують вірш Б. Л. Пастернака «Зимова ніч».)

- Визначте основний прийом, який автор використав у вірші.

- Якого характеру набувають образи заметілі та свічки через протиставлення?

- Які кольори асоціюєте з цими образами?

- У чому полягає смисл цих образів?

- На вашу думку, з якою метою автор використовує прийом рефрену, у центрі якого — образ свічки?

- Який ще значущий образ-символ уведено до вірша «Зимова ніч»?

5. Сприйняття творів інших видів мистецтв

(Учні прослуховують аудіозапис пісні на слова Б. Л. Пастернака «Зимова ніч».)

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Постановка та розв'язання проблемного питання

- Чи виявився Б. Пастернак у вірші «Зимова ніч» прихильником футуризму? Відповідь обґрунтуйте.

2. Експрес-опитування

- У якій родині народився Борис Пастернак?

- Із ким із відомих особистостей зустрічався поет?

- У яких університетах навчався?

- Під упливом яких модерністських течій формувалася творчість Б. Л. Пастернака?

- Чим займався митець у період творчої кризи?

- Чому поет відмовився від Нобелівської премії?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення: «Для поетичного світу Б. Л. Пастернака характерні...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: опрацювати матеріал підручника за темою уроку, вивчити одну з поезій Б. Л. Пастернака напам’ять (на розсуд учнів).

Випереджальне (індивідуальне, для охочих): підготуватися до виразного читання поезій «В житті я хочу до всього...» («В усьому хочеться дійти…»), «Гамлет».На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.