Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Відлуння мотивів світової культури у віршах Б. Л. Пастернака. Засоби художньої виразності. Музичні теми й мотиви
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (поглиблені знання про модерністську літературу та футуризм; знання про життя і творчість Б. Л. Пастернака; читацьку активність);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності; комунікативні: навички спілкування в колективі, лідерські здібності; інформаційні: уміння знаходити і критично осмислювати потрібну інформацію та презентувати її; загальнокультурні: прагнення літературної освіти; естетичний смак; світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: футуризм, філософська лірика.

Міжпредметні зв'язки: мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Б. Л. Пастернака, тексти його поезій, кросворд.

В житті я хочу до всього

Дійти — до сенсів...

Б. Л. Пастернак «В житті я хочу до всього...»

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

1. Перевірка домашнього завдання

(Учні декламують вірші Б. Л. Пастернака напам’ять.)

2. Розгадування «Кросворда навпаки»

- Сформулюйте запитання до кросворда.

Очікуваний результат

1. Одна з улюблених тем Б. Л. Пастернака. (Природа.)

2. Одне з перших захоплень майбутнього поета. (Малювання.)

3. Захоплення молодого Пастернака, для її вивчення виїздив до Марбурґа. (Філософія.)

4. Футуристична група, у роботі якої брав участь митець. («Центрифуга».)

5. Улюблений вид мистецтва Б. Л. Пастернака. (Поезія.)

6. Один із модерністських напрямів, якому віддавав перевагу. (Футуризм.)

7. Тема вірша «Зимова ніч», одна із провідних тем творчості. (кохання.)

8. Роман, за який автор зазнав гонінь,— «Доктор... (Живаго)».

9. Місто, де народився Пастернак. (Москва.)

Ключове слово: Пастернак.

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ.

МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

— У вірші «В житті я хочу до всього...» («В усьому хочеться дійти...») Пастернак звертається до творів польського композитора Фридерика Шопена і стверджує, що музика для його ліричного героя є ще одним засобом дійти «до сенсів»: «До сутності всіх днів моїх, / До їх причини / Та до незнаних берегів, / До правд глибини»1. Тож пропоную приєднатися до Бориса Леонідовича й піти вслід за ним, щоб відчути музику слова, музику природи та музику пристрасті, які разом становлять філософію життя, філософію пізнання світу.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку й епіграф до нього.)

ІV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Теорія літератури (запис до зошитів)

Філософська лірика — поезія, спрямована на філософське осмислення світу, людини, є виявом філософських поглядів ліричного героя. Філософська лірика і філософія мають спільний предмет осягнення — загальні закономірності життя, природи, розвитку суспільства; проте наука базується на узагальненнях логічного порядку, а поезія — на асоціативних роздумах. Характерні особливості філософської лірики: художня настанова на пізнання сутнісних проблем буття, часу і простору; превалювання узагальнених образів; медитація як спосіб ліричного осмислення дійсності.

2. Аналізування поетичних творів

(Учні декламують та аналізують вірш Б. Л. Пастернака «В житті я хочу до всього...».)

Учитель. Ліричний герой у віршах Пастернака — здебільшого сам поет. Не випадково його поетична мова насичена душевними переживаннями, почуттями, пристрастю, притаманними саме Пастернаку. Це своєрідні роздуми про сенс людського життя, про одвічне та тлінне, про Зло і Добро, про Землю і Космос. Роздуми про природу, мистецтво, про таємницю народження поезії та аналіз внутрішніх душевних колізій; це прагнення поета сягнути серцевини та кореня речей, які він уважав особливо вагомими й важливими.

(Учні декламують та аналізують вірш Б. Л. Пастернака «Гамлет».)

1 Тут і далі: цитати з вірша Б. Л. Пастернака «В житті я хочу до всього...» наведено у перекладі Олесі Райської.

Ліричний герой поезії «Гамлет» усвідомлює також трагедію доби, за якої живе, і те, що він, можливо, єдиний намагається боротися з неправдою, але, незважаючи на це, готовий іти обраним шляхом до кінця. Роздуми ліричного героя непрості. Початок (зачин) одразу являє читачеві людину, яка потрапила на перехрестя історії та намагається усвідомити минуле та сучасне, прагне віднайти не тільки зміст власного життя, а й сенс буття світу. В основній частині вірша відчуваємо напружену боротьбу, що відбувається у його душі та завершується перемогою внутрішньої свободи над трагедією реальності, нездоланного духу над мороком смерті. Кульмінацією конфлікту, що зосереджується в душі особистості, є остання строфа: ліричний герой дійшов висновку, що світ фарисейства йому чужий, він почувається самотнім у навколишній дійсності, проте не відмовляється від власних моральних принципів. Відчуваємо пафос перемоги людини над собою і водночас трагедію невідворотності долі. Доля ліричного героя поезії «Гамлет» багато в чому нагадує долю автора.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ

ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Творчо-аналітична робота (запис до зошитів)

- Колективно складіть схему «Еволюція поезії Б. Л. Пастернака».

Очікуваний результат

Еволюція поезії Б. Л. Пастернака

2. Інтерактивний прийом «Відкриті думки у колі»

- Чим, на вашу думку, є поезія Б. Л. Пастернака?

- Що саме для вас означають вірші цього поета?

VІ. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Узагальнювальне слово вчителя

— Доля Пастернака була однією з найдивовижніших у літературі: вижити в роки сталінських репресій, пережити самотність у Передєлкіно, отримати Нобелівську премію, стати завдяки «Доктору Живаго» відомим на весь світ, так любити свою Батьківщину, як він, і отримувати ляпаси від «своїх». Але Пастернак був сильною людиною. Він вистояв і тепер не поспішає відходити у Вічність.

2. Поетична хвилинка

(Учні декламують улюблені поетичні твори Б. Л. Пастернака за власним вибором (за наявності часу).)

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: написати твір-роздум за темою «Свіча горіла на столі...».

Випереджальне (індивідуальне, для 5 учнів): підготуватися до уроку позакласного читання за темою «Найвидатніші явища зарубіжної поезії першої половини ХХ ст.», бути готовими організувати роботу в групах.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.