Світова література 5 клас - книга для вчителя - Волощук Є.В. 2013

Урок розвитку зв'язного мовлення. Твір-роздум на морально-етичну тему за прочитаними казками «Що таке справжня краса?»
Казки народів світу
I семестр

Мета: висловити враження і власне ставлення до героїв прочитаних казок; розвивати зв'язне мовлення, образне мислення учнів, уміння висловлювати свою думку та обґрунтовувати її; розвивати навички зв'язного мовлення, спілкування, аналізу і систематизації навчального матеріалу;

виховувати повагу до творчості, підтримувати стійкий інтерес до казки як до художнього твору повчального та розважального характеру; формувати всебічно розвинену особистість, прищеплювати інтерес до духовних надбань людства.

Обладнання: підручники, опорна схема «Особливості твору-роздуму», тлумачні, орфографічні словники.

Тип уроку: урок розвитку зв'язного мовлення.

Май душу, май серце і будеш людиною на всі часи.

Ч. Діккенс

Хід і структура уроку

I. Організаційний момент.

II. Оголошення теми, мети, епіграфа уроку.

III. Актуалізація опорних знань.

Робота з опорною схемою «Особливості твору-роздуму».

IV. Сприйняття і засвоєння учнями навчального матеріалу.

1. Робота над структурою твору.

За типом мовлення це роздум. Визначте, які з питань будуть належати до тези, які - до доказів, а які - до висновку. На основі питань складіть план твору.

План

Формулювання тези. Справжня краса не зовнішня, а внутрішня.

Аргументи.

1. Протиставлення краси людських чеснот царівни і бездушної краси мачухи в «Казці про мертву царівну та сімох богатирів» О. Пушкіна.

2. Перемога справжньої краси мистецтва над штучною в казці «Соловейко» Г.К. Андерсена.

3. Зосередженість на власній винятковості, жорстокість до інших людей - причини потворності Хлопчика-зірки з казки О. Уайльда.

4. Фантастичне відродження краси Хлопчика-зірки - вияв справжньої краси людини.

Висновок. Краса внутрішня непомітна, вона виявляється в усіх вчинках людини - в її душі.

2. Словникова робота.

Я думаю... Я вважаю... Мені здається, що... На мою думку... На моє переконання... Моя точка зору така... Я так вважаю, бо... Чому я так думаю? Тому що... Підтвердженням моєї думки може бути те, що... До того ж... Довести свою думку я можу такими прикладами: по-перше, ... , по-друге, ... На користь моєї думки можу навести такі факти... Я переконаний, що... Світова література дає багато прикладів... Народна мудрість свідчить... Казка теж багата на приклади з цієї теми...

3. Робота над епіграфом твору: серед наведених висловлювань видатних людей та прислів’їв доберіть те, що є найвлучнішим до твору. Обґрунтуйте свій вибір.

1. У людині все має бути прекрасним: і обличчя, і одяг, і душа, і думки (А. Чехов). 2. Доброта - мова, на якій німі можуть говорити і яку глухі можуть чути (Вольтер). 3. Людина подібна дробові: у знаменнику - те, що вона про себе думає, у чисельнику - те, що вона є насправді. Чим більший знаменник, тим менший дріб (Л. Толстой).

4. Робота над добором цитат. Доберіть 2-3 влучні речення з казок, які ви могли б використати у творі.

Приклади.

О. Пушкін. «Казка про мертву царівну та сімох богатирів»

1. Потихеньку підросла

І, мов квітка, розцвіла.

Білолиця, чорнобрива,

І сумирна, й непримхлива.

2. Що й казать, була цариця:

І висока, і струнка,

І розумна, і метка,

Тільки дуже вередлива,

Гордовита та злослива.

Г.К. Андерсен. «Соловейко»

1. Соловей співав так чудово, що на очах імператора виступили сльози і покотились по обличчю. Тоді соловей заспівав ще чарівніше, аж серце стискалось від його пісні. 2. Весь обсипаний діамантами, рубінами і сапфірами...

Оскар Уайльд. «Хлопчик-зірка»

1. Себе ж любив, і часто... біля кринички усміхався собі з утіхи, милуючись своєю вродою. 2. Та ж ти бридкий, як ропуха, і відразливий, як гадюка!

5. Словникова робота.

Які слова ви б використали у своєму творі?

Неприємний, потворний від злості, кам'яне серце, бездушний, холодний, черствий, не здатний на звичайні людські почуття, байдужий, ненависть до всього світу, турботливий, щедрий, відкритий людям, добрий, милосердний, щирий, людяний, співчутливість, емоційний, працьовитий, доброзичливий, талановитий, усипаний коштовностями, проста сіренька пташка, бездушний механізм, жива душа митця, повага до матері, ввічливість, самозакоханість, холодна краса, справжні почуття, вірність у коханні, безсердечність.

6. Робота над твором.

Пам’ятка для роботи над твором-роздумом

План твору-роздуму

1. Теза.

2. Перший аргумент.

3. Приклад з літератури чи інших видів мистецтва.

4. Другий аргумент.

5. Приклад з історії, власного життя.

6. Висновок.

Усі елементи твору логічно пов’язані: аргументи доводять тезу, приклади підтверджують правильність аргументів. Це означає, що коли наявні дві тези, то потрібно аргументувати кожну з них двома доказами і до кожного добирати приклади. Тому треба намагатися чітко й лаконічно викладати свої думки.

Зверніть увагу на такі моменти: наявність усіх названих елементів;

поєднання їх відповідним чином (теза підтверджується аргументами, прикладами, висновком);

вживання певних слів та виразів, відповідних кожній частині тексту.

Вимоги до тези:

теза розташована на початку твору;

теза сформульована лаконічно;

у тезі є слова, які виражають власну думку.

Вимоги до прикладів, аргументів та висновку: аргументи містяться після тези та відповідають їй; приклади йдуть після аргументів і відповідають їм; приклади мають бути яскравими, з художньої літератури або інших видів мистецтва, з історії чи власного життя; висновок міститься після прикладів і відповідає тезі; використані відповідні слова й вирази, які потрібні для аргументації, наведення прикладів та висновку.

V. Підсумки.

Редагування творів.

Обговорення учнівського твору, виявлення помилок, стилістичних недоречностей, недоліків у побудові висловлення та колективний пошук кращого варіанта. Для цього пропонуємо кожній парі учнів обмінятися чернетками. Декілька хвилин відводиться на читання, пошук помилок, обговорення в парах. Тоді надається учням можливість висловитися.

Учитель спрямовує роботу в потрібному напрямі: акцентує увагу на типових помилках, за потреби допомагає виправити та усунути недолугі місця, поліпшити текст тощо.

VI. Домашнє завдання.

1. Підготуватися до контрольної роботи «Літературні казки».

2. Закінчити роботу над твором.