Усі уроки зарубіжної літератури. 11 клас. Профільний рівень + рівень стандарту. I семестр - О. Г. Куцінко 2019

Йоганн Вольфґанґ Ґете. Віхи життя та значення діяльності Й. В. Ґете для світової культури. Історія створення трагедії «Фауст». Особливості композиції. Проблематика. Жанрова своєрідність твору
Німеччина
Золоті сторінки далеких епох

Мета — формувати компетентності:

■ предметні (розуміння особливостей німецького Просвітництва; знання основних етапів життєвого і творчого шляху Й. В. Ґете; уміння аналізувати особливості композиції трагедії «Фауст»);

■ ключові (уміння вчитися: прагнення літературної освіченості з метою саморозвитку; математичну: уміння виокремлювати головну та другорядну інформацію; комунікативну: навички ефективної роботи в парі й колективі; інформаційну: уміння самостійно опрацьовувати джерела інформації та виступати з повідомленнями, розвинену увагу та вміння слухати; загальнокультурну: прагнення збагатити свій світогляд).

Тип уроку: урок опанування нових знань і формування на цій основі вмінь та навичок.

Основні терміни й поняття: Просвітництво, трагедія.

Міжпредметні зв'язки: історія, мистецтво (художня культура).

Обладнання: портрет Й. В. Ґете, трагедія Й. В. Ґете «Фауст» (видання різних років).

Життя і поезія не розпадаються в нього на два окремі світи: його життя було його поезією, його поезія була його життям...

І. Тургенєв

ПЕРЕБІГ УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ МОМЕНТ

ІІ. АКТУАЛІЗАЦІЯ ОПОРНИХ ЗНАНЬ

Перевірка домашнього завдання

(Охочі презентують складені вдома ґрона за темою «Німецьке Просвітництво».)

ІІІ. ОГОЛОШЕННЯ ТЕМИ Й МЕТИ УРОКУ. МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Слово вчителя. Робота з епіграфом до уроку (запис до зошитів)

— 28 серпня 1749 року у Франкфурті-на-Майні у 18-річної дружини імперського радника Катаріни Елізабет Текстор-Ґете народилася дитина без ознак життя. Упродовж тривалого часу бабуся розтирала груди новонародженого вином, доки не пролунав довгоочікуваний крик немовляти. Якщо народження людини пов’язане з міфом, то міф її народження пов’язаний із вибором: вона знає, що її місія в цьому світі значна, а тягар відповідальності невимовно важкий.

Саме так прийшов у життя видатний німецький і європейський поет та просвітник Йоганн Вольфґанґ Ґете, про життя і творчість якого російський письменник Іван Тургенєв сказав: «Життя й поезія не розпадаються в нього на два окремі світи: його життя було його поезією, його поезія була його життям...» (звернення до епіграфа до уроку). Сьогодні ми розпочнемо знайомство з обома світами Й. В. Ґете: життям та поезією, які, подібно до граней кристалів, вражають своїми розмаїттям та красою.

(Учні занотовують до зошитів тему уроку й епіграф до нього.)

IV. РОБОТА НАД ТЕМОЮ УРОКУ

1. Повідомлення учнів за випереджальним домашнім завданням

Очікуваний зміст повідомлення

Йоганн Вольфґанґ Ґете, видатний німецький поет, мислитель і вчений, народився 28 серпня 1749 року у Франкфурті-на-Майні у заможній родині (дід Ґете був головним суддею та старшиною міста, а батько мав титул імперського радника). Дитинство майбутнього поета минуло в рідному місті, де він здобув добру освіту. Продовжив навчання у Лейпцизькому та Страсбурзькому університетах. У Страсбурзі Ґете стає членом літературного гуртка «Буря і натиск», мріє про нове німецьке мистецтво, вільне від іноземних впливів, про об’єднання держави. 22-річним захистив дисертацію та здобув ступінь ліценціата. Вірші почав писати ще в дитинстві. Ліричні поезії, драми й особливо роман «Страждання юного Вертера» (1774) рано зробили ім’я Ґете відомим. В юнацькі роки починає працювати над «Фаустом».

Йоганн Вольфґанґ Ґете

1775 року 18-річний герцог Карл Авґуст Саксен-Веймарський запросив 26-річного поета до себе на службу. Ґете став таємним радником і членом державної ради, упродовж 3 років очолював кабінет міністрів, керував військовими і державними справами. Згодом зосереджується на заняттях природничими науками, пише ґрунтовні праці, художні твори. Велетенський літературний доробок поета становлять 143 томи, що містять зокрема 3150 віршів.

Після 1788 року Ґете віддаляється від громадського життя як від чогось дріб’язкового й суєтного і присвячує себе особистому та творчому вдосконаленню. Сенс життя поет убачав у тому, щоб розвинути в собі творчі здібності, подарувати людям частку своєї духовності. Творчість він уважав вищою властивістю людини. У цей період почалася його дружба з Міллером. Ґете стає директором Веймарського придворного театру і ставить на сцені п’єси Шекспіра, Лессінґа, Міллера, а також власні. Він працював навіть у важкі часи наполеонівської окупації, понад 13 років був меценатом Веймарської кунсткамери.

Ґете захоплювався не лише літературою: він багато часу приділяв природничим наукам, таким, як ботаніка, зоологія, анатомія, геологія, оптика; коло його інтересів охоплювало також музику й малювання. У людині поет та мислитель цінував цілеспрямований характер. Він писав: «Для людини по-справжньому існує лише одна біда — коли її захоплює ідея, що не має жодного відношення до справжнього життя або ж відволікає від праці».

Друга половина життя поета сповнена творчої активності. Він очолював Єнський університет, вивчив 6 мов, грав на клавесині та флейті, малював, танцював, фехтував, їздив верхи. Його будинок став місцем паломництва освічених шанувальників мистецтва та науки. 1827 року Ґете обрали почесним членом ради Харківського університету. Він зробив значний внесок у розвиток медицини, ботаніки, орнітології, мінералогії, педагогіки, історії, етнографії. Єдина таїна світу, непідвладна ані розуму, ані уяві людини, на його думку,— це таїна сонячного світла. Ґете оголосив себе відданим сонцепоклонником.

Навесні 1832 року Ґете сильно застудився і 22 березня помер. Коли вже пульс зник, його права рука неначе намагалася щось написати у повітрі. Похований у Веймарі в одному склепі із Шиллером.

- Що з почутого найбільше вам запам’яталося або вразило?

2. Слово вчителя з елементами бесіди (запис до зошитів)

— Трагедія «Фауст» Ґете — один із найвизначніших творів світової літератури.

Історія створення. «Фауст» — найвище досягнення Ґете. Ще замолоду поет захопився середньовічною легендою про мага й чародія Фауста, якому в його нечестивих заняттях допомагав чорт, за що забрав потім його душу в пекло. Свою душу Фауст мусить віддати в обмін за земну мудрість. Та істина, яку проповідували авторитети давніх часів і яку містять святі книги, не задовольняє вченого. Для того щоб осягнути істину буття, Фауст прагне заглибитися в саме життя. У Фаусті драматург відкрив привабливі риси: ренесансну допитливість розуму, прагнення осмисленого життя.

Сюжет про вченого-мага Ґете поєднав з іншим, досить поширеним у творчості штюрмерів сюжетом: палко закоханий юнак спокушає юну, недосвідчену дівчину, яка завагітніла від нього, а він малодушно кидає її напризволяще. Поет знайшов спосіб, як поєднати ці два сюжети: Мефістофель (чорт) омолоджує вченого. Персонажами твору Ґете є Бог, чорт, людина, нечиста сила. Однак тема виявилася занадто складною для молодого поета, і він припинив працювати над рукописом. Майже за 25 років він повертається до нього: «Фауст» стає головним змістом творчого життя Ґете.

- Занотуйте до зошитів джерела, із яких Ґете запозичив сюжет «Фауста».

Очікуваний результат

Джерела трагедії «Фауст» Й. В. Ґете:

■ народні легенди про мандрівного лікаря, чарівника, чорнокнижника;

■ поширений у творчості штюрмерів сюжет — юнак спокушає юну дівчину та кидає її;

■ Біблія, Книга Іова (легенда про праведника, якого спокушав Сатана з дозволу Бога).

Особливості композиції твору. У завершеному вигляді твір містить «Присвяту», «Театральний вступ», «Пролог на небі» та дві частини. Першу частину завершено 1806 року, другу — 1831-го.

Трагедію відкривають два прологи. Перший із них — «Пролог у театрі» — бесіда поета, актора і директора. Троє співрозмовників — це ніби три сторони самого автора. Поет мріє про високу мету; актор закликає сміливіше черпати із самого життя, щоб залучити серця людей; директор представляє ділову практичну сторону, він бачить речі без прикрас, від балачок закликає перейти до справи, до реального здійснення на сцені високих поетичних задумів. Другий пролог — «Пролог на небі». У ньому беруть участь Господь, Архангели Рафаїл, Михаїл, Гавриїл, згодом Мефістофель. Пролог відкривається гімном могутній природі, одвічному руху й одвічній гармонії, гімн Сонцю й Землі, а завершує суперечка Бога та Мефістофеля щодо сутності людини.

У першій частині твору розкрито історію кохання Фауста та юної городянки Марґарити (Ґретхен). У своїх почуттях закохані цілком довіряються природі. Для Фауста природа, кохання, щастя, Бог — нероздільні. Але природа не лише велична й прекрасна, вона суперечлива і таємнича. Щасливе та прекрасне на початку кохання зрештою завершується трагічним фіналом.

Друга частина твору нагадує мандри дивовижними островами. Тут Фауст намагається осягнути нове й дивне для нього життя і взяти в ньому посильну участь. Проживши друге життя, Фауст підбиває його підсумки. Він пересвідчився у найвищій цінності реального буття та діяльності життя людини та розуміє, що мусить передати пізнану істину нащадкам, тобто втілити її у формах культури, наприклад побудувати місто. Фауст також зрозумів, що людину виправдовують висока мета, невтомна праця, активність душі й одвічна боротьба за життя й волю. За це Фауст дістає на небі повне прощення.

- Що ви можете сказати про особливості композиції «Фауста»?

Зробіть висновок.

Очікуваний результат

Особливості композиції «Фауста» Й. В. Ґете:

■ 2 прологи (зав’язка);

■ 1-ша частина — 25 сцен (1806) — не поділена на дії, як того вимагає форма драматичного жанру;

■ 2-га частина — 5 дій (1825-1831) — забагато для драматичного твору.

Висновок: несценічна п’єса.

V. УЗАГАЛЬНЕННЯ Й СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ЗДОБУТИХ ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК

1. Ідейно-тематичне аналізування літературного твору

- Як визначено жанр «Фауста» Й. В. Ґете на 1-й сторінці твору?

Пов’яжіть жанр із тематикою твору.

(Після обговорення результатів роботи учнів відбувається узагальнення.)

Очікуваний результат

«Фауст» Й. В. Ґете

2. Робота з епіграфом до уроку

- Як ви розумієте слова І. Тургенєва про Й. В. Ґете, що є епіграфом до нашого уроку?

VI. ПІДБИТТЯ ПІДСУМКІВ УРОКУ. РЕФЛЕКСІЯ

Інтерактивний прийом «незавершене речення».

- Завершіть речення: «Сьогодні на уроці мене здивувало (дало змогу дізнатися, відчути, уявити)...».

VІІ. ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

Прочитати трагедію Й. В. Ґете «Фауст» (обов’язково — І частину та закінчення ІІ частини), скласти схему сюжетної лінії твору; повторити значення термінів трагедія, драма (упорядкувати словнички1).

1 Власні словнички літературознавчих термінів учні ведуть упродовж усього терміну навчання в школі.На нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.