ДОЛЯ ЛЮБИТЬ СИЛЬНИХ, ОДВАЖНИХ І РІШУЧИХ - Подвиги Геракла: «Лернейська гідра»

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Немає нічого радіснішого за перемогу.

Цицерон

Мета: закріплювати знання учнів про міф, його різновиди, відмінності міфу від казки, вчити вдумливому, виразному читанню та розумінню прочитаного, удосконалювати навички роботи з текстом, вміння складати простий план прочитаного, працювати над розвитком умінь стислого переказу та відповідей на запитання за змістом прочитаного, формувати стійкі життєві принципи у подоланні життєвих перешкод, прагненні звершити подвиг.

Обладнання та матеріали: виставка малюнків, книг «Міфи Давньої Греції», ілюстрації до міфів про Геракла.

Тип уроку: вивчення художнього твору.


Хід уроку


1. Оголошення теми та епіграфа уроку.


2. Звернення до виставки учнівських малюнків.


3. Виразне читання другого подвигу «Лернейська гідра» (підручник, с. 30).


4. Бесіда (на розуміння прочитаного).

• Словесно опишіть істоту, яка звалася гідрою. Хто її породив?

• Де мешкала лернейська гідра і чим дошкуляла людям?

• З ким вирушив Геракл на поєдинок із потворою?

• Яким способом намагався герой подолати гідру?

• Чому Гераклові не вдавалося перемогти дев'ятиголову істоту?

• Як Іолай допоміг своєму другові?

• Що зробив Геракл із переможеною потворою?

• Чим прислужилася переможена гідра героєві?

• Які якості свого характеру виявив Геракл у звершенні цього подвигу?

• Чи можна вважати поєдинок з гідрою «чесним подвигом Геракла»? Відповідь обґрунтуйте.


5. Робота з таблицею «Подвиги Геракла»: внесення відомостей про другий подвиг Геракла.


6. Робота в групах за міфами «Стімфалійські птахи», «Керинейська лань», «Критський бик» (3 групи).

Завдання. Скласти простий план міфу; виробити спільну думку щодо внесення відомостей до таблиці. За складеним планом стисло переказати міф.


7. Оприлюднення учнями результатів роботи в групах.


8. Робота з таблицею «Подвиги Геракла»: внесення відомостей про подвиги - «Стімфалійські птахи», «Керинейська лань», « Критський бик ».


9. Узагальнення прочитаного.

• Визначте ступінь небезпеки для Геракла у звершенні подвигів.

• Які якості необхідно було проявити героєві, щоб вийти переможцем?

• Як поставився Еврисфей до перемог Геракла?

• Доведіть, що опрацьовані нами тексти є міфами, а не казками.


10. Домашнє завдання.

1. Прочитати за хрестоматією подвиги Геракла «Коні Діомеда», «Корови Геріона», «Пояс Іпполіти».

2. Відповісти на запитання 6 підручника (с. 34).

3. Підготуватись до вибіркового переказу цих міфів. За бажанням, намалювати ілюстрацію до міфу, що сподобався.