Світова література 5 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2013

Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір «Порівняльна характеристика героїв казки - Пані Метелиця»
Казки народів світу
I семестр

Мета: висловити враження і власне ставлення до героїв казки «Пані Метелиця»;

розвивати письмове зв'язне мовлення, образне мислення учнів, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її; розвивати навички письмового мовлення, спілкування, аналізу і систематизації навчального матеріалу;

виховувати повагу до народної творчості, підтримувати стійкий інтерес до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру;

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, дидактичний матеріал.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Перед тим як почати писати, я ставлю собі три запитання: що хочу написати, як написати і для чого написати.

М. Горький

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

За сигнальною карткою згадайте основні поняття, які необхідно пам’ятати, щоб написати твір.

Тема - те, про що розповідається у творі. Під темою розуміються життєві явища, факти, проблеми і картини, описані автором.

Ідея твору - головний принциповий задум, який автор висловив у творі, основна думка. Під ідеєю ми розуміємо, як розкривається зміст художнього твору.

Будь-який твір має тему та ідею.

Основні типи мовлення - розповідь, опис, роздум.

Розповідь - повідомлення про певні події, що відтворюються в часі. Загальна структура розповіді така: початок, розвиток, кінець події. Розповідь має деякі різновиди: повідомлення, оповідання, відповідь, найменування, перелік, оголошення.

Опис - розповідь про властивості, ознаки певного предмета або явища. У ньому подається характеристика людини, предмета, явища природи за їхніми істотними ознаками. Найголовніше в описі - надати читачу повне уявлення про головний об’єкт. Описи бувають: пейзажні, портретні, інтер’єру, характеристики явищ, предметів, людини.

Роздум - висловлювання про причини якостей, ознак, подій. У роздумі обов’язково присутні три частини: теза, докази, висновок.

Чисті описи, роздуми, розповіді використовуються рідко. У текстах описи входять до змісту розповіді чи зв’язані з роздумом, або роздум може доповнювати розповідь тощо.

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Слово вчителя про особливості та роль порівняльної характеристики.

Порівняльна характеристика підсилює емоційне враження, дає змогу глибше проникнути в сутність протиставлених героїв, осмислити їхню роль у розкритті всієї системи образів твору, їхньої художньої своєрідності. Робити порівняння образів треба завжди за істотними, а не за другорядними ознаками, а також за спільними ознаками: походження, світогляд, моральні якості одного героя - походження, світогляд, моральні якості іншого героя. Окрім того, слід виявляти подібність і відмінність одночасно. Однобічне порівняння криє у собі небезпеку: якщо розглядати тільки схожість чи тільки відмінність, можна дійти до неповного, спотвореного розуміння предметів, явищ, подій, героїв.

2. Робота над епіграфом твору.

Серед наведених висловлювань видатних людей та прислів’їв доберіть те, що є доречним до порівняльної характеристики пасербиці та вдовиної дочки. Обґрунтуйте свій вибір.

1. Щастя в повітрі не в’ється, а працею дістається (Прислів’я). 2. Хто зле робить, той собі шкодить (Прислів’я). 3. Хто багато працює, тому і щастить (Прислів’я). 4. Дерево міцне корінням, а людина - працею (Прислів’я). 5. Чим більше людина дає людям і менше вимагає для себе, тим вона краща (Л. Толстой).

3. Робота над змістовою частиною твору. Порівняйте сестер з казки «Пані Метелиця» за поданою таблицею.


Пасербиця

Удовина дочка

Зовнішність

вродлива

погана

Місце в сім'ї

виконувала всю хатню роботу

ледарка

Ставлення матері до дівчат

не цінувала пасербицю

любила власну доньку незважаючи на її вади

Як опинилися в підземному світі?

змушена стрибнути в криницю за впущеним починком через гнів мачухи

сама втопила починок і скочила в колодязь, мріючи про багатства та почесті

Як поставилися до прохань про допомогу печі, яблуні?

щиро допомогла і печі, і яблуні

байдуже відвернулася від чарівних предметів

Як допомагали по господарству пані Метелиці?

негайно стала до роботи, в усьому догоджала старенькій пані, збивала подушки

першого дня працювала, а потім показала себе ледаркою

Які думки були під час перебування в криниці?

сумувала за домівкою, хотіла повернутися на землю, незважаючи на те, що жилося набагато краще, ніж у рідній домівці

мріяла про золото, яким мають її нагородити

Яка винагорода їх очікувала?

золотий дощ

дощ зі смоли

Основні риси характеру

працьовита

лінива


добра

зла


доброзичлива

егоїстична


безкорислива

жадібна


чемна

брутальна


чесна

брехлива


щира

байдужа

4. Робота над добором цитат. Доберіть 2-3 влучні речення з казки, які ви могли б використати у творі.

Приклади.

...Пасербиця була вродлива й роботяща, а друга, рідна, погана й ледача.

Пасербиця мусила виконувати всю хатню роботу, була попелюшкою в домі.

Дівчина у всьому догоджала старій, збивала її подушки так сильно, що аж пір’я летіло, наче сніжинки. Працьовитій і старанній дівчині жилося у старої дуже добре.

...Нудьгує за домівкою, і хоча тут їй у тисячу разів краще.

...Линув золотий дощ, і все золото приставало до неї, аж нарешті вся вона вкрилася золотом.

...Навіть вставати вранці не захотіла. Вона й постелі пані Метелиці не постелила як слід, і подушок не позбивала, щоб аж пір’я летіло.

...Щойно ледащиця ступила на поріг, як на неї перекинувся великий казан смоли.

5. Робота над структурою твору.

За типом мовлення - це роздум. Визначте, які з питань належать до тези, які - до доказів, а які - до висновку. На основі питань складіть простий план твору.

План

1. Пасербиця та вдовина дочка - головні героїні казки «Пані Метелиця».

2. Протиставлення зовнішності сестер.

3. Різне ставлення героїнь до праці.

4. Цінування моральних засад пасербицею та матеріальних - ледащицею.

5. Протилежні життєві цінності сестер.

6. Гідна винагорода за чесноти пасербиці та сором ледащиці.

V. Підсумки.

1. Робота над письмовим твором. Основні вимоги до змісту письмової творчої роботи.

Пам’ятка

1. Добре знання матеріалу; чітко продумана логіка розкриття питання (теми).

2. Використання найпереконливіших доказів.

3. Образність викладу.

4. Стилістична, орфографічна і пунктуаційна грамотність.

5. Спочатку вдумайтеся в тему, її зміст. Чим буде ваша відповідь: розповіддю, описом чи невеличким дослідженням?

6. Ще раз поверніться до завдання: яка проблема порушується (сформулюйте її своїми словами); який шлях її вирішення і яким може бути рішення?

2. Висновки.

Для роздуму необхідно:

1) зрозуміти завдання (питання);

2) дібрати необхідний для написання фактичний матеріал;

3) розподілити (згрупувати) його за загальними характеристиками (ознаками);

4) порівняти для встановлення між групами подібності чи відмінності;

5) зробити висновки, узагальнення.

VI. Домашнє завдання.

1. Закінчити роботу над порівняльною характеристикою пасербиці та ледащиці.

2. Підготуватися до контрольної роботи.