ТИ ОСВІТИВ ДЛЯ СМЕРТНИХ ПУТЬ - Уславлення цивілізації в міфі. Причини популярності образу Прометея

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Усі мистецтва у людей від Прометея.

Есхіл

Прометей прищепив людям прагнення до постійної праці, навчив їх, власне кажучи, вірити мрії.

Аза Тахо-Годі

Мета: удосконалювати вміння стисло переказувати текст твору, складати характеристику образу літературного героя на основі його вчинків і поведінки, розкрити причини популярності образу Прометея, виховувати найкращі людські якості.

Обладнання та матеріали: виставка учнівських малюнків, виставка творів про Прометея (Есхіла, Овідія, Гете, Байрона, Лесі Українки, А. Малишка), музичні твори (О. Скрябіна, Ф. Ліста, Р. Вагнера).

Тип уроку: вивчення художнього твору.


Хід уроку


1. Оголошення теми уроку.


2. Гра «Ти — мені, я — тобі».

Методичний коментар. Мета цієї гри — актуалізація опорних знань учнів, перевірка знання тексту міфа, формування вміння за допомогою стислого переказу відтворювати події. Для

проведення гри можна використати м'який предмет (м'ячик, іграшку тощо). Учитель (ведучий) зачитує цитату і передає предмет учневі, який повинен продовжити її. За умови правильної відповіді предмет передається іншому учню. Якщо немає правильної відповіді або вона неточна, — предмет передається вчителю (ведучому) і обирається інший учень.

Завдання. Продовжуючи цитату, стисло перекажіть зміст.

1. «Люди, що тільки-но розселилися по землі...».

2. «Зевс і не дивився на нужденних людей, а ті...».

3. «А розумний і мужній Прометей сам став на бік Зевса».

4. «Прометей мав благородне, велике серце...».

5. «А громовладний Зевс і далі не зважав на людей».

6. «Титан так уболівав за долю смертних, що вдався навіть до хитрощів».

7. «Розлютився Зевс, збагнувши, як обдурив його Прометей...».

8. «Пожалів людей своїм великим серцем титан Прометей і...».

9. «А Прометей, опинившись у Зевсові оселі...».

10. «Відтоді... на землі ...».

11. «У шаленій нестямі Зевс звелів...».

12. «Здійснити цю кару Зевс доручив...».

13. «Ані словом не озивається гордий богоборець...».

14. «Погляньте, як покарав мене Зевс за те, що...».

15. «... прилетіли на великій крилатій колісниці ......

16. « ... поспішав на великому крилатому коні сам старий ...».

17. «Якось до Кавказьких гір заблукала нещасна ...».

18. «Але Прометей не міг розкрити їй великої таємниці ...».

19. «Покараний Прометей не тільки не скорився, а навіть ...».

20. «Зненацька розлігся оглушливий грім...».

21. «... батько всіх безсмертних і смертних вигадав йому ще тяжчу кару...».

22. «Жодного разу не просив він пощади в Зевса, не зрікся своєї приязні до смертних...».

23. «Із Зевсової волі пішла до свого сина сама богиня Феміда...».

24. «Почувши віщі слова, схаменувся Зевс...».


3. Робота з епіграфами.


4. Звернення до виставки учнівських малюнків.


5. Евристична бесіда (на розуміння прочитаного):

• Чому Прометей зглянувся на людей? Як це його характеризує?

• Спираючись на текст міфу, розкрийте смисл висловлювання Есхіла «Усі мистецтва у людей від Прометея».

• А як до людей ставився Зевс? Чому?

• Поясніть причини порушення Прометеєм Зевсової заборони.

• Яку кару вигадав Зевс Прометею?

• Як зносив покарання титан? Які риси характеру виявив Прометей?

• Чому титан не хотів скоритися і розповісти таємницю Зевсові? На яких особистісних якостях верховного бога акцентується увага читача?

• Порівняйте образи Прометея і Зевса. Який художній прийом використано для співставлення героїв?

• Який засіб художньої виразності покладено в основу міфу? Доведіть свою думку.


6. Колективне складання порівняльної таблиці образів Зевса та Прометея


Порівняльна таблиця образів Зевса та Прометея


ЗЕВС ПРОМЕТЕЙ

Представник сили, могутності богів Представник слабкості, незахищеності людей

Громовержець, всевладний, батько смертних і безсмертних, самовладний, невблаганне серце Благородне, велике серце, найбла-городніший серед безсмертних, нескорений,гордий

Байдужий до людей Благодійник людства (створив людей з глини, навчив усіх ремесел і мистецтв, приніс людям вогонь)

Жорстокий (покарав титана) Добрий (співчував і допомагав людям) і мужній (гідно виносить тортури)

Владний, несправедливий (щоб вивідати таємницю у Прометея, застосовує жорстокі засоби) Нескорений і гордий (не просить пощади в муках)

Невдячний (не зважає на те, що Прометей допоміг йому у війні 3 титанами) Стійкий, невблаганний (не відкриває таємниці Зевсові)

БОГ - ТИРАН ТИТАН - ТИРАНОБОРЕЦЬ, БУНТАР


7. Прослуховування музичних фрагментів (О. Скрябін «Поема вогню», Ф. Ліст «Прометей», Р. Вагнер «Прометей»).


8. Слово вчителя про причини популярності образу Прометея в літературі.


Матеріал для слова вчителя


За горами гори, хмарою повиті,

Засіяні горем, кров'ю политі.

Споконвіку Прометея

Там орел карає,

Що день божий,

Довбе ребра

Й серце розбиває.

Розбиває та не вип'є

Живущої крові, —

Воно знову оживає

І сміється знову —


Так розпочинається поема «Кавказ» Тараса Григоровича Шевченка.

Прометей відкриває галерею так званих «вічних образів», до яких постійно звертатиметься людство. Так, давньогрецький драматург Есхіл присвятив титанові ряд трагедій, із яких збереглася лише одна — «Прометей закутий». За нової епохи образ Прометея знаходимо в німецького письменника Гете, англійського — Шеллі, він надихав славетних майстрів пензля Мікеланджело, Тиціана, Рібейру, Сальватора Розу, композиторів Бетховена, Ліста, Танеева, Скрябіна. З деякими з цих творів ми будемо знайомитись у старших класах. Сьогодні ж поговоримо про те, як уславили Прометея в Україні. Згадаємо твори визначних майстрів слова, які належать до різних епох, але котрі, втім, поєднані образом титана — богоборця.

Прометеївські мотиви лунають у багатьох творах Великого Кобзаря — Т. Г. Шевченка. «Караюсь, мучусь, але не каюсь», — скаже про себе на засланні український Прометей. В поемі «Кавказ» ... люди, що піднялися на захист своїх прав, — це «лицарі великі». Стверджуючи їхню непереможність, Великий Кобзар згадує міфічного Прометея. Поет возвеличує не одного героя, борця проти тиранії, а мужній народ, який не підкорився завойовникам. Образ Прометея мусив пробудити непримиренність у боротьбі, готовність до самопожертви, віру в остаточну перемогу.


Не вмирає душа наша,

Не вмирає воля.

І неситий не виоре

На дні моря поле.

Не скує душі живої

І слова живого... —


Проголошує поет, згадавши непокірність і безсмертя Прометея.

Через століття інший український поет Андрій Малишко звернувся до образу міфічного титана — богоборця в своїй поемі «Прометей» , яка переносить читача в роки Великої Вітчизняної війни.

«Русявим Прометеєм» називає письменник радянського воїна з далекої Смоленщини. Пораненого, знайшли його українські селяни, врятували від смерті, піклувалися про нього. Але приходить ворог, загрожує знищити усе село...


І він вперед ступив два кроки:

— Стріляй! Розвідник я. Солдат.


Так розкривається в поемі ідея прометеїзму: жити заради людей і померти за людей. Подвиг безіменного розвідника за своєю величчю перегукується з давнім міфом про титана, який приніс людям вогонь і знання, страждав від покарання бога — тирана, але не скорився.

... Серед численних дарів титана людям було і відкриття мистецтва письма, мистецтва слова. Прометей дав людині силу творити, а отже, владарювати над світом, розбудив її дух. Ось як про це сказала поетеса, що називала себе дочкою Прометея, Леся Українка:... А хто створив нас?

Хто дав нам душу і святий вогонь?

Ти, Прометею, спадок нам покинув

Великий, незабутній! Тая іскра,

Що ти здобув для нас від заздрих олімпійців,

Я чую пал її в своїй душі,

Він, мов пожежі пломінь, непокірний...

Леся Українка, еіфігенія в Тавриді»


9. Евристична бесіда (узагальнення матеріалу).

• Висловите особисте ставлення до Прометея, аргументуючи свою точку зору прикладами з міфу.

• Подумайте, в чому полягає велич подвигу Прометея.

• У чому, на вашу думку, полягає секрет популярності образу Прометея?


10. Підведення підсумків уроку.


11. Домашнє завдання.

Дати письмову відповідь на запитання:

1. Кого ми називаємо Прометеєм сьогодні?

2. Що означає вислів «Прометеїв вогонь»?

3. Індивідуальні завдання. Підготувати невеличку презентацію одного з подвигів Геракла.