ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ КЕРОЛЛА

ОСОБЛИВОСТІ ХУДОЖНЬОЇ МОВИ КЕРОЛЛА

Зарубіжна література 5 клас розробки уроків

Мета: розкрити особливості художньої мови письменника в повісті-казці «Аліса в Країні Див»; розвивати вміння і навички роботи з оригіналом і художнім перекладом; виховувати любов до художнього слова.

Обладнання: картки і скриньки, ілюстрації до твору.

Таблиця множення — ще не аґрумент...

Аліса сама до себе

Хід уроку

I. Підготовка до сприйняття навчальної теми

Слово вчителя.

Як відомо, Льюїс Керролл захоплювався вивченням математик і мови. Він був одним із найшановніших професорів коледжу Крайст-Черч Оксфордського університету. Проте, як справжній науковець, він розумів, що коли людина тільки дотримується певних догм, правил і ніколи не відступає від них, вона перестає творити й вільно мислити. «Усі великі відкриття, — писав Льюїс Керролл, — відбуваються тоді, коли людина йде не тим шляхом, яким йдуть усі, а шукає власний, коли вона знаходить рішення, що суперечать усталеним нормам». Це знайшло відбиток і в повісті «Аліса в Країні Див». У художній мові цього твору повною мірою виявився талант її автора, котрий з допомогою цікавої гри навчив багато поколінь дітей вільно мислити і вчитуватися в кожне слово, а відповідно - краще його розуміти. Тож спробуємо і ми вчитатися в текст «Аліси в Країні Див». Прислухаємося, якою мовою говорить Аліса і персонажі, що її оточують. Спробуємо вчитатися в текст оригіналу і українського перекладу книжки.

II. Оголошення теми, епіграфа уроку

III. Формування нових знань і способів дії

1. Словникова робота.

Абракадабра - будь-яке незрозуміле слово або набір слів, позбавлений значення.

Абсурд - те, що суперечить здоровому глузду; незвичайний, дивний випадок або явище, яке не має сенсу.

Каламбур - літературний прийом, використання в одному тексті різних значень одного слова або різних слів (словосполучень), схожих за звучанням.

Нісенітниця - щось безглузде, нерозумне, без усякого змісту; дурниця.

2. Творче завдання.

У казковому світі, створеному письменником, немає нічого сталого, правильного. Навіть таблиця множення вже не підкоряється ніяким законам і дає дивні результати: чотири на п'ять - дванадцять, чотири на шість - тринадцять і т.д. «Втім, таблиця множення - ще не аґрумент...». Порушуються не тільки правила мови й математики, але й географічні межі, і тепер столицею Парижа стає Лондон, а Париж - столицею Риму і т.д.

Знайдіть у прочитаних розділах інші приклади порушення усталених норм і правил (мовних, математичних, часових, просторових та ін.). З якою метою автор використовує цей літературний прийом?

- У сьомому розділі письменник використовує давню англійську традицію створення загадок, що не передбачали відгадок. Наприклад, Капелюшник запитує Алісу: «Чим крук схожий на капшук?» («Why is а raven like a writing-desk?»). У такий спосіб автор стверджує те, що не все у світі має логічне пояснення, і те, що не має пояснення, не означає, що цього не існує взагалі.

Знайдіть подібні приклади загадок без відгадок у тексті повісті-казки Л. Керролла.

Вигадайте свої загадки без відгадок (щоб у них також була милозвучність, рима на зразок загадки Капелюшника).

Коментар учителя.

Літературна гра словами й смислами з розвитком сюжету стає все цікавішою й веселішою. Ось, наприклад, характерний для казки Льюїса Керрола прийом перестановки слів у реченні в 7 розділі. «Я завжди думаю! - поквапливо сказала Аліса. - Принаймні... принаймні кажу, що думаю. Зрештою, це одне й те саме!» А Капелюшник заперечив: «Аніскілечки!.. Ти ще скажи, ніби: «я бачу, що їм» і «я їм, що бачу» — одне й те саме». А Сонько-Гризун підтвердив: «Ти ще скажи, що «я дихаю, коли сплю» і «я сплю, коли дихаю» — одне й те саме!»

Знайдіть у творі подібні приклади мовної гри.

Придумайте українською (або англійською) мовою свої приклади перестановки слів у реченнях зі зміною смислу.

Робота з фрагментами оригіналу і перекладом 7 розділу

Перекладач В. Корнієнко прекрасно відтворив засобами української мови казковість та ігрову атмосферу повісті «Аліса в Країні Див». Однак деякі англійські слова й вирази, що зустрічаються в тексті оригіналу, не мають точних відповідників, але перекладач все ж таки зумів знайти в українській мові близькі до оригіналу засоби художнього перекладу.

Оригінал

Переклад

treacle - патока, що використовується в кондитерських виробах»

меляса (рос. меласса; англ. molasses, blackstrap; нім. Melasse) — солодка тягуча рідина, що утворюється при виробленні цукру з буряків

«What did they draw?» said Alice...

«Treacle», said the Dormouse... ...» But І don't understand. Where did they draw the treacle from?» «You can draw water out of a water-well», said the Hatter; «so 1 should think you could draw treacle out of a treacle-well — eh, stupid?»

— І все ж я не розумію: як вони там жили?

— Як, як? — озвався Капелюшник. —Лизнуть меляси, та й точать ляси .. Второпала, дурненька?

...лизнуть меляси, поточать ляси та й малюють всякі вихиляси — усе, що починається з літери Б.

...that begins with an M, such as mouse-traps, and the moon, and memory, and muchness...

...з літери Б, наприклад, баляндраси, блідий місяць, байдики, багацько...

...and muchness — you know you say things are «much of a muchness» — did you ever see such a thing as a drawing of a muchness!

...До речі, чи траплялося тобі бачити таку штукенцію, як багацько?

Англійське слово draw може використовуватися у значеннях — малювати і тягти, добувати, черпати щось. На цих значення побудована гра словами й смислами.

Англійський вираз «much of a muchness» не можна точно перекласти дослівно. Так англійці говорять про щось дуже схоже, практично однакове. На підставі цієї давньої приказки Льюїс Керрол утворив вираз «а drawing of a muchness», тобто «малюнок множинності», який малювали сестрички. Автор має на увазі багато чогось, що не можна виміряти. В українському перекладі твору В. Корнієнко знайшов гарний відповідник: «Чи траплялося тобі бачити таку штукенцію, як багацької». Хоча «багацько» не є сполученням іменників, як в англійській мові, але він доволі точно відображає зміст оригіналу.

Виразне читання 8 розділу (с. 247—254 під-ручника).

Словникова робота.

Крокет (англ. croquet) - спортивна гра, учасники якої ударами спеціальних молотків з довгою ручкою проводять шари крізь ворота, що розставлені на майданчику в певному порядку. Гра користувалася великою популярністю в XIX столітті серед представників англійської знаті. З Англії крокет поширився в інших країнах.

Робота з підручником (рубрики «Коментарі», «Культура різних народів» — с. 254).

Робота з текстом 8 розділу.

— Поясніть, чому садівники перефарбовують кущ троянд із білого на червоний колір.

— Як поводиться Королева з челяддю, Герцогинею, Алісою?

— Назвіть улюблену фразу Королеви. Чи боїться Аліса Королеву? Доведіть це прикладами з тексту.

— Хто (або що) теж не побоявся Королеви? ' Що стало причиною суперечки Ката, Короля та Королеви? Яку позицію обстоював кожен із них? Що їм порадила Аліса?

Творче завдання (с. 255 підручника).

1. Розкажіть від імені Аліси про гру в Королевин крокет.

2. Що мала на увазі, але не сказала Аліса в розмові з Чеширським Котом? Спробуйте продовжити обірвану фразу Аліси. Чому вона не сказала те, про що думала, і чому Кіт «стишив» голос?

— А як тобі подобається Королева? — запитав Кіт, стишивши голос.

— А ніяк, — відповіла Аліса, — вона так страшенно... — Тут Аліса помітила, що Королева стоїть у неї за спиною, наслухаючи — ...так страшенно вправно грає, що не треба ніякого розуму, аби вгадати, хто переможе.

Робота з текстом 9—10 розділів.

— Скільки разів говорить Герцогиня Алісі про мораль?

— Прочитайте повчання Герцогині. Чи всі з них зрозуміла Аліса? А ви?

— Хто такий Казна-Що-Не-Черепаха? Чому він так називається? Як виглядає?

— Що розповіли Казна-Що-Не-Черепаха і Грифон про шкільну «неуку» Алісі?

— Які шкільні предмети названі в дев'ятому розділі? Що вони означають?

— Що говорять казкові персонажі про вчителів?

— Про які розваги йдеться у десятому розділі? Розкажіть про них.

Виразне читання рубрики «Культура різних країн» в підручнику (с. 255).

Образ Казна-Що-Не-Черепахи укорінений в англійській національній традиції - їсти «черепаховий суп» (Mock Turtle Soup). «Ти вже була в Казна-Що-Не-Черепахи?» — запитала Королева Алісу. «Ні, я навіть не знаю, що воно таке», — відповіла дівчинка. «Це те, з чого роблять зчерепаховий суп», — пояснила Королева. Хоча ця страва називається «черепаховий суп», але насправді її готують не з черепахи, а з телячої голови. Письменник майстерно використав цю давню англійську традицію і створив на її підставі образ казкової істоти з мушлею черепахи та ногами й головою корови. До виразу «Mock Turtle» неможливо дібрати точний український відповідник, але перекладач В. Корнієнко через поєднання несумісних слів відобразив дивну тварину - Казна-Що-Не-Черепаха.

Коментар учителя.

У дев'ятому розділі знов з'являється образ Герцогині, котра в усьому шукає мораль (як певну норму поведінки й мислення): «Мораль є в усьому, треба тільки вміти її знайти». В образі Герцогині втілено потворний моралізм «вікторіанської» доби, коли дітей постійно чогось повчали, обмежуючи будь-які прояви їх вільної особистості.

У кумедній розповіді Казна-Що-Не-Черепахи про школу, учителів і навчання також критикується тогочасна система освіти, в якій було чимало предметів, відірваних від реального життя і які діти просто не розуміли. «Далі йшли чотири дії мати-й-мачухи: добивання. відбивання, множення і обділення» А ще Казна-Що-Не-Черепаха називає такі предмети, як стародавнє і сучасне Аморезнавство, Гастрономія, Дригономєтрія, Хвісткультура. Замість слова «уроки» використовується слово «мороки». «Його (учителя Краба) мороки забивали памороки», —додає Грифон, називаючи шкільне навчання «наукою» (тобто не наукою).

IV. Застосування знань, умінь, навичок

Гра «Літературне лото».

Учням пропонуються картки з різними текстовими фрагментами з прикладами гри словами й смислами у повісті «Аліса в Країні Див». Школярі повинні визначити, хто і в якому епізоді (розділі) сказав цю фразу, а потім помістити ці картки у відповідні скриньки з написами «Абракадабра», «Абсурд», «Каламбур», «Нісенітниця», «Загадка», «Приказка», «Ім'я персонажа».

V. Домашнє завданняНа нашому Youtube каналі публікуються відео скорочених творів класиків зарубіжної літератури. Переходьте на канал, підписуйтесь та слідкуйте за новими публікаціями. Кожен день ми додаємо щось новеньке.