Підготовка до написання твору «Мій улюблений міфологічний герой»

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Людина відкривається у своїх працях.

С. Моем

Помилкою є лише те, що виправити неможливо.

Навчання без роздумів марне, але роздуми без навчання небезпечні.

Три шляхи у людини, щоб жити розумно: пер ший, найблагородніший, — роздуми; другий, найлегший, — наслідування; третій, найважчий, — досвід.

Конфуцій

Мета: поглибити знання школярів про структуру та зміст учнівського твору, надати консультації щодо підготовки до написання творчої роботи, удосконалювати вміння складати план, вчити усно висловлювати свої думки, розвивати вміння розповідати про героя міфу, розвивати фантазію, асоціативне мислення учнів.

Обладнання та матеріали: виставка малюнків учнів до міфів, книжок «Міфи Давньої Греції», ілюстрації до міфів про Геракла, Прометея, Дедала та Ікара, Пігмаліона тощо, репродукції картин (Дж. Романо, Дж. Вазарі, Г. Рені, С. Рафаель, П. Рубенс, Я. Тінторетто).

Тип уроку: розвиток мовлення.


Хід уроку

1.

2. Оголошення теми уроку.


3. Робота з епіграфами (мотивація навчальної діяльності).

Звернення до висловів видатних людей про працю, навчання, розум.

4. Звернення до виставки малюнків, книг, ілюстрацій до міфів.

4. Консультації учителя щодо написання роботи.

В ході роботи робляться відповідні записи в учнівські зошити; як варіант: консультації «Підготовка до написання твору» можна розмножити для кожного учня.

1. Робота над темою та ідеєю твору.

• Згадаємо, тема — це те, про що йтиметься у творі. Подумайте над назвою роботи - вона повинна відповідати змістові: якого міфологічного героя ви могли б назвати улюбленим? Чим привернув вашу увагу цей персонаж? Чому саме його ви називаєте улюбленим?

• Ідея — основна думка твору, те, заради чого він написаний. Поміркуйте, як переконати інших у тому, що саме цей міфологічний герой — ваш улюблений, доберіть аргументи (докази) для обстоювання своєї думки і занотуйте їх на чернетці.

2. Збір матеріалу.

• Перечитайте міф про улюбленого героя.

• Визначте ті епізоди, що найбільше вас вразили.

• Знайдіть додаткову інформацію про міфологічного героя (приміром, зі словників, енциклопедій тощо).

• Відібравши необхідні матеріали, зробіть записи на чернетці.

3. Композиція роботи.

• Пригадаємо, що композиція — це побудова твору; якнайчастіше твір має три основні частини — вступ, основну частину, завершення (висновки).

• Пам'ятайте: за обсягом вступ і висновки складають приблизно 1/4 від усього твору, в сукупності вони не повинні перевищувати за обсягом матеріалу основної частини!

• Усі частини вашого твору мають бути логічно пов'язаними та відповідати темі роботи.

• Вираження головної думки може підсилити вдало дібраний епіграф до твору.

4. План.

• Навіщо складати план?

• Які різновиди плану ви знаєте? Простий план:

1

2

3

Складний план:

І

II

1. ...:

а)...;

б)....

2. ...:

а) ...;

б)....

III

• Письмово складіть план вашого твору.

• Усно перекажіть твір за планом.

• Відредагуйте план.

5. Зміст роботи.

• Подумайте, як розпочати твір. У вступі можете висловити своє враження від читання давньогрецьких міфів, серед яких обрали саме той, про героя якого розповідатиме; або напишіть, чому саме цей міфологічний герой привернув вашу увагу. Намагайтесь уникати фраз, подібних «на уроках зарубіжної літератури ми вивчали...».

• Розповідь про улюбленого героя — основна частина вашої письмової роботи. Тут краще розповісти про те, яким ви уявляєте героя (до речі, подумайте, чому у міфах так само, як і в народних казках, не описується зовнішність героя. На які думки це вас наштовхує?); варто було б розповісти і про походження персонажа (соціальний стан), його батьків; можливо, секрет майбутніх вчинків криється у вихованні героя — тож, якщо необхідно, розкажіть про це; звісно, необхідно сказати про здібності та інтереси персонажа, про ті якості, якими він був наділений від природи або від богів; приділіть увагу моральним якостям героя; важливою частиною розповіді є розкриття характеру персонажа через його вчинки, тому намагайтеся наводити приклади з тексту, але старайтеся не вдаватися до детального переказу. Можна скористатися фразами «згадаймо хоча б епізод про...», «сила і мужність героя виявляється тоді, коли...», «у кмітливості персонажа ми пересвідчуємось тоді, коли ...» тощо.

• Пам'ятайте, що ви ведете розповідь про улюбленого персонажа, тому спробуйте переконати, що він для вас — найкращий герой; не шкодуйте висловлювати власні почуття, враження, емоції - це тільки збагатить вашу роботу!

• Не забувайте про те, що ваша робота має бути логічно завершеною. Отож подумайте про висновки з того, що ви вже написали.

6. Редагування.

Після того як твір завершено, приділіть час перевірці написаного.

• Перечитуючи роботу в перший раз, подумайте: наскільки висловлене відповідає темі, чи розкрита головна думка. За необхідності внесіть зміни.

• Прочитайте роботу вдруге і зверніть увагу на послідовність та логічність у викладі матеріалу згідно зі складеним планом, перевірте пропорційність матеріалу в основних частинах, виправте орфографічні, синтаксичні та інші помилки, виправте невиправдані повтори слів у реченнях, замініть їх синонімами.

• Перечитайте твір іще раз.

7. Переписування у чистовик.

Якщо ви впевнені, що роботу завершено, акуратно перепишіть її.


5. Усне складання розповіді про міфологічного героя (наприклад, про Геракла) відповідно до вищенаведених консультацій.


6. Домашнє завдання.

За матеріалами уроку підготуватись до написання твору; на чернетці скласти складний план до твору.