Тематичне оцінювання (Міф і література)

Уроки зарубіжної літератури 6 клас

Інакше розставлені слова набувають іншого смислу, інакше розставлені думки справляють інше враження.

Блез Паскаль

Мета: перевірити знання, уміння та навички учнів за темою «Міф і література».

Обладнання та матеріали: зошит для тематичного оцінювання.

Тип уроку: контроль знань, умінь і навичок.


Хід уроку


1. Оголошення теми.


2. Мотивація навчальної діяльності (робота з епіграфом, консультації вчителя щодо виконання тестових завдань).


3. Виконання тестових завдань (Див. зошит для тематичного оцінювання).

4. Взаємоперевірка виконаних тестових завдань.

Методичний коментар. Учні обмінюються виконаними роботами. Учитель послідовно (поваріантно) оголошує правильні варіанти відповідей (окрім III рівня), а учні ставлять позначки в роботах однокласників: « + », якщо правильна відповідь, або «—», якщо неправильна.

Завдання III рівня обговорюються колективно (або звіряються із записами в зошиті) та визначається їхня правильність.

Після цього підраховується кількість набраних балів, виставляється оцінка. Учень, який перевіряв роботу, має поставити своє прізвище поряд з оцінкою.


5. Домашнє завдання.

Індивідуальні завдання: підготувати повідомлення про історію виникнення байки, відомих байкарів світу.