ДОЛЯ ЛЮБИТЬ СИЛЬНИХ, ОДВАЖНИХ І РІШУЧИХ - Подвиги Геракла: «Ериманфський кабан і битва з кентаврами»

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Геракл буде великим героєм, якого ще не мала грецька земля.

З міфів про Геракла

Мета: розвивати навички роботи в групах, вчити вдумливому, виразному читанню та розумінню прочитаного, удосконалювати навички роботи з текстом, працювати над розвитком умінь стислого переказу та відповідей на запитання за змістом прочитаного, розвивати творчі здібності учнів, формувати стійкі життєві принципи у подоланні життєвих перешкод, прагненні звершити подвиг.

Обладнання та матеріали: виставка малюнків, книг «Міфи Давньої Греції», ілюстрації до міфів про Геракла.

Тип уроку: вивчення художнього твору.


Хід уроку


1. Оголошення теми та епіграфа уроку.


2. Словникова робота за рубрикою «Ваша енциклопедія» підручника (с. 29).

Кентаври — міфічні дикі істоти, напівлюди-напівконі, що живуть у горах і лісових хащах. Кентаврам властива буйна вдача і нестриманість. З-поміж них своєю мудрістю та доброзичливістю вирізняються Хірон та Фол.


3. Читання за хрестоматією міфу «Ериманфський кабан і битва з кентаврами» (с. 30-31).


4. Бесіда за змістом прочитаного.

• Зачитайте, чим небезпечний був ериманфський кабан.

• Як Геракл опинився у кентаврів?

• Що викликало гнів кентаврів?

• Чому Гераклові довелося вбивати кентаврів? Подумайте над можливими варіантами мирного вирішення цього конфлікту.

• Що сталося із другом Геракла Фолом?

• Розкажіть про почуття і дії героя, коли він усвідомив свою трагічну помилку.

• Як вдалося Гераклові подолати вепра?

• Як поставився Еврисфей до перемоги Геракла?


5. Робота з таблицею «Подвиги Геракла»: внесення відомостей про подвиг Геракла «Ериманфський кабан і битва з кентаврами».


6. Переказ «ланцюжком» міфу «Коні Діомеда» за опорними цитатами.

• «Після приборкання критського бика...»;

• «У цього царя були ...»;

• «Цар Діомед годував цих коней ...»;

• «Геракл заволодів кіньми Діомеда і ...»;

• «На березі наздогнав Геракла ...»;

• «... але все таки переможений був ...»;

• « Геракл повернувся до корабля. Яким великим був його розпач, коли він побачив ...»;

• «Геракл влаштував пишний ...»;

• «А коней Діомеда Геракл ...»;

• «... і той звелів ...»;

• «Дикі коні побігли ... і там були ...».


7. Читання уривку з «Балади про Геракла та вогнедишних коней» К. Крюса.


Геракл у дні старовини

(Як з міфів нам відомо)

Геройські подвиги чинив

На чужині і вдома.

Тоді до Фракії не йшли

Ніяк чужосторонні:

Усім їм пострахом були

Шалені царські коні.

...

Зате ж які вони були —

Летіли, наче птиці! —

Коли, запряжені, везли

Героя в колісниці.

Минуло кілька сотень літ,

А слава нездоланна:

Геракл був перший на весь світ,

Хто покарав тирана!

Переклад О. Янчука


8. Бесіда.

• Порівняйте опис подвигу героя у міфі та у вірші.

• На чому наголошує автор, описуючи результат звершень Геракла?

• Як ви ставитесь до діянь героя? Відповідь обґрунтуйте.

• У чому, на вашу думку, полягає велич Геракла?


9. Вибірковий усний переказ учнями міфу «Корови Геріона».


10. Вибірковий усний переказ учнями міфу «Пояс Іпполіти».


11. Евристична бесіда (за змістом двох міфів).

• Із якими перешкодами на шляху до здійснення подвигів зустрівся герой?

• З якими істотами довелося змагатися Гераклові? Опишіть цих істот.

• З якими олімпійськими богами доводилося зустрічатися Гераклу?

• Хто з богів і яким чином допомагав і шкодив герою? Наведіть приклади з тексту.

• Подумайте над причинами такого ставлення богів до героя.


12. Робота з таблицею «Подвиги Геракла»: внесення відомостей про подвиги Геракла «Коні Діомеда», «Корови Геріона», «Пояс Іпполіти».

Узагальнююча бесіда:

• Наведіть приклади наявності в міфах різноманітних фантастичних елементів, вигадки.

• Висловите особисте ставлення до Геракла, аргументуючи свою точку зору прикладами з міфів.


13. Домашнє завдання.

1. Групові завдання: прочитати подвиги Геракла «Яблука Гесперід» (за підручником с. 31-33), «Авгієві стайні», «Пес Кербер» (за хрестоматією).

2. На основі міфів про подвиги Геракла підготуватись до літературної гри — пантоміми «Відгадай!»: продумати рухи, можливо, виготовити нескладні атрибути (приміром, картонний меч, лук, стріли тощо).