Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019


Література й інтернет-ресурси

1. «Алхімія слова» Яна Парандовського — енциклопедія таємниць творчості митця [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://h.ua/story/52003.

2. http://biografiya.com.ua.

3. http://lessons.com.ua.

4. http://www.ukrlib.com.ua/books-zl/book.php.

5. http://www.zarlit.com/author/index.html.

6. M. A. Булгаков и Н. В. Гоголь. рукописи не горят! [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bioserge.narod.ru/bulgakov.html.

7. Виленкин В. В. В сто первом зеркале / В. В. Виленкин. — М., 1987.

8. Галинская Н. Л. Загадки известных книг / И. Л. Галинская. — М., 1986.

9. Драматичне і комічне у романі Булгакова «Майстер і Марґарита» [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http:// moyaosvita.com.ua/literatura/dramatichne-i-komichne-u-romani- bulgakova-majster-i-margarita.

10. Жирмунский В. М. Творчество Анны Ахматовой / В. М. Жирмунский. — л., 1973.

11. Зарубіжна література : хрестоматія-посібник. 11 кл. / укладач Є. В. Волощук. — Донецьк, 2003.

12. Зарубіжна література. 11 кл. : хрестоматія / упорядник І. Л. Столій. — Х., 2003.

13. Зарубіжні письменники : енциклопедичний довідник : у 2 т. / ред. Н. Михальська, Б. Щавурський. — Т., 2005.

14. Затонский Д. В. Модернизм и постмодернизм / Д. В. Затонский. — X., 2000.

15. Історія світової літератури [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://www.ae-lib.org.ua/lithistory.htm.

16. Карельський А. лекція про творчість Франца Кафки / А. Карельський // Іноземна література. — 1995. — № 8.

17. Кафка Франц. Твори : оповідання, романи, листи, щоденники / Франц Кафка ; передм. Д. Затонського. — К., 2012.

18. Ковбасенко Ю. І. Біографія письменника і викладання літератури / Ю. І. Ковбасенко // Зарубіжна література в навчальних закладах. — 2001. — № 10.

19. Куцінко О. Г. Зарубіжна література. 11 кл. рівень стандарт і академічний рівень / О. Г. Куцінко. — Х., 2017.

20. Куцінко о. Г. Професійний довідник учителя літератури / О. Г. Куцінко. — Х., 2012.

21. Куцінко О. Г. Усі уроки зарубіжної літератури. 9 кл. / О. Г. Куцінко. — Х., 2010.

22. Літературознавчий словник-довідник / за ред. Р. Т. Гром’яка, Ю. І. Коваліва, В. І. Теремка. — К., 2007. — (Серія «Nota bene»).

23. Мелик-Пашаев А. А. Современный словарь-справочник по искусству / А. А. Мелик-Пашаев. — М., 1999.

24. Роман-антиутопія ХХ століття [Електронний ресурс]. — режим доступу: http://pidruchniki.com/18340719/literatura/ roman-antiutopiya_stolittya.

25. Скуратовский В. Миф о Джордже Оруэлле / В. Скуратовский // Всесвіт. — 1988. — № 4.

26. структура твору «Майстер і Марґарита». Роман в романі [Електронний ресурс]. — Режим доступу: http://svitova. at.ua/publ/svitova_literatura_i_pol_xx_st/rosijska_literatura_ mikhajlo_bulgakov/struktura_tvoru_majster_i_margarita_quot_ roman_v_romani_1928_1940/32-1-0-84.

27. Тур В. Авангардистські та модерністські тенденції в поезії ХХ ст. Ґ. Аполлінер як поет-авангардист. Поезії «Міст Мірабо» та «Зарізана голубка й водограй» / В. Тур // Зарубіжна література. — 2009. — № 36.

28. Українська літературна енциклопедія : у 5 т. / редкол.: І. О. Дзеверін (відповід. ред.) та ін. [електронний ресурс]. — Режим доступу: http://izbornyk.org.ua/ulencycl/ule.htm.

29. Український Володимир Маяковський [електронний ресурс]. — режим доступу: http://volyntimes.com.ua/news/418.

30. Урнов д. М. Дж. Джойс и современный модернизм / Д. М. Урнов // Современные проблемы реализма и модернизма ; под. ред. А. С. Мясникова. — М., 1965.

31. Утехин н. П. «Мастер и Маргарита» М. Булгакова : Об источниках действительных и мнимих / Н. П. Утехин // русская литература. — 1979. — № 4.

32. Философское кредо «Мастера и Маргариты» Булгакова и учение Сковороды [електронный ресурс]. — режим доступа: http://school-essay.ru/filosofskoe-kredo-mastera-i-margarity-bulgakova-i-uchenie-skovorody.html.

33. Філософсько-етична проблематика роману М. Булгакова «Майстер і Марґарита» [Електронний ресурс]. — режим доступу: https ://www.ukrlib.com.ua/tvory-zl/printit.php?tid=6196.

34. художні особливості поезії Володимира Маяковського [ЕЛЕКТРОНний ресурс]. — режим доступу: http://www.school-essays.info/ xudozhni-osoblivosti-poezi %D1 %97-volodimira-mayakovskogo.

35. Червинская О. В. Акмеизм в контексте Серебряного века и традиции / О. В. Червинская. — черновцы, 1997.

36. Шевченко Н. В. Зарубіжна література : практичний довідник / Н. В. Шевченко, О. О. Косогова. — Х., 2009.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.