Світова література 5 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2013

Брати Якоб і Вільгельм Грімм. Значення діяльності братів Грімм у збиранні фольклору. «Пані Метелиця». Моральні цінності в казці. Характеристика образів персонажів. Антитези в казці
Казки народів світу
I семестр

Мета: розкрити роль діяльності братів Грімм у збиранні й збереженні фольклору; пояснити, чому братів Грімм називають збирачами, а не авторами казок; ознайомитися зі змістом німецької народної казки «Пані Метелиця»; висловити враження і власне ставлення до подій казки, розкрити гуманістичний зміст казки, моральні цінності, втілені в ній; визначити основні ознаки чарівної казки, продемонструвати їх прикладами із казки «Пані Метелиця»; виявити елементи будови казок (зачин, основна частина, кінцівка, діалоги, повтори);

розвивати навички усного мовлення, спілкування, аналізу і систематизації навчального матеріалу, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру;

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, схема «Німецька дорога казок», портрети братів Грімм, тексти казок «Дідова дочка й бабина дочка», «Морозко», відеофрагмент кіноверсії казки «Пані Метелиця» (1963 р., режисер Г. Кольдітц).

Тип уроку: вивчення нового матеріалу.

Яка робота, така й платня.

Німецьке прислів'я

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

Літературний диктант.

1. Сукупність творів художньої літератури всіх країн світу від давнини до наших днів (Світова література). 2. Стислий влучний народний вислів повчального змісту, побудований як завершене судження (Прислів’я). 3. Образний вислів, який дає яскраву оцінку певному явищу (Приказка). 4. Інакомовний опис одного предмета за допомогою опису іншого на основі їхньої подібності, що і є підказкою для правильної відповіді (Загадка). 5. Один з найдавніших різновидів усної народної творчості, в якому поєднано елементи словесного й музичного мистецтв (Народна пісня). 6. Усна народна оповідь про вигадані події (Народна казка). 7. Авторський художній твір з вигаданим сюжетом, у якому наявні чарівні, фантастичні елементи (Літературна казка). 8. Казка, в котрій розповідається про фантастичні пригоди чи перетворення, до яких нерідко причетні чарівні помічники, називається... (Чарівною). 9. Казка, в центрі сюжету якої кумедні життєві ситуації, що трапляються за звичайних умов та розкривають людські вади і чесноти, називається... (Соціально-побутова). 10. Інакомовне зображення рис характеру, поведінки, взаємин людей та явищ суспільного життя (Алегорія). 11. Послідовність подій у літературному творі (Сюжет). 12. Усталені сюжети, що повторюються в казках різних народів, дещо змінюючись залежно від місцевих умов (Мандрівні сюжети).

ІV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. За прочитаним матеріалом підручника (с. 49-52) складіть інформаційну картку «Значення діяльності братів Грімм».

2. Інформаційна довідка. Віртуальна подорож «Німецька дорога казок»: розгляньте дорогу казок, пригадайте відомі казки братів Грімм.

Німецька дорога казок - це 700 кілометрів, які ведуть по мальовничому краю. Немов сторінки збірки казок, змінюють одне одного строкаті села і дивовижні міста, якими свого часу ходили видатні збирачі фольклору - брати Грімм. Там мешкають герої багатьох записаних ними казок. Дорога пролягає через старовинні фортеці і замки Білосніжки та Попелюшки, зачарований замок, з вежі якого Рапунцель спускала свої коси; через давнє місто Бремен, де через багато років у 1951 р. вдячні шанувальники казки встановили видатним бременським музикантам пам’ятник, що став символом міста.

3. Слово вчителя про історію запису казки «Пані Метелиця».

Перші знахідки братів Грімм пов’язані з містом Кассель, де вони працювали бібліотекарями. Поряд з їхньою квартирою була невелика аптека «Золоте сонце». Брати заприятелювали з родиною власника. Виявилося, що дочки господаря і старенька економка знають навдивовижу багато казок і охоче їх розповідають. Згодом одна з дівчат, Дортхен, стала дружиною Вільгельма. Саме з її слів було записано казку «Пані Метелиця».

4. Коментоване читання казки «Пані Метелиця».

5. Евристична бесіда за змістом казки.

1. Яким було життя пасербиці з мачухою та сестрою?

2. Чи цінувала мачуха працю своєї пасербиці?

3. Чому дівчина змушена була стрибнути до колодязя?

4. Як зображено чарівний світ, у якому опинилася пасербиця?

5. Як характеризує головну героїню зустріч із піччю та яблунею?

6. Що злякало пасербицю при зустрічі з пані Метелицею?

7. Чи відповідає зовнішність господині чарівного світу її чеснотам?

8. Яку роботу мала виконувати пасербиця в пані Метелиці?

9. Як жилося бідній дівчині у бабусі? Чому пасербиця таки попросилася додому?

10. Як пані Метелиця нагородила роботящу дівчину?

11. Чому рідна донька мачухи наважилася стрибнути в криницю?

12. Як ледарка поставилася до прохань печі та яблуні?

13. Як поводилася ледащиця у пані Метелиці?

14. Яку винагороду заслужила ледащиця? Чи справедлива така винагорода?

6. Літературний практикум. Складіть цитатний план казки за її будовою.

Приклад.

Зачин

Жила на світі одна вдова, і мала вона дві доньки.

Зав'язка

Уміла кинути починок, то зараз же лізь і дістань його.

Розвиток

Хліб почав гукати до неї...

Дії

Яблуня просить її...


...Залишилася у бабусі й негайно стала до роботи...


...Линув золотий дощ.


Отож пішла ледарка до криниці...


Як і сестра ... пішла тією самою стежкою.


Прийшовши до хатини пані Метелиці... відразу найнялася до неї...

Розв'язка

Повернулася ледащиця додому, вся вкрита смолою...

Кінцівка

...Смола так пристала до ледащиці, що не відмилася, скільки вона жила на світі.

7. Розвиток поняття теорії літератури: робота з підручником (с. 52).

Антитеза - різке протиставлення пов’язаних між собою героїв, становищ, характерів, душевних станів чи природних явищ.

8. Робота в парах. Знайдіть антитези в казці за поданим планом.

Герої

Пасербиця - удовина донька.

Становище

Немилість мачухи до пасербиці - безмежна любов до рідної доньки.

Характери

Працьовита, співчутлива, вихована пасербиця - лінива, байдужа, корислива удовина донька.

Ситуації

Допомога печі, яблуні - нехтування проханнями про допомогу.

Винагорода за чесноти

Золотий дощ - смоляний дощ.

Ставлення природи

Радісна пісня півня - ганебна пісня півня.

9. Хвилина компаративного аналізу. Порівняйте українську казку «Дідова дочка й бабина дочка», російську «Морозко» і німецьку «Пані Метелиця», доведіть, що це мандрівний сюжет.


Дідова дочка й бабина дочка

Морозко

Пані Метелиця


українська

російська

німецька

Життя в родині

Дівчина мала батька, але мачуха та її донька робили життя нестерпним.

Батько в усьому слухається мачуху, яка ненавидить пасербицю.

Мачуха та ледащиця понукали дівчиною.

Позитивні герої

Дідова донька, батько, жінка-чарівниця.

Пасербиця, Морозко.

Пасербиця, пані Метелиця.

Негативні герої

Бабина донька, мачуха.

Мачуха, її донька.

Мачуха, ледарка.

Як опинилися в чарівній країні?

Батько вивіз на заробітки.

Батько вивіз у ліс на загибель.

Змушена плигнути в криницю за починком.

Дива потойбіччя

Піч, яблуня, криниця.

Мороз - Червоний ніс.

Піч, яблуня.

Чарівний помічник

Жінка-чарівниця.

Мороз - Червоний ніс.

Пані Метелиця.

Завдання для героїні від чарівного помічника

Господарювати в домі, вужів нагодувати, зняти з собаки реп’яхи.

Не образити Мороза - Червоного носа.

Господарювати в домі.

Винагорода позитивній героїні

Кінь з возом, намисто, золотий кухлик та барильце з вином.

Скриня з коштовностями, дороге вбрання.

Золотий дощ.

Винагорода ледарці

Скриня з гадюками та жабами.

Мороз убив доньку мачухи за невихованість.

Дощ зі смоли.

Фінал казки

Дідова дочка вийшла заміж, а бабина й досі дівує.

Плач старої за загиблою дочкою.

Смола так пристала до ледащиці, що вона довіку не відмилася.

10. Мистецьке відлуння (с. 60-62).

1. Перегляньте відеофрагмент кіноверсії казки «Пані Метелиця» (1963 р.) німецького режисера Г. Кольдітца «Зустріч дівчини з Пані Метелицею».

2. Чим відрізняється епізод, що ви переглянули, від казки?

3. Чи збіглися ваші уявлення про зовнішність героїнь казки з баченням режисера?

V. Підсумки.

Складіть опорну схему.

Ознаки чарівної казки в «Пані Метелиці»

VI. Домашнє завдання.

1. Опрацювати матеріали підручника (с. 49-52).

2. Виконати завдання 1 (с. 53), завдання 6 (с. 57).