Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Контрольна робота за темою «Шедеври європейської лірики першої половини XX ст.» (різнорівневі завдання)
Росія
Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (систематизовані й узагальнені знання з теми «Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.»; творче мислення; писемне мовлення; гуманістичний світогляд; уміння аргументувати власну точку зору);

■ ключові (інформаційну: уміння систематизувати здобуті знання та критично їх осмислювати; загальнокультурну: прагнення досягти високого результату).

Тип уроку: урок контролю й корекції знань, творчих умінь і навичок.

Обладнання: картки із завданнями (2 варіанти).

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Інструктаж щодо виконання контрольної роботи

2. Виконання контрольної роботи І варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Одна з найвизначніших течій авангардизму:

а) сюрреалізм;  б) імажизм;

в) дадаїзм;   г) футуризм.

2. Течія в російській літературі, яку представляли Андрій Бєлий, О. Блок, С. Соловйов:

а) Імпресіонізм;  б) футуризм;

в) символізм;  г) акмеїзм.

3. Авангардистський поет, якого називали «поетичним Ґарґантюа», що важко пристосовується до людських критеріїв:

а) Р. М. Рільке;  б) Ґійом Аполлінер;

в) Ш. Бодлер;  г) Поль Елюар.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Російський поет Срібної доби, який перебував поза будь-якими літературними угрупуваннями:

а) М. Цвєтаєва;  б) О. Блок;

в) В. Маяковський; г) Б. Пастернак.

5. Письменник-модерніст, який зажив репутації «пророка минулого» й «Орфея ХХ ст.»:

а) Ґійом Аполлінер; б) А. А. Ахматова;

в) Р. М. Рільке;  г) В. Маяковський.

6. Поетеса, яку називали російською Сапфо:

а) М. Цвєтаєву;  б) З. Ґіппіус;

в) О. Телігу;  г) А. Ахматову.

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. Якою поетичною новацією ознаменований паризький період життя Р. М. Рільке?

а) Привнесенням містичного струменя в поезію;

б) розроблянням жанру «вірша-речі»;

в) використанням зашифрованої символіки;

г) створенням скульптурно-об’ємних і пластичних образів.

8. Поетичний світ В. Маяковського характеризують:

а) ідея добровільного принесення себе в жертву майбутньому оновленню світу;

б) загальна настанова на «пізнання світу через біль»;

в) акцентування психологічної деталі, через яку розкрито характер або сутність ситуації;

г) дух оновлення поетичного слова, образу, рядка, рими і ритму;

д) передчуття катастрофи, апокаліптичні настрої.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

9. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (одне за вибором).

а) Коли Орфей може припинити бути Орфеєм (за поезією р. М. Рільке)?

б) Який ще підтекст, крім психологічного, є в представлених у поемі А. Ахматової «Реквієм» образі матері й сина?

в) Який поетичний твір європейської лірики першої половини ХХ ст. вас найбільше вразив? Відповідь аргументуйте.

II варіант

Початковий рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

1. Найвизначніші течії в російській літературі Срібної доби:

а) імпресіонізм, дадаїзм, сюрреалізм;

б) експресіонізм, імажизм, герметизм;

в) символізм, акмеїзм, футуризм;

г) імпресіонізм, поетизм, футуризм.

2. Авангардистська течія, яка дала поштовх до розвитку в кіно тієї лінії, що трансформувалася у так звані фільми жахів:

а) сюрреалізм;    б) експресіонізм;

в) футуризм;  г) імажизм.

3. Художній напрям світової літератури кінця ХІХ — початку ХХ ст., у творах представників якого речі матеріального світу перетворювалися на знаки вічних ідей, що перебувають поза межами земної реальності:

а) соцреалізм; б) символізм;

в) натуралізм;  г) імпресіонізм.

Середній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

4. Твір Ґійома Аполлінера, що став поетичною емблемою Першої світової війни:

а) «Єресіарх»;  б) «Зона»;

в) «Зарізана голубка й водограй»; г) «Міст Мірабо».

5. Символічне значення образу Незнайомої з однойменного вірша О. Блока:

а) вічного страждання; б) недосяжної мрії;

в) ідеальної краси; г) Вічної Жіночності.

6. Один із визначних поетичних циклів Р. М. Рільке:

а) «часослов»; б) «життя Марії»;

в) «сонети до Орфея»; г) «Книга картин».

Достатній рівень (кожна правильна відповідь — 1 бал)

7. жанри творчості В. Маяковського:

а) вірші, поеми, сатиричні п’єси; б) сонети, оди, мелодрами; в) притчі, балади, інтермедії; г) елегії, байки, трагедії.

8. Ознаки, характерні для поетичного світу Ґійома Аполлінера:

а) прагнення наблизити поезію до візуальних видів мистецтв, створення каліграм;

б) відтворення містичної єдності Бога, янголів, людини, природи, речей;

в) політематичність (наявність і синхронний розвиток у творі багатьох тем);

г) змалювання єдиного колообігу життя і смерті, у якому обертаються природа й людство;

д) відтворення світобачення покоління, юність якого понівечила війна.

Високий рівень (максимальна оцінка — 3 бали)

9. Завдання відкритої форми з розгорнутою відповіддю (одне за вибором).

а) Що приховано за начебто звичними та знайомими поняттями у творах Ґійома Аполлінера?

б) Як ви зрозуміли поняття психологізм та поліфонізм щодо творчості А. Ахматової?

в) Який поетичний твір європейської лірики першої половини ХХ ст. вас найбільше вразив? Відповідь аргументуйте.

IV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «Мікрофон»

- Завершіть речення:

■ «Найбільшим своїм досягненням сьогодні я вважаю те, що...»;

■ «Мене сьогодні надихало...»;

■ «Найскладнішим під час тестування для мене виявилося...».

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене за темою «Шедеври європейської лірики першої половини ХХ ст.».

Випереджальне (індивідуальне, для 2-3 учнів): підготувати повідомлення про спільне й відмінне між утопією та антиутопією ХХ ст.