Світова література 5 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2013

Урок виразного читання. О. Пушкін. Вступ до поеми «Руслан і Людмила»
Казки народів світу
I семестр

Мета: розвивати навички виразного читання поетичного твору, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її;

виховувати повагу до літературної творчості;

формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати любов до краси поетичного слова, інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, ілюстрації, дидактичний матеріал, відеофрагмент мультиплікаційного фільму «Казка про рибака та рибку» (1950 р., режисер М. Цехановський).

Тип уроку: урок виразного читання.

Заговори, щоб я тебе побачив.

Сократ

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

Дидактична гра «Асоціативна хвиля». Правила виразного читання.

Умови гри. Перший учасник називає одне з ключових слів чи словосполучень, що належать до даної теми, наприклад, пауза, наступний учасник має спочатку повторити те, що сказав перший, а потім сказати слово, пов’язане за змістом уже з промовленим, наприклад: непомітне дихання. Наступний повторює слова 1 і 2 учасника та поповнює асоціативний ряд новим словом. Зрештою утворюється довгий ланцюжок слів, що належать до визначеної теми. Той, хто помиляється або робить тривалу паузу, вибуває з гри. Переможцем визнається той, хто залишиться останнім і проговорить правильно весь ланцюжок утворених слів.

Приклад.

Логічний (фразовий) наголос, пауза, темп, основний тон мовлення, мелодика (підвищення і зниження голосу), ритм, дихати непомітно, читати чітко, вміти читати голосніше/тихіше, вище/нижче, швидше/повільніше, вміти читати розділові знаки, використовувати логічні, фізіологічні паузи в тексті...

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Артикуляційна гімнастика.

Кожна вправа виконується чітко, повільно, по 2-3 рази.

Статичні вправи.

«Лопаточка». Язик висунути, розслабити, покласти на нижню губу. Стежити, щоб язик не тремтів. Тримати 10 с.

«Філіжанка». Рот широко розкрити. Язик підняти вгору. Потягнутися язиком до верхніх зубів, але не торкатися їх. Утримувати язик у такому положенні 10 с.

«Голочка». Рот відкрити. Язик висунути далеко вперед, напружити його, зробити вузьким. Утримувати в такому положенні 10 с.

«Гірка». Рот відкрити. Бічні краї язика притиснути до верхніх корінних зубів. Кінчиком язика торкнутися нижніх передніх зубів. Утримувати в такому положенні 10 с.

Динамічні вправи.

«Годинник». Висунути язик. Рухати язиком з кута в куток рота в повільному темпі та заданому ритмі.

«Конячка». Присмоктати язик, повільно й сильно поклацати ним.

«Карусель». Висунути язика. Тягтися ним поперемінно до носа та до підборіддя.

«Смачне варення». Висунути язик, облизати верхню губу і прибрати язик вглиб рота.

«Змійка». Рот широко відкрити. Язик сильно висунути вперед, напружити, зробити вузьким. Язик максимально висувати вперед і прибирати вглиб рота. Рухати язиком у повільному темпі.

«Барабанщики». Усміхнутися, відкрити рот і постукати кінчиком язика за верхніми зубами, багаторазово і чітко вимовляючи [д д д]. Спочатку звук [д] вимовляти повільно. Поступово прискорювати темп.

2. Складання партитури виразного читання вступу до поеми О. Пушкіна.

1. Зверніть увагу на розділові знаки у вступі до поеми Пушкіна. Поясніть їх. Відповідно до розділових знаків розставте паузи.

2. Пам’ятайте, що Пушкін у двох-трьох рядках, а іноді навіть в одному, описує цілу картину, яку при читанні потрібно вміти уявляти, тому паузами відділяйте одну картину від іншої, не збиваючись з темпу. Крапка з комою наприкінці картини цьому допоможе.

3. Пам’ятайте, що для даного твору характерна казкова атмосфера, поява різних образів, кожен з яких відіграє свою роль у настрої: царівна викликає співчуття, витязь - захоплення, лісовик - насторожує тощо. Визначте власне ставлення до подій (героїв, описів казкових картин).

4. Визначте початок і закінчення фраз, що мають змістову цілісність.

5. Визначте співзвучні склади.

6. Зверніть увагу на однаковий початок строф. Поміркуйте, з якою інтонацією потрібно читати ці рядки.

7. Визначте у кожній строфі слова, що мають найвище емоційне навантаження. Спробуйте інтонацією виділити їх.

8. Зробіть акценти на антонімічних поняттях, які заявлені у вірші.

9. Визначте у вірші строфу, що є кульмінацією думки автора. Оберіть спосіб зосередити увагу слухача на цих рядках.

10. Виберіть тон читання (схвильований, радісний, розповідний, дружній, упевнений тощо).

11. Складіть партитуру вірша.

12. Прочитайте вірш відповідно до зроблених висновків.

Умовні позначення:

3. Словникова робота.

Акцент — певний наголос, не лише у слові, а й у думці, побудові речень, римуванні, строфічній побудові.

4. Мистецьке відлуння.

1. Перегляньте відеофрагмент мультиплікаційного фільму «Казка про рибака та рибку» (вступ) (1950 р., режисер М. Цехановський, композитор Ю. Левітін).

2. Порівняйте свої уявлення про чарівну країну з режисерським баченням.

3. Чи вдалося режисеру та композитору передати неповторну атмосферу російських народних казок?

4. Порівняйте декламування актора в уривку зі складеною партитурою виразного читання. Чи згодні ви з інтонаціями та настроєм, які обрані актором?

5. Конкурс на краще виразне читання вступу до поеми.

Пам’ятка з підготовки до виразного читання

1. Перечитай уважно текст.

2. Визнач зміст, думки, почуття, настрій і переживання героїв, автора. Уяви собі їх.

3. Виріши, про що повідомлятимеш при читанні слухачам, що вони мають зрозуміти (яка твоя мета читання).

4. Продумай відповідно до мети читання і обери інтонаційні засоби - тон, темп, паузи, логічні наголоси.

5. Прочитай текст спочатку вголос для себе. Перевір, чи дотримуєшся ти правильної вимови, ритму, чи правильно ставиш наголоси. Не забудь, що ти промовлятимеш текст перед слухачами і спілкуватимешся з ними.

6. Прочитай текст виразно.

V. Підсумки.

Прорецензуйте виступ товариша, використовуючи подані слова.

На відміну від... На мій погляд... На мою думку... Без сумніву... У даному випадку... Це можна зрозуміти, як... Інтонація дає змогу... Насамкінець скажу...

VI. Домашнє завдання.

1. Пригадати прочитані казки О. Пушкіна, кінострічки та мультфільми, зняті за казками письменника.

2. Дати характеристику улюбленому персонажу пушкінської казки.

3. Провести позаурочний конкурс «Кращий ілюстратор казок Пушкіна».

4. Прочитати «Казку про мертву царівну та сімох богатирів».