Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Узагальнення й систематизація знань, здобутих у семестрі
Велика Британія
Антиутопія у світовій літературі

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (узагальнені та систематизовані знання про найвидатніші явища світової поезії та прози першої половини ХХ ст.; розвинену пам'ять, аналітичне мислення; уміння визначати характерні ознаки творчості письменників та поетів-модерністів, висловлювати власні судження про них);

■ ключові (уміння вчитися: навички пізнавальної діяльності та критичного мислення; комунікативні: навички спілкування в колективі й толерантне ставлення до думок та почуттів оточуючих; інформаційні: уміння систематизувати здобуті знання та логічно відтворювати їх; загальнокультурні: любов до літератури, повагу до загальнолюдських цінностей; естетичний смак).

Тип уроку: урок узагальнення та систематизації знань.

Основні терміни й поняття: авангардизм, модернізм, символізм, акмеїзм, футуризм, експресіонізм, сюрреалізм, неоромантизм, потік свідомості, гротеск, колаж, утопія та антиутопія.

Обладнання: портрети поетів і письменників, твори яких вивчали впродовж семестру, та ілюстрації до цих творів; цитати з вивчених творів.

Знаєш, чому гарна пустеля? Десь у ній ховаються джерела... А. де Сент-Екзюпері «Маленький принц»

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя

— «Допоки взуття не зноситься, ми ним користуємося, коли ж воно стопчеться, ми закинемо його на горище і купимо інше. Чому не вимагати того самого від мистецтва? Якщо воно вже застаріло й припинило слугувати нашим почуттям, викиньмо його на горище. нехай належить історії. Мистецтво, яке сьогодні насправді слугує нам і яке нам саме «за розміром»,— це, безперечно, мистецтво, назване авангардизмом, або новим мистецтвом. стародавнє мистецтво будь-якої доби було, щоб ви й не сумнівалися, для своєї доби новим і кроїлося, як і сучасне, за мірками і за законами гармонії тих людей, які ним користувалися... Якою б щирою не була наша повага до померлого пращура, час з’ясувати: доколи ми тягтимемо на плечах його труп і потерпатимемо від усіх стадій розкладу? Поховаймо ж його зрештою з усіма почестями й збережімо найкращі спогади...» — так висловився Сальвадор Далі під час промови на мітингу в Сіджесі (Іспанія) 1928 року. Ми вже перегорнули чимало книжкових сторінок, що стали світовою класикою, тож пропоную пригадати їх та митців, які написали ці твори. (Учні занотовують до зошитів тему уроку.)

ІІІ. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Літературний диктант

- Течія, до якої можуть належати твори, де оспівано мужність, подвиг, романтику пригод; для сюжету характерні напруженість, елементи небезпеки, боротьби; відбуваються таємничі або надприродні події,— це... (неоромантизм).

- Абсолютизація суб’єктивного засобу зображення світу є характерною ознакою. (модернізму).

- Екстремальна форма внутрішнього монологу, що імітує безпосередню передачу хаотичного мислення людини, має назву. (потік свідомості).

- Тип художньої образності, який ґрунтується на примхливому поєднанні фантастичного і реального, прекрасного і потворного, трагічного і комічного,— це… (гротеск).

- Прийом включення за допомогою монтажу в твори літератури різностильових об’єктів або тем для посилення естетичного ефекту має назву. (колаж).

- Автоматичне письмо було засадничим принципом поезії авангардистської течії, яка носить назву… (сюрреалізм).

- Авангардистська течія, яка дала поштовх розвитку в кіно лінії, що трансформувалася у так звані фільми жахів,— ... (експресіонізм).

- Найвизначніші течії в російській літературі Срібної доби — це... (символізм, акмеїзм, футуризм).

- Андрій Бєлий, О. Блок, В. Соловйов представляли в російській літературі течію... (символізм).

- Зображення в художній літературі чи кінематографі небезпечних наслідків, пов’язаних з експериментами над людством задля його «поліпшення», певних, часто принадливих соціальних ідеалів — це... (антиутопія).

2. Інтерактивна вправа «Хто є хто?»

(Учитель по черзі демонструє портрети поетів та письменників. Учні називають зображених, стисло розповідають, які твори написала ця людина або чим вона уславлена.)

3. Інтерактивна вправа «Упізнай твір»

(Учитель цитує фрагменти вивчених творів. Учні називають автора, твір, образ або епізод, якого стосується цитата.)

4. Інтерактивний прийом «Наскельний малюнок»1

Методичний коментар. Основою інтерактивного прийому «Наскельний малюнок» є досвід первісних людей, які на стінах печер зображували тварин, предмети, сцени з життя. Учитель пропонує учням зобразити тільки один елемент, що символізує конкретний художній твір (художній образ тощо).

Розробляючи анкети з питаннями та заповнюючи їх, учень має змогу розкрити своє бачення проблематики твору (літературного образу, художньої манери автора тощо).

5. Презентування учнями результатів роботи

ІV. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

1. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

- Як ви розумієте слова, що є епіграфом до нашого уроку?

(Учні занотовують до зошитів епіграф до уроку.)

2. Творча робота (запис до зошитів)

- Напишіть літературний етюд за одним із запропонованих слів.

Слова для етюдів: почуття, людина, стиль, кохання, самотність, духовність, відповідальність.

Методичний коментар. Учитель пропонує учням кілька слів, із-поміж яких кожен школяр має обрати одне. До обраного слова-теми одинадцятикласники добирають по 3 слова-асоціації, а на основі дібраних слів складають 3 пов’язані за змістом речення. Охочі можуть зачитати перед класом складені етюди.

V. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Для всіх: повторити вивчене впродовж І семестру.

Випереджальне (індивідуальне, для охочих): підготувати повідомлення про Другу світову війну та її наслідки, рух Опору в Європі, життя та творчість Б. Брехта.

1 Або складання анкет — за вибором учнів.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.