Легенди і міфи народів світу. «Походження вогню» (легенда індіанців ковичан) - ПРО ЧУДЕСА ЧИТАЙМО - 4 КЛАС

Розробки уроків - Зарубіжна література 2-4 класи

Мета: дати учням уявлення про легенди, причини їх появи; ознайомити із легендою індіанців ковичан; відпрацьовувати навички роботи з книгою (визначати головну думку прочитаного, добирати потрібну інформацію); розвивати творчу уяву, зв'язне мовлення; виховувати повагу до історичної спадщини.

Обладнання: мапа світу; картки для контролю техніки читання; підручник*; робочий зошит**.

ХІД УРОКУ

I. Організаційний момент

II. Мотивація навчальної діяльності

1. Гра «Читай за хвилькою»— Прочитайте вислів по хвильках.

— Як ви розумієте цей вислів В. Сухомлинського?

2. Гра «Збери слова»

— У кожного народу здавна існує культура усного слова, усна література.

Усну народну творчість називають фольклором.

— Які причини появи творів фольклору?

— Колобок роз’єднав і переплутав назви фольклорних творів. Щоб їх відновити, потрібна ваша допомога.

Правильно об’єднавши частини слів, ви зможете прочитати ці назви.


image31


— Запишіть віднайдені вами назви фольклорних жанрів.

— Народні сказання, невеликі за обсягом, про події, факти, людей, оповиті казковістю, фантастикою, називаються легендами.

III. Повідомлення теми й мети уроку

— Легенди виникли в прадавні часи. У сиву давнину люди намагалися пояснити різні явища природи, виникнення світу під впливом надприродних сил чи істот — богів, здатних захистити і врятувати людей. Саме слово «легенда» прийшло до нас із латинської мови, його первісне значення — «те, що належить прочитати». Справа в тому, що з прийняттям християнства для служби в церкві відзначали найцікавіші уривки з Біблії, які слід було прочитати. Ці місця й були легендами. На відміну від казок, легенди не мають традиційних зачинів.

Інколи вони починаються словами: «було це давно», «колись давним-давно». Ці твори мають повчальний висновок.

На сьогоднішньому уроці ми прочитаємо легенду індіанців ковичан «Походження вогню».

IV. Опрацювання легенди «Походження вогню»

1. Первинне слухання твору (виразне читання вчителем)

— Чому плем’я ковичан відчуло потребу вогню?

2. Словникова робота

Читання «пірамідок» слів з дошки.

бік

він

їли

бігти

тільки

треті

відмовляв

повинні

нікому

горихвістка

поквапилися

одноплемінники

— Прочитайте слова, правильно їх наголошуючи.

— Прочитайте слова в алфавітному порядку.

— Яке слово найдовше? Яке — найкоротше?

— Поясніть значення слів «поквапилися», «одноплемінники».

3. Аналіз змісту твору з елементами вибіркового читання

— Як жило плем’я ковичан у далекі часи? Зачитайте перший абзац.

— Що примусило індіанців будувати собі домівки?

— Яку звістку принесла Горихвістка, прилетівши до стійбища?

— Що, за словами Горихвістки, мав дати людям вогонь?

— Прочитайте, які дві умови поставила жителям племені пташка.

— Розкажіть, куди полетіла Горихвістка.

— Чому люди поверталися назад?

— Якого іспиту вони не склали?

— Чому пташка не дала вогню найвитривалішому чоловікові?

— Кому пташка подарувала вогонь? За що?

— Чи схвалюєте ви вибір пташки?

4. Вправи на розвиток швидкості читання

— Зіставте з текстом подані твердження і скажіть «так» чи «ні».

• Ковичани в далекі часи їли м’ясо сирим. (Так)

• 3 роками ставало дедалі тепліше. (Ні)

• Вогонь отримав найвитриваліший. (Ні)

• Горихвістка довірила вогонь молодій жінці. (Так)

5. Гра «Хто швидше?»

Учитель називає слова-«блискавки», а учні мають знайти в тексті відповідні прикметники.

Часи (далекі), вогонь дістанеться найбільш (терплячому і витривалому), за пташкою бігли (старі і молоді), у стійбищі залишилися (немічні), полум’я (яскраве).

6. Робота за ілюстрацією «Горихвістка». Словесне малювання

— Яку ілюстрацію ви створили б до цієї легенди?

V. Підсумок уроку

— Як ви вважаєте, чи тільки про появу вогню розповідає ця легенда?

— Чого навчає цей твір?

— Яка головна думка твору?

— Які взаємини між людьми шанують ковичани?

______________­______________­______________­______________­_____

* Мовчун А. І., Харсіка Л. І. Зарубіжна література. 4 клас: Навчальний посібник. — К. : АВДІ, 2009.

** Мостіпака Н. В., Парфутко Н. Т., Смірнова Л. О. Зарубіжна література. 4 клас. Робочий зошит-посібник (за програмою А. І. Мовчун). — X. : Вид. група «Основа», 2012.— 80 с.